Dutch

Detailed Translations for hardop from Dutch to Spanish

hardop:


Translation Matrix for hardop:

NounRelated TranslationsOther Translations
alto halt
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
AdverbRelated TranslationsOther Translations
mucho heel veel; veel
OtherRelated TranslationsOther Translations
alto ho
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agitado hard; hardop; luid bewogen; bezet; druk; drukbezet; geagiteerd; gehaast; gejaagd; geprikkeld; gestressed; geërgerd; geïrriteerd; haastig; hectisch; heftig; jachtig; joelend; levendig; onbeheerst; ongedurig; onrustig; onstuimig; roerig; rusteloos; schreeuwend; turbulent; veelbewogen; verhit; woelig
alto hard; hardop; luid breed; enorm; fors; groot; hard; heel erg; hoog; hoog gegroeid; hoog gerezen; hooggelegen; in zeer hoge mate; lang; luid; luid klinkend; luidkeels; reuze; uit de kluiten gewassen; uit volle borst
bullicioso hard; hardop; luid opzichtig; protserig; roezemoezig; schreeuwerig
duro hard; hardop; luid agressief; direct; doordringend; eigenwijs; eigenzinnig; emotieloos; genadeloos; gevoelloos; gewelddadig; hard; hardhandig; hardhoofdig; hardvochtig; harteloos; indringend; lastig; liefdeloos; meedogenloos; moeilijk; niet makkelijk; onbarmhartig; onbuigzaam; ongemakkelijk; ongenadig; ongevoelig; ongezouten; onverzettelijk; onzacht; ruw; schel klinkend; scherp; stijfjes; stijfkoppig; stug; taai; volhoudend; week; zielloos; zwaar; zwak
en voz alta hard; hardop; luid hard; luid; luid klinkend; luidkeels; opzichtig; protserig; schreeuwerig; uit volle borst
estrepitoso hard; hardop; luid
estruendoso hard; hardop; luid opzichtig; protserig; schreeuwerig
fuerte hard; hardop; luid bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
inflexible hard; hardop; luid gestreng; niet toegevend; onbuigzaam; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onvermurwbaar; onverzettelijk; stijfkoppig; streng; stug; taai
mucho hard; hardop; luid bijzonder; boordevol; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; dikwijls; excessief; extreem; frequent; heel erg; hogelijk; intens; intensief; meermaals; menigmaal; pijnlijk; regelmatig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vaak; veel; veelvuldig; volop; zeer; zeerste
muy hard; hardop; luid behoorlijk; behoorlijke; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; dikwijls; erg; excessief; extreem; fantastisch; formidabel; frequent; geducht; geweldig; heel erg; hogelijk; in hoge mate; intens; intensief; meermaals; menigmaal; pijnlijk; prachtig; regelmatig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vaak; veel; veelvuldig; zeer; zeerste
riguroso hard; hardop; luid bindend; bitter teleurgesteld; dwingend; exact; felle; guur; kil; onvermurwbaar; precies; punctueel; rigoureus; stipt; streng; strikt; stringent; verbitterd
ruidoso hard; hardop; luid gehorig; joelend; lawaaierig; luid; luidruchtig; opzichtig; protserig; rumoerig; schreeuwend; schreeuwerig
severo hard; hardop; luid corpulent; dik; doordringend; emotieloos; gestreng; gevoelloos; gezet; hard; hardvochtig; harteloos; indringend; liefdeloos; lijvig; niet toegevend; ongevoelig; onvermurwbaar; schel klinkend; scherp; streng; strikt; stringent; vlijmend; vlijmscherp; zielloos; zwaarlijvig
tumultuoso hard; hardop; luid joelend; opzichtig; protserig; schreeuwend; schreeuwerig
velozmente hard; hardop; luid hard; keihard; met hoge snelheid; rap; snel; vlot; vlug