Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. onkreukbaar:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for onkreukbaar from Dutch to Spanish

onkreukbaar:

onkreukbaar adj

  1. onkreukbaar (integer; onbesproken; rechtschapen)

Translation Matrix for onkreukbaar:

NounRelated TranslationsOther Translations
honesto eerlijke; rechtschapene
recto endeldarm
ModifierRelated TranslationsOther Translations
honesto integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen betamelijk; betrouwbaar; braaf; braafjes; degelijk; degelijke; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; gedegen; geschikt; in hart en nieren; keurig; kies; kuis; net; netjes; ongeveinsd; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rein; respectabel; rondborstig; schoon; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
intachable integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen correct; keurig; onberispelijk; onbesproken; onbezoedeld
recto integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen braaf; direct; duidelijk; eerlijk; fideel; kaarsrecht; lijnrecht; linea recta; loodrecht; openhartig; oprecht; recht; recht door zee; rechtgeaard; rechtschapen; rechtstreeks; rechtvaardig; regelrecht; rondborstig; trouwhartig
íntegro integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen eerlijk; faliekant; fideel; finaal; gaaf; hartstikke; helemaal; maagdelijk; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; onbeschadigd; ongebruikt; ongeopend; ongerept; onverkort; open; openhartig; oprecht; puntgaaf; puur; rechtschapen; rondborstig; trouwhartig; vierkant; virginaal; volstrekt; zuiver

Related Words for "onkreukbaar":


Synonyms for "onkreukbaar":


Related Definitions for "onkreukbaar":

  1. wie altijd eerlijk en oprecht is1
    • deze man is onkreukbaar1

Wiktionary Translations for onkreukbaar:

onkreukbaar
adjective
  1. niet vatbaar voor omkoping en corruptie