Dutch

Detailed Translations for direct from Dutch to Spanish

direct:

direct adj

 1. direct (ongezouten)
  crudo; duro
 2. direct (aanstonds; terstond)
 3. direct (gezwind; gauw)
 4. direct (meteen; onmiddellijk; gelijk; terstond; dadelijk)
 5. direct (rechtstreeks; linea recta; regelrecht)
 6. direct (zo meteen; dadelijk)
 7. direct (zo meteen; zo)
 8. direct (recht door zee; duidelijk; regelrecht)

Translation Matrix for direct:

NounRelated TranslationsOther Translations
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
derecho forehand; gerechtigheid; gewoonterecht; recht
manifiesto assembly-manifest; manifest; manifest van de toepassing; scheepsmanifest; vrachtlijst
perpendicular loodlijn; verticale lijn
recto endeldarm
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- dadelijk; gelijk; onmiddellijk; vlak
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- meteen
OtherRelated TranslationsOther Translations
tanto evenveel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a todo andar aanstonds; direct; terstond gauw; haastig; ijlings; rap; snel; vlot; vlug
ahora direct; zo; zo meteen heden; momenteel; nou; nu; op dit moment; op het moment; tegenwoordig; thans
al instante aanstonds; dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet
al mismo tiempo dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; mede; ook; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; terwijl; terzelfder tijd; tevens; tezelfdertijd
así direct; zo; zo meteen bijgevolg; daarom; dergelijk; dergelijke; derhalve; droogjes; dus; dusdanig; leukweg; vandaar dat; zo een; zo'n; zodanig; zodoende; zoiets; zulk; zulke
así de direct; zo; zo meteen
claro direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gevat; gewoonweg; helder; herkenbaar; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; kuis; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; net; niet donker; onbewimpeld; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onmiskenbaar; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; open; openhartig; openlijk; oprecht; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; puur; rechttoe; rechttoe rechtaan; rein; ronduit; scherpzinnig; schoon; schrander; slim; snedig; uiteraard; uitgeslapen; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuiver; zuivere
como direct; zo; zo meteen desgelijks; dito; evenzo; gelijk; hoe; naar; net als; net zo; ook; op dezelfde wijze; op welke manier; precies zo; soortgelijk; zoals; zowel als
crudo direct; ongezouten barbaars; beestachtig; bruut; inhumaan; meedogenloos; monsterlijk; ongekookt; ongepast; onkies; onmenselijk; onvertogen; rauw; verkeerd; week; wreed; zwak
de esa forma direct; zo; zo meteen
de esta forma direct; zo; zo meteen
de inmediato dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen desgelijks; directe; dito; evenzo; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; ook; op dezelfde wijze; op staande voet; precies zo; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd
de tal forma direct; zo; zo meteen dergelijk; dergelijke; dusdanig; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
de tal manera direct; zo; zo meteen
derecho direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; overeind; recht; rechtdoor; rechtop; rechtopstaand; rechtuit; staand
directo dadelijk; direct; duidelijk; gelijk; linea recta; meteen; onmiddellijk; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; terstond directe; eerlijk; fideel; koel; nuchter; onverwijld; openhartig; oprecht; prompt; rondborstig; subiet; trouwhartig; zakelijk
duro direct; ongezouten agressief; doordringend; eigenwijs; eigenzinnig; emotieloos; genadeloos; gevoelloos; gewelddadig; hard; hardhandig; hardhoofdig; hardop; hardvochtig; harteloos; indringend; lastig; liefdeloos; luid; meedogenloos; moeilijk; niet makkelijk; onbarmhartig; onbuigzaam; ongemakkelijk; ongenadig; ongevoelig; onverzettelijk; onzacht; ruw; schel klinkend; scherp; stijfjes; stijfkoppig; stug; taai; volhoudend; week; zielloos; zwaar; zwak
en el acto dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond directe; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; op staande voet; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd
en seguida dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen directe; dra; eerstdaags; gauw; gelijktijdig; haastig; ijlings; later; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; spoedig; straks; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; weldra; zometeen
en seguido aanstonds; direct; terstond
enseguida dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen directe; later; naderhand; onverwijld; prompt; straks; subiet; weldra; zometeen
evidente direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; automatisch; bevatbaar; bijgevolg; blijkbaar; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; eenduidig; flagrant; helder; kenbaar; klaar als een klontje; klaarblijkelijk; logisch; natuurlijk; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; onontkomelijk; overduidelijk; te kennen; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar
inequívoco direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht algemeen begrijpbaar; duidelijk; eenduidig; feilloos; flagrant; foutloos; helder; klaar als een klontje; ondubbelzinnig; op heterdaad; overduidelijk; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zuiver
inmediatamente aanstonds; dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen directe; gelijktijdig; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd
inmediato dadelijk; direct; gauw; gezwind; zo meteen directe; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet
instantáneamente dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen directe; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd
instantáneo dadelijk; direct; zo meteen ogenblikkelijk; onverwijld; panklaar; prompt; subiet; van het ogenblik; voor het moment
manifiesto direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht apert; blijkbaar; duidelijk; eenduidig; geprononceerd; herkenbaar; klaarblijkelijk; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; overduidelijk; uitgesproken
perpendicular direct; linea recta; rechtstreeks; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht; verticaal
recto direct; duidelijk; linea recta; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht braaf; eerlijk; fideel; integer; kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; onbesproken; onkreukbaar; openhartig; oprecht; recht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouwhartig
rápidamente aanstonds; direct; terstond directe; dra; dringend; eerstdaags; flitsend; gauw; grif; grifweg; haastig; hip; ijlings; klemmend; met gemak; met spoed; onverwijld; rap; snel; spoedeisend; spoedig; trendy; urgent; vlot; vlug; weldra
seguidamente aanstonds; direct; terstond
sin demora dadelijk; direct; zo meteen onverwijld; prompt; subiet
sin dilación aanstonds; direct; terstond
sin más tardar dadelijk; direct; zo meteen onverwijld; prompt; subiet
sin tardar dadelijk; direct; zo meteen onverwijld; prompt; subiet
tanto direct; zo; zo meteen des te; evenveel; zoveel; zoveel te; zozeer

Related Words for "direct":


Synonyms for "direct":


Antonyms for "direct":


Related Definitions for "direct":

 1. zonder te wachten1
  • wil je direct komen?1
 2. waar niets tussen zit1
  • zij woont in de directe omgeving van de binnenstad1
 3. zonder omweg1
  • hij gaat direct van huis naar school1

Wiktionary Translations for direct:

direct
adjective
 1. zonder te wachten, zonder iets daartussen

Cross Translation:
FromToVia
direct ahora mismo; enseguida at once — immediately
direct directamente directly — in a direct manner
direct inmediato immediate — without delay
direct inmediatamente; de inmediato; ya; sin demora immediately — in an immediate manner
direct de pie debout — marine|fr aéro|fr Qualifie un vent quand il est en sens contraire au mouvement de l’aéronef, du navire, etc.
direct recto; directo; estricto; tieso direct — Qui est droit, qui ne taire aucun détour.
direct derecho; recto; directo; estricto; tieso; leal droit — Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
direct directo; inmediato immédiat — Qui agir, qui produire sans intermédiaire.

Related Translations for direct