Swedish

Detailed Translations for stycke from Swedish to French

stycke:

stycke [-ett] noun

 1. stycke (artikel; del; bit)
  la petite pièce; le petit morceau; le petit bout; la composition; l'article; le petit débris; la publication; le petit peu
 2. stycke (portion; del)
  la partie; la part; la participation; le morceau; le bout; la portion; la ration
 3. stycke (bit; klump)
  la partie; le morceau; le fragment
 4. stycke (bit; klump)
  le quignon
 5. stycke (skärning; avsnitt)
  la coupure
 6. stycke (klump; bit; klick; klimp)
  le grumeau; le gros morceau; le morceau; la motte; le caillot; la masse
 7. stycke (bit; bråkdel)
  la fraction; le nombre fractionnaire
 8. stycke
  le paragraphe

Translation Matrix for stycke:

NounRelated TranslationsOther Translations
article artikel; bit; del; stycke artikel; avhandling; essä; fras; klausul; passus; publikation; punkt; skrift; tryckalster; uppsats
bout del; portion; stycke del; det yttersta slutet; hint; ledtråd; liten del; rest; skottavla; slut; slutet; slutpunkt; stubbe; stump; tips; tåhätta; ända
caillot bit; klick; klimp; klump; stycke blodpropp; droppe; klick
composition artikel; bit; del; stycke arrangemang; avhandling; byggande; byggnad; essä; examen; examensskrivning; förprov; grundlag; intonation; komposition; konstitution; konstruktion; montage; ram; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; strukturering; system; sättnings arbete; tonfall; uppsats
coupure avsnitt; skärning; stycke anteckning; avbrott; avbrytande; hack; inskuren; inskärat sår; inskärning; kort brev; notering; papperspengar; repa; skär; skära; skärsår; skåra; sår; urklipp
fraction bit; bråkdel; stycke avdelning; beståndsdel; del; element; ingrediens; liten del; sektion
fragment bit; klump; stycke bit; del; flisa; fragment; remsa; skärva; vrakdel; vrakgods
gros morceau bit; klick; klimp; klump; stycke
grumeau bit; klick; klimp; klump; stycke bit; droppe; klick; klimp; klump
masse bit; klick; klimp; klump; stycke ansamling; bunt; en hel del; en stor del; flock; folkmassa; folksamling; grupp; gäng; hop; hord; massa; massor; mycket; mängd; möte; sammankomst; slägga; stor del; tyngd; vikt; vimmel
morceau bit; del; klick; klimp; klump; portion; stycke beståndsdel; bit; brödbit; brödskiva; del; element; flisa; fragment; ingrediens; klimp; klump; liten del; segment; sektion; skärva; vrakdel; vrakgods
motte bit; klick; klimp; klump; stycke en hel del; mycket; sod; stor del; torv
nombre fractionnaire bit; bråkdel; stycke
paragraphe stycke avsnitt; paragraf
part del; portion; stycke beståndsdel; del; dos; dosis; element; ingrediens; kontingent; liten del; nödranson; portion; segment; sektion
participation del; portion; stycke aktieinnehav; antal deltagare; beklagande; deltaga; deltagande; kontingent; kooperation; medbestämmande; medlemsavgift; medstyre; partnerskap; samarbete; sammanverkan; sorgebetygelse; uppkomst
partie bit; del; klump; portion; stycke avdelning; barnlek; beståndsdel; bit; bransch; del; element; fest; ingrediens; klimp; klump; lek; lekande; mängd; runda; segment; sektion; skämt; spel; tillställning
petit bout artikel; bit; del; stycke del; en liten bit; liten del; plankända; tjockända
petit débris artikel; bit; del; stycke
petit morceau artikel; bit; del; stycke en liten bit; liten bit; trasor
petit peu artikel; bit; del; stycke aning; anstrykning; en liten bit; lite; luktsnus; smula; snus; ton
petite pièce artikel; bit; del; stycke
portion del; portion; stycke andelar; beståndsdel; bitar; del; delar; dos; dosis; element; ingrediens; mallighet; medlemsavgift; nödranson; portion; portioner; snobberi
publication artikel; bit; del; stycke artikel; deklaration; expansion; kunggörelse; kungörande; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicering; publikation; publisera; skrift; tillkännagivande; tryckalster; upprop; utvidgning
quignon bit; klump; stycke akneutslag; blobba; finne; kvissla; svullnad
ration del; portion; stycke beståndsdel; del; element; ingrediens

Synonyms for "stycke":


Wiktionary Translations for stycke:

stycke
noun
 1. (architecture)

Cross Translation:
FromToVia
stycke morceau Stück — ein Teil eines Ganzen
stycke paragraphe Abschnitt — ein Teil eines Textes
stycke alinéa; paragraphe AbsatzVerlagswesen: die Unterbrechung eines fortlaufenden Textes durch den Neubeginn in einer neuen Zeile oder in einem ganz neuen Abschnitt
stycke morceau; part piece — part of a larger whole

Related Translations for stycke