Swedish

Detailed Translations for avdelning from Swedish to French

avdelning:

avdelning [-en] noun

 1. avdelning (sektion)
  le département; la section; la division; la branche; le détachement; l'équipe; la partie; le rayon; le segment; la catégorie; la brigade; le corps; la ramification; le groupe parlementaire; la fraction
 2. avdelning (sektion)
  la section
 3. avdelning (institution; område; fack; departement; ministerium)
  le département; le district; le domaine adminstratif
 4. avdelning (institution; sektion; förvaltningsområde)
  le département; la division; la section; le rayon
 5. avdelning (brigad; division; trupp)
  la brigade
 6. avdelning (division; fördelning; uppdelning; indelning)
  la section; le rayon
 7. avdelning (uppdelning)
  le partage; la répartition; la division; la distribution
 8. avdelning (avskärmning)
 9. avdelning (fack; bås)
  le casier; la case

Translation Matrix for avdelning:

NounRelated TranslationsOther Translations
branche avdelning; sektion avdelningskontor; beståndsdel; bransch; del; element; filial; gren; industrigren; ingrediens; kvist; lövruska; ranka; sidogren; specialisering; spö; trädgren; ättling
brigade avdelning; brigad; division; sektion; trupp
case avdelning; bås; fack barnsäng; hydda; skyddshus; tältsäng
casier avdelning; bås; fack
catégorie avdelning; sektion beståndsdel; del; element; färgkategori; genre; grupp; ingrediens; kategori; klass; prisklass; sort; stil; typ
corps avdelning; sektion anatomi; body; brödtext; corpus; döda kroppar; kropp; kår; kårer; lekamen; lik; skeppsromp; studentkårer
distribution avdelning; uppdelning avlämnande; beställning; distibutionskontor; distribution; expansion; fördelning; leverans; order; spridande; utdelning; utgåva; utlämnande; utvidgning; överlämnande
district avdelning; departement; fack; institution; ministerium; område distrikt; landsdel; landskap; län; område; provins; region; territorium; zon
division avdelning; förvaltningsområde; institution; sektion; uppdelning avdelningskontor; dela upp; filial; gren; meningskiljaktighet; meningsskiljaktighet; missämja; oenighet; tvedräkt; utmärkande
domaine adminstratif avdelning; departement; fack; institution; ministerium; område
département avdelning; departement; fack; förvaltningsområde; institution; ministerium; område; sektion avdelningskontor; departement; distrikt; filial; gren; landsdel; landskap; län; nejd; område; provins; region; trakt; zon
détachement avdelning; sektion avhäktad; avkopplande; fristående; koppla loss; uppknäppad
fraction avdelning; sektion beståndsdel; bit; bråkdel; del; element; ingrediens; liten del; stycke
groupe parlementaire avdelning; sektion beståndsdel; del; element; ingrediens; parlamentsgrupp; riksdagsgrupp
partage avdelning; uppdelning berättande
partie avdelning; sektion barnlek; beståndsdel; bit; bransch; del; element; fest; ingrediens; klimp; klump; lek; lekande; mängd; portion; runda; segment; sektion; skämt; spel; stycke; tillställning
pose d'une clôture avdelning; avskärmning
ramification avdelning; sektion avdelningskontor; filial; gatu korsningar; gren; kvist; spö; trevägskorsning; ättling
rayon avdelning; division; fördelning; förvaltningsområde; indelning; institution; sektion; uppdelning area; avdelningskontor; beståndsdel; bokhylla; bräda; del; eker; element; filial; gnister; gren; handspåk på fartygsratt; hjuleker; hylla; ingrediens; käpp; planka; radie; stav; strålknippe; strålning; ställning; stång; vägghylla; yta
répartition avdelning; uppdelning ransonering
section avdelning; division; fördelning; förvaltningsområde; indelning; institution; sektion; uppdelning avdelningskontor; avsnitt; avsnittslayout; beståndsdel; del; distrikt; echelonggruppering; element; filial; genomskärning; genomsnitt; grad; gren; ingrediens; nejd; nivå; område; paragraf; presentationsavsnitt; region; sektion; trakt; zon
segment avdelning; sektion beståndsdel; del; element; ingrediens; kontokodssegment; segment; sektion
équipe avdelning; sektion elva i laget; fotbollslager; grupp; gäng; lag
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
branche gren; grenelement; villkorlig gren
équipe team

Synonyms for "avdelning":


Wiktionary Translations for avdelning:


Cross Translation:
FromToVia
avdelning chapitre chapter — an administrative division of an organization
avdelning compartiment compartment — chamber
avdelning rayon; département; service AbteilungWirtschaft, Organisation: Teil einer größeren Einheit (Unternehmen, Kaufhaus)

Related Translations for avdelning