Swedish

Detailed Translations for beståndsdel from Swedish to French

beståndsdel:

beståndsdel [-en] noun

  1. beståndsdel (element; del; ingrediens)
    la part; la partie; le composant; l'élément de base; le morceau; la section; le segment; l'ingrédient de base; la fraction; le rayon; l'ingrédient; le membre; la branche; la portion; la catégorie; le groupe parlementaire; la ration; le titre; l'action

Translation Matrix for beståndsdel:

NounRelated TranslationsOther Translations
action beståndsdel; del; element; ingrediens Att göra-uppgift; agerande; akt; aktie; demonstration; dåd; handling; inflytande; instruktion; inverkan; kräver; mallighet; manifestation; protest; samhällsprotest; snobberi; uppviglad; åtgärd
branche beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; avdelningskontor; bransch; filial; gren; industrigren; kvist; lövruska; ranka; sektion; sidogren; specialisering; spö; trädgren; ättling
catégorie beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; färgkategori; genre; grupp; kategori; klass; prisklass; sektion; sort; stil; typ
composant beståndsdel; del; element; ingrediens faktor; funktion; komponent
fraction beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; bit; bråkdel; del; liten del; sektion; stycke
groupe parlementaire beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; parlamentsgrupp; riksdagsgrupp; sektion
ingrédient beståndsdel; del; element; ingrediens
ingrédient de base beståndsdel; del; element; ingrediens
membre beståndsdel; del; element; ingrediens dimensionsmedlem; gillesbroder; kroppsdel; medlem
morceau beståndsdel; del; element; ingrediens bit; brödbit; brödskiva; del; flisa; fragment; klick; klimp; klump; liten del; portion; segment; sektion; skärva; stycke; vrakdel; vrakgods
part beståndsdel; del; element; ingrediens del; dos; dosis; kontingent; liten del; nödranson; portion; segment; sektion; stycke
partie beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; barnlek; bit; bransch; del; fest; klimp; klump; lek; lekande; mängd; portion; runda; segment; sektion; skämt; spel; stycke; tillställning
portion beståndsdel; del; element; ingrediens andelar; bitar; del; delar; dos; dosis; mallighet; medlemsavgift; nödranson; portion; portioner; snobberi; stycke
ration beståndsdel; del; element; ingrediens del; portion; stycke
rayon beståndsdel; del; element; ingrediens area; avdelning; avdelningskontor; bokhylla; bräda; division; eker; filial; fördelning; förvaltningsområde; gnister; gren; handspåk på fartygsratt; hjuleker; hylla; indelning; institution; käpp; planka; radie; sektion; stav; strålknippe; strålning; ställning; stång; uppdelning; vägghylla; yta
section beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; avdelningskontor; avsnitt; avsnittslayout; distrikt; division; echelonggruppering; filial; fördelning; förvaltningsområde; genomskärning; genomsnitt; grad; gren; indelning; institution; nejd; nivå; område; paragraf; presentationsavsnitt; region; sektion; trakt; uppdelning; zon
segment beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; del; kontokodssegment; segment; sektion
titre beståndsdel; del; element; ingrediens benämning; början av brevet; grad; grad i vetenskap; guldhalt; hierarki; huvudrubrik; inledning; inledning av ett brev; karat; mallighet; namn; nivå; partnerandel; rangordning; rubrik; snobberi; term; titel; titulering; överskrift; överstycke
élément de base beståndsdel; del; element; ingrediens huvudbeståndsdel
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
branche gren; grenelement; villkorlig gren

Synonyms for "beståndsdel":


Wiktionary Translations for beståndsdel:


Cross Translation:
FromToVia
beståndsdel composant; élément Bestandteil — ein Teil eines Objektes oder eines kompletten Ganzen
beståndsdel détail Einzelheit — einzelner Teil eines größeren Ganzes