Summary


Swedish

Detailed Translations for varaktigt from Swedish to English

varaktigt:

varaktigt adj

  1. varaktigt (hållbar; slitstark; hållbart; slitstarkt)
    lasting
    – existing for a long time 1
  2. varaktigt (varaktig)
  3. varaktigt (bestående)

Translation Matrix for varaktigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
lasting pågående
permanent hårpermanent; permanent
stable häststall; stall
VerbRelated TranslationsOther Translations
hold out bedra; förleda; göra illusioner; lura; narra; vilseleda
stable ställa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
durable hållbar; hållbart; slitstark; slitstarkt; varaktig; varaktigt gediget; oförstörbar; oförstörbart; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; säkert
enduring bestående; varaktigt lidande
fixed varaktig; varaktigt avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt; föreskriven; ordinerad; spänd; spänt; stelnad; styvt; vara motståndig emot
lasting hållbar; hållbart; slitstark; slitstarkt; varaktig; varaktigt beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt
permanent varaktig; varaktigt bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; jämt; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt
persistent bestående; varaktigt bestående; envis; envist; evigt; evinnerlig; evinnerligt; ihärdig; ihärdigt; kontinuerlig; kontinuerligt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; oavbruten; oavbrutet; obstinat; oregerligt; permanent; ständig; ständigt; ståndaktigt; trotsig; trotsigt; uppstudsig; uppstudsigt
stable varaktig; varaktigt behärskat; fast; konstant; lugn; lugnt; ouppörligt; robust; stabil; stabilt; stadig; stadigt; stationär; stationärt; ståndaktig; ståndaktigt
OtherRelated TranslationsOther Translations
durable durabel
fixed fastrotad; fastrotat; fix; utsatt
permanent stadigvarande
persistent ihängande; uthållig
steady stadgad; stadgat; stagad
ModifierRelated TranslationsOther Translations
hold out bestående; varaktigt
steady varaktig; varaktigt behärskat; fast; gradvist; konstant; lugn; lugnt; långsam; långsamt; ouppörligt; stabil; stabilt; stadig; stadigt; ståndaktig; ståndaktigt

Synonyms for "varaktigt":