Swedish

Detailed Translations for del from Swedish to French

del:

del [-en] noun

 1. del (element; beståndsdel; ingrediens)
  la part; la partie; le composant; l'élément de base; le morceau; la section; le segment; l'ingrédient de base; la fraction; le rayon; l'ingrédient; le membre; la branche; la portion; la catégorie; le groupe parlementaire; la ration; le titre; l'action
 2. del (portion)
  la part; la portion; le bloc
 3. del (portion; stycke)
  la partie; la part; la participation; le morceau; le bout; la portion; la ration
 4. del (bit)
  la partie; le fragment
 5. del (liten del)
  la particule; le bout; la part; le morceau; la fraction; le quartier; la parcelle; le petit bout
 6. del (segment; sektion)
  le segment; le morceau; la partie; la part
 7. del (skiva; smula; bit)
  le grog au citron
 8. del (stycke; artikel; bit)
  la petite pièce; le petit morceau; le petit bout; la composition; l'article; le petit débris; la publication; le petit peu
 9. del
  le nom
  • nom [le ~] noun

Translation Matrix for del:

NounRelated TranslationsOther Translations
action beståndsdel; del; element; ingrediens Att göra-uppgift; agerande; akt; aktie; demonstration; dåd; handling; inflytande; instruktion; inverkan; kräver; mallighet; manifestation; protest; samhällsprotest; snobberi; uppviglad; åtgärd
article artikel; bit; del; stycke artikel; avhandling; essä; fras; klausul; passus; publikation; punkt; skrift; tryckalster; uppsats
bloc del; portion anteckningsböcker; byggnad; byggnadskomplex; komplex; nödranson; skrivblock
bout del; liten del; portion; stycke det yttersta slutet; hint; ledtråd; rest; skottavla; slut; slutet; slutpunkt; stubbe; stump; tips; tåhätta; ända
branche beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; avdelningskontor; bransch; filial; gren; industrigren; kvist; lövruska; ranka; sektion; sidogren; specialisering; spö; trädgren; ättling
catégorie beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; färgkategori; genre; grupp; kategori; klass; prisklass; sektion; sort; stil; typ
composant beståndsdel; del; element; ingrediens faktor; funktion; komponent
composition artikel; bit; del; stycke arrangemang; avhandling; byggande; byggnad; essä; examen; examensskrivning; förprov; grundlag; intonation; komposition; konstitution; konstruktion; montage; ram; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; strukturering; system; sättnings arbete; tonfall; uppsats
fraction beståndsdel; del; element; ingrediens; liten del avdelning; bit; bråkdel; sektion; stycke
fragment bit; del bit; flisa; fragment; klump; remsa; skärva; stycke; vrakdel; vrakgods
grog au citron bit; del; skiva; smula
groupe parlementaire beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; parlamentsgrupp; riksdagsgrupp; sektion
ingrédient beståndsdel; del; element; ingrediens
ingrédient de base beståndsdel; del; element; ingrediens
membre beståndsdel; del; element; ingrediens dimensionsmedlem; gillesbroder; kroppsdel; medlem
morceau beståndsdel; del; element; ingrediens; liten del; portion; segment; sektion; stycke bit; brödbit; brödskiva; flisa; fragment; klick; klimp; klump; skärva; stycke; vrakdel; vrakgods
nom del anseende; benämning; efternamn; namn; nomen; reputation; rykte; substantiv; term; titel
parcelle del; liten del bygge; lott; obebygdd tomt; skifte
part beståndsdel; del; element; ingrediens; liten del; portion; segment; sektion; stycke dos; dosis; kontingent; nödranson
participation del; portion; stycke aktieinnehav; antal deltagare; beklagande; deltaga; deltagande; kontingent; kooperation; medbestämmande; medlemsavgift; medstyre; partnerskap; samarbete; sammanverkan; sorgebetygelse; uppkomst
particule del; liten del
partie beståndsdel; bit; del; element; ingrediens; portion; segment; sektion; stycke avdelning; barnlek; bit; bransch; fest; klimp; klump; lek; lekande; mängd; runda; sektion; skämt; spel; stycke; tillställning
petit bout artikel; bit; del; liten del; stycke en liten bit; plankända; tjockända
petit débris artikel; bit; del; stycke
petit morceau artikel; bit; del; stycke en liten bit; liten bit; trasor
petit peu artikel; bit; del; stycke aning; anstrykning; en liten bit; lite; luktsnus; smula; snus; ton
petite pièce artikel; bit; del; stycke
portion beståndsdel; del; element; ingrediens; portion; stycke andelar; bitar; delar; dos; dosis; mallighet; medlemsavgift; nödranson; portioner; snobberi
publication artikel; bit; del; stycke artikel; deklaration; expansion; kunggörelse; kungörande; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicering; publikation; publisera; skrift; tillkännagivande; tryckalster; upprop; utvidgning
quartier del; liten del förläggande i läger; kvarter; läger; lägerplats; område; stadsdel
ration beståndsdel; del; element; ingrediens; portion; stycke
rayon beståndsdel; del; element; ingrediens area; avdelning; avdelningskontor; bokhylla; bräda; division; eker; filial; fördelning; förvaltningsområde; gnister; gren; handspåk på fartygsratt; hjuleker; hylla; indelning; institution; käpp; planka; radie; sektion; stav; strålknippe; strålning; ställning; stång; uppdelning; vägghylla; yta
section beståndsdel; del; element; ingrediens avdelning; avdelningskontor; avsnitt; avsnittslayout; distrikt; division; echelonggruppering; filial; fördelning; förvaltningsområde; genomskärning; genomsnitt; grad; gren; indelning; institution; nejd; nivå; område; paragraf; presentationsavsnitt; region; sektion; trakt; uppdelning; zon
segment beståndsdel; del; element; ingrediens; segment; sektion avdelning; kontokodssegment; segment; sektion
titre beståndsdel; del; element; ingrediens benämning; början av brevet; grad; grad i vetenskap; guldhalt; hierarki; huvudrubrik; inledning; inledning av ett brev; karat; mallighet; namn; nivå; partnerandel; rangordning; rubrik; snobberi; term; titel; titulering; överskrift; överstycke
élément de base beståndsdel; del; element; ingrediens huvudbeståndsdel
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
branche gren; grenelement; villkorlig gren

Synonyms for "del":


Wiktionary Translations for del:


Cross Translation:
FromToVia
del épisode installment — part of a serial
del partie; organe part — fraction of a whole (jump)
del part share — portion of something
del quartier Ortsteil — abgegrenzter bzw. mit eigenem Namen versehener Teil einer Stadt oder Gemeinde
del pièce Teiloft im Zusammenhang mit leblosen Gegenständen: ein Element, Stück eines Ganzen
del engin Teil — (umgangssprachlich) ein beliebiger Gegenstand

Related Translations for del