Dutch

Detailed Translations for gescheiden from Dutch to French

gescheiden:


Translation Matrix for gescheiden:

NounRelated TranslationsOther Translations
indépendant zelfstandige
pavillon oorschelp; paviljoen; prieel; scheepsvlag; tuinhuis; tuinhuisje; zomerhuisje
singulier enkelvoud
ModifierRelated TranslationsOther Translations
curieux apart; gescheiden; los van elkaar; separaat apart; benieuwd; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; kijkgraag; kijklustig; merkwaardig; nieuwsgierig; ongemeen; ongewoon; raar; schaars; typisch; uitheems; uitzonderlijk; uniek; vreemd; vreemdsoortig; weetgierig; zelden; zeldzaam; zonderling
détaché apart; gescheiden; los van elkaar; separaat emotieloos; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; liefdeloos; los; losgemaakt; niet vast; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; zielloos
individuel afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand eenmans; eenpersoons; individueel
indépendant afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand afzonderlijk; alleenstaand; apart; geïsoleerd; losstaand; onafhankelijk; op zich; op zichzelf; op zichzelf staand; separaat; soeverein; vrijheidlievend; vrijstaand; zelfstandig
isolé afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand afgelegen; afgezonderd; afzonderlijk; alleenstaand; apart; geïsoleerd; in quarantaine; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; single; ver; veraf; verafgelegen; vereenzaamd; vrijstaand
particulier apart; gescheiden; los van elkaar; separaat afzonderlijk; apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; excessief; exclusief; extravagant; extreem; frappant; heel erg; hogelijk; in het oog lopend; in het oog springend; individueel; karakteristiek; kenmerkend; mateloos; merkwaardig; ongewoon; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; separaat; speciaal; specifiek; tekenend; ten zeerste; tomeloos; treffend; typerend; typisch; uitermate; uiterst; uitzonderlijk; vreemd; zeer; zeldzaam; zonderling
pavillon afzonderlijk; alleenstaand; apart; gescheiden; losstaand; op zich; op zichzelf staand; separaat; vrijstaand
singulier apart; gescheiden; los van elkaar; separaat apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; eenmalig; eenvoudig; eigenaardig; enig; enig in zijn soort; excentriek; exclusief; extreem; fenomenaal; mateloos; merkwaardig; miraculeus; ongecompliceerd; ongemeen; ongewoon; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; opzienbarend; raar; schaars; simpel; speciaal; tomeloos; typisch; uitermate; uitheems; uitzonderlijk; uniek; verbazend; verbazingwekkend; verbijsterend; verwonderend; verwonderingwekkend; verwonderlijk; vreemd; vreemdsoortig; wonderbaar; wonderbaarlijk; wonderlijk; zelden; zeldzaam; zonderling
singulièrement apart; gescheiden; los van elkaar; separaat apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; extreem; fenomenaal; mateloos; merkwaardig; miraculeus; ongewoon; opzienbarend; tomeloos; typisch; uitermate; uitheems; uitzonderlijk; verbazend; verbazingwekkend; verbijsterend; verwonderend; verwonderingwekkend; verwonderlijk; vreemd; vreemdsoortig; wonderbaar; wonderbaarlijk; wonderlijk; zeldzaam; zonderling
à part apart; gescheiden; los van elkaar; separaat afgescheiden; afzonderlijk; apart; behalve; behoudens; bijzonder; bizar; buiten; buitenissig; curieus; eigenaardig; enig; enig in zijn soort; excentriek; gesepareerd; merkwaardig; met uitsluiting van; naar opzij; ongewoon; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; separaat; typisch; uitgezonderd; uniek; vreemd; zijwaarts; zonderling

Related Words for "gescheiden":

 • gescheidenheid

Wiktionary Translations for gescheiden:

gescheiden
Cross Translation:
FromToVia
gescheiden abstrait abstract — separate
gescheiden séparé; séparée separate — apart from; not connected to
gescheiden divorcé geschieden — im Familienstand nach einer Ehescheidung lebend

gescheiden form of scheiden:

scheiden verb (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)

 1. scheiden (separeren; afscheiden; splitsen; afzonderen; afsplitsen)
  séparer; découpler; détacher; fissionner; dissocier
  • séparer verb (sépare, sépares, séparons, séparez, )
  • découpler verb (découple, découples, découplons, découplez, )
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • fissionner verb (fissionne, fissionnes, fissionnons, fissionnez, )
  • dissocier verb (dissocie, dissocies, dissocions, dissociez, )
 2. scheiden (uitsplitsen; splitsen; uiteengaan; loskoppelen; uit elkaar halen)
  cliver; séparer; dissocier
  • cliver verb (clive, clives, clivons, clivez, )
  • séparer verb (sépare, sépares, séparons, séparez, )
  • dissocier verb (dissocie, dissocies, dissocions, dissociez, )
 3. scheiden (uit elkaar gaan)
  divorcer; se séparer
  • divorcer verb (divorce, divorces, divorçons, divorcez, )
 4. scheiden (splitsen; uit elkaar halen; uiteenhalen)
  couper; dedoubler
  • couper verb (coupe, coupes, coupons, coupez, )
  • dedoubler verb
 5. scheiden (losmaken; loskrijgen; detacheren; loswerken)
  détacher; dégager; libérer; défaire; dénouer; ouvrir
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • dégager verb (dégage, dégages, dégagons, dégagez, )
  • libérer verb (libère, libères, libérons, libérez, )
  • défaire verb (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • dénouer verb (dénoue, dénoues, dénouons, dénouez, )
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
 6. scheiden (uit elkaar gaan; uiteengaan; van elkaar gaan)
  séparer; se séparer; dire adieu à
  • séparer verb (sépare, sépares, séparons, séparez, )

Conjugations for scheiden:

o.t.t.
 1. scheid
 2. scheidt
 3. scheidt
 4. scheiden
 5. scheiden
 6. scheiden
o.v.t.
 1. scheidde
 2. scheidde
 3. scheidde
 4. scheidden
 5. scheidden
 6. scheidden
v.t.t.
 1. ben gescheiden
 2. bent gescheiden
 3. is gescheiden
 4. zijn gescheiden
 5. zijn gescheiden
 6. zijn gescheiden
v.v.t.
 1. was gescheiden
 2. was gescheiden
 3. was gescheiden
 4. waren gescheiden
 5. waren gescheiden
 6. waren gescheiden
o.t.t.t.
 1. zal scheiden
 2. zult scheiden
 3. zal scheiden
 4. zullen scheiden
 5. zullen scheiden
 6. zullen scheiden
o.v.t.t.
 1. zou scheiden
 2. zou scheiden
 3. zou scheiden
 4. zouden scheiden
 5. zouden scheiden
 6. zouden scheiden
diversen
 1. scheid!
 2. scheidt!
 3. gescheiden
 4. scheidend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for scheiden:

NounRelated TranslationsOther Translations
dégager wegruimen
VerbRelated TranslationsOther Translations
cliver loskoppelen; scheiden; splitsen; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doormidden hakken; in tweeën houwen; klieven; kloven; opensnijden; splijten; splitsen; uiteensplijten
couper scheiden; splitsen; uit elkaar halen; uiteenhalen aanlengen; afbreken; afhakken; afhouwen; afkappen; afknippen; afsluiten; afsnijden; aftroeven; afzetten; besnoeien; beëindigen; breken; coifferen; couperen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doormidden hakken; een einde maken aan; eindigen; hakken; in stukken hakken; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; losrukken; losscheuren; lossnijden; lostrekken; neerhalen; omverhalen; op maat snijden; opensnijden; ophouden; overtroeven; slopen; snijden; snijwerk maken; snoeien; stoppen; toesnijden; trimmen; troeven; uit elkaar halen; uitdoen; uitdunnen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verdunnen; versnijden; verwateren; wegkappen; wegknippen; wegsnijden; wegsnoeien
dedoubler scheiden; splitsen; uit elkaar halen; uiteenhalen
dire adieu à scheiden; uit elkaar gaan; uiteengaan; van elkaar gaan afscheid nemen
dissocier afscheiden; afsplitsen; afzonderen; loskoppelen; scheiden; separeren; splitsen; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen afbreken; breken; delen; groep opheffen; losrukken; losscheuren; lostrekken; neerhalen; omverhalen; ontkoppelen; opdelen; opsplitsen; slopen; splitsen; uit elkaar halen
divorcer scheiden; uit elkaar gaan
découpler afscheiden; afsplitsen; afzonderen; scheiden; separeren; splitsen
défaire detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden afbreken; afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; breken; desintegreren; eruitstappen; gaan; heengaan; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; neerhalen; omverhalen; ontknopen; opbreken; openschroeven; opgeven; ophouden; opstappen; slopen; stoppen; tornen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; uithalen; uittrekken; vertrekken; weggaan
dégager detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden afscheiden; afvoeren; banen; bevrijden; detacheren; emanciperen; loskrijgen; losmaken; lostornen; lozen; tewerkstellen; tornen; uithalen; uitscheiden; uitstoten; uittrekken; uitwerpen; uitzenden; verlossen; vrijmaken; vrijvechten; wegstoten; wegtrappen
dénouer detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden loshaken; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; nullificeren; ondervangen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontsluiten; ontwarren; opendoen; openen; openmaken; openstellen; opheffen; oplossen; teniet doen; toegankelijk maken; tornen; uit de war halen; uit elkaar halen; uithalen; uitpluizen; uitrafelen; uittrekken; uitvezelen; uitzoeken; verijdelen; vernietigen; vrijgeven
détacher afscheiden; afsplitsen; afzonderen; detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden; separeren; splitsen afhaken; afkoppelen; afplukken; afrukken; afscheuren; afspoelen; afvallen; afzeggen; afzien van; detacheren; eruitstappen; gaan; heengaan; kraken; losbreken; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; losslaan; lossnijden; lostornen; niet-beschikbaar maken; opbreken; openbreken; opgeven; ophouden; opstappen; plukken; stoppen; tewerkstellen; tornen; uithalen; uittrekken; uitzenden; vertrekken; weggaan
fissionner afscheiden; afsplitsen; afzonderen; scheiden; separeren; splitsen afsplijten; afsplitsen
libérer detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden amnestie verlenen; banen; bevrijden; bevrijden van belegeraars; emanciperen; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; losmaken; ontzetten; reactiveren; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten
ouvrir detacheren; loskrijgen; losmaken; loswerken; scheiden aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; beginnen; doorprikken; een begin nemen; een weg vrijmaken; entameren; gesprek aanknopen; inleiden; losgaan; losknopen; ontgrendelen; ontknopen; ontplooien; ontsluiten; openbreken; opendoen; opendraaien; opendrukken; openen; opengaan; openleggen; openmaken; openprikken; openslaan; opensteken; openstellen; opentrekken; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen; toegankelijk maken; uiteenvouwen; van start gaan; vrijgeven; zich een weg banen
se séparer scheiden; uit elkaar gaan; uiteengaan; van elkaar gaan uit elkaar gaan; uitmaken; zich splitsen
séparer afscheiden; afsplitsen; afzonderen; loskoppelen; scheiden; separeren; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen; van elkaar gaan afbreken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplijten; afsplitsen; afzonderen; apart zetten; breken; delen; doorzijgen; filteren; filtreren; hamsteren; isoleren; neerhalen; omverhalen; opdelen; oppotten; opsplitsen; opzij leggen; ordenen; potten; rangeren; schiften; slopen; sorteren; splitsen; uit elkaar halen; uit elkaar plaatsen; uiteenplaatsen; uiteenzetten; uitzoeken; zeven; ziften
- splitsen
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
libérer toewijzing ongedaan maken

Synonyms for "scheiden":


Antonyms for "scheiden":


Related Definitions for "scheiden":

 1. het huwelijk beëindigen1
  • mijn ouders zijn gescheiden1
 2. in delen uiteen gaan1
  • hier scheiden onze wegen zich1
 3. ze niet samen laten blijven1
  • je moet het eiwit van de dooier scheiden1

Wiktionary Translations for scheiden:

scheiden
verb
 1. séparer des choses qui joindre.
 2. désunir des parties d’un même tout qui étaient joindre.
 3. séparer ce que l'on souhaite garder et ce que l'on souhaite jeter.

Cross Translation:
FromToVia
scheiden dissocier dissociate — to make unrelated
scheiden séparer separate — disunite something from one thing
scheiden séparer separate — cause (things or people) to be separate
scheiden séparer separate — divide itself into separate pieces or substances