Swedish

Detailed Translations for fästa from Swedish to English

fästa:

fästa verb (fästar, fästade, fästat)

 1. fästa (sätta fast)
  to attach; to fasten; to fix
  • attach verb (attaches, attached, attaching)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
 2. fästa (binda fast vid ett rep; binda)
  to fix; to moor; to fasten; to tie up; fasten to a rope
 3. fästa (inympa; infatta; inplantera)
  to implant
  • implant verb (implants, implanted, implanting)
 4. fästa (binda; knyta)
  to tie; to tie up; to join; to fasten; to bind
  • tie verb (ties, tied, tying)
  • tie up verb (ties up, tied up, tying up)
  • join verb (joins, joined, joining)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
  • bind verb (binds, binding)
 5. fästa (knäppa; knyta; binda; fixera; sätta fast)
  to button; to knot; to tie; to tie on; to bind together; to attach; to button up; to bind; to tie up; to tie together; to fix; to fasten
  • button verb (buttons, buttoned, buttoning)
  • knot verb (knots, knotted, knotting)
  • tie verb (ties, tied, tying)
  • tie on verb (ties on, tied on, tying on)
  • bind together verb (binds together, binding together)
  • attach verb (attaches, attached, attaching)
  • button up verb (buttons up, buttoned up, buttoning up)
  • bind verb (binds, binding)
  • tie up verb (ties up, tied up, tying up)
  • tie together verb (ties together, tied together, tying together)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
 6. fästa (fastknyta; fastbinda)
  to secure; to tie up; to fasten
  • secure verb (secures, secured, securing)
  • tie up verb (ties up, tied up, tying up)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
 7. fästa (koppla; ansluta; förena; förbinda)
  to hitch on to; to hook on to; to connect; to couple; to fasten; to hook together
  • hitch on to verb (hitches on to, hitched on to, hitching on to)
  • hook on to verb (hooks on to, hooked on to, hooking on to)
  • connect verb (connects, connected, connecting)
  • couple verb (couples, coupled, coupling)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
  • hook together verb (hooks together, hooked together, hooking together)
 8. fästa
  to snap
  – To automatically align drawing objects to gridlines, guides, columns, other objects, etc. 1
  • snap verb (snaps, snapped, snapping)

Conjugations for fästa:

presens
 1. fästar
 2. fästar
 3. fästar
 4. fästar
 5. fästar
 6. fästar
imperfekt
 1. fästade
 2. fästade
 3. fästade
 4. fästade
 5. fästade
 6. fästade
framtid 1
 1. kommer att fästa
 2. kommer att fästa
 3. kommer att fästa
 4. kommer att fästa
 5. kommer att fästa
 6. kommer att fästa
framtid 2
 1. skall fästa
 2. skall fästa
 3. skall fästa
 4. skall fästa
 5. skall fästa
 6. skall fästa
conditional
 1. skulle fästa
 2. skulle fästa
 3. skulle fästa
 4. skulle fästa
 5. skulle fästa
 6. skulle fästa
perfekt particip
 1. har fästat
 2. har fästat
 3. har fästat
 4. har fästat
 5. har fästat
 6. har fästat
imperfekt particip
 1. hade fästat
 2. hade fästat
 3. hade fästat
 4. hade fästat
 5. hade fästat
 6. hade fästat
blandad
 1. fästa!
 2. fästa!
 3. fästad
 4. fästande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fästa:

NounRelated TranslationsOther Translations
button keps; knapp; musknapp; mössa; skjortknapp; tryckknapp
couple par; par för livet; två som hör ihop
fix baklås; pattställning; stockning
join hopfogning; koppla; värvning
knot hårknut; knut
moor hed; hedland; ljung; ljunghed
secure beskydd; skydd
snap kaka; kex; skorpa
tie dött lopp; hukle; knuten slips; lika poängtal; oavgjort resultat; scarf; sjal; slips
VerbRelated TranslationsOther Translations
attach binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast besanna; bifoga; exponera; fästa vid; föra samman; förbinda; förena; hoplimma; häfta ihop; intyga; klistra; koppla ihop; limma; länka; matcha; sammanfoga; sammanföra; sy ihop; sätta fast
bind binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast addera; bakbinda; binda; binda fast; binda ihop; binda samman; fastsurra; fjättra; knyta; knyta ihop; knyta samman; kombinera; kärva; mixa; piska; plombera; plugga igen; prygla; sammanbinda; stoppa igen; surra; sätta ihop; tamponera
bind together binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; bunta ihop; sammanbinda
button binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast
button up binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast knäppa igen
connect ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla anknyta; ansluta; besanna; binda ihop; binda samman; fästa ihop; fästa vid; föra samman; förbinda; förena; hopkoppla; häfta ihop; intyga; knyta ihop; knyta samman; koppla; koppla ihop; koppla in; koppla på; koppla upp sig; länka; matcha; relatera; sammanfoga; sammanföra; sammanlänka; slå på; sätta fast; tända på
couple ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla förbinda; förena; ha samlag; hopkoppla; koppla ihop; ligga med varandra; länka; länka samman; matcha; sammanfoga; sammanlänka
fasten ansluta; binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fixera; fästa; förbinda; förena; knyta; knäppa; koppla; sätta fast bakbinda; besanna; binda fast; fjättra; fästa vid; förtöja; häfta ihop; intyga; låsa in; pressa; spärra in; sy ihop; sätta fast; trycka; trycka fast
fasten to a rope binda; binda fast vid ett rep; fästa
fix binda; binda fast vid ett rep; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast anpassa; avsluta; avstämma; fixa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; justera; klara; klara av; korrigera; laga; ordna; orka; orka med; reglera; reparera; se till; ställa tillrätta; veckla av; återställa
hitch on to ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
hook on to ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
hook together ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
implant fästa; infatta; inplantera; inympa inplantera; plantera
join binda; fästa; knyta anknyta; anslut; ansluta; bakbinda; bidraga; binda fast; conformera sig; deltaga; fjättra; föra samman; förena; kombinera; komma ihop; komma tillsammans; lägga ihop; lägga till; samarbeta; samla; samla ihop; sammanfatta; sammanföra; sammanställa; svetsa; svetsa ihop; svetsa samman; ta del; öka
knot binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; binda samman; knyta ihop; knyta samman
moor binda; binda fast vid ett rep; fästa ankra; förankra; förtöja
secure fastbinda; fastknyta; fästa alarmera; belägga; besanna; bevara; fästa vid; förse med alarmsystem; häfta ihop; intyga; lagra; lyckas få tag på; lägga beslag på; säkra; sätta fast; ta i besittning
snap fästa bita; braka; brista; explodera; fladdra; flaxa; fräta på; gå av; gå sönder; klippa; knaka; knastra; knipsa; skära; snäsa; splittras; spraka; sprängas
tie binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast bakbinda; binda; binda fast; binda ihop; fastsurra; fjättra; kedja fast; knyta; piska; prygla; sammanbinda; surra; svänga runt
tie on binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; binda om; binda på
tie together binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; binda samman; knyta ihop; knyta samman; sammanbinda
tie up binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast bakbinda; binda fast; binda ihop; binda upp; erlägga i en sparkasseräkning; fastbinda; fjättra; förtöja; knyta igen; knyta till; låsa kapital
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
secure säker; säkert
OtherRelated TranslationsOther Translations
attach närsluta
fix greja; kirra
implant inplanta
join hopfoga; skarva; sälla
knot knop; noppa
secure inhämta; tillvinna; trygg; trygga; utverka
snap nafs; snappa
tie förbindning; kramla
ModifierRelated TranslationsOther Translations
join med
snap gracil; gracilt; graciös; graciöst; ljuvlig; ljuvligt; se bra ut; snygg; snyggt; sött; vackert

Synonyms for "fästa":


Wiktionary Translations for fästa:

fästa
verb
 1. to dislike, object to, have a contrary opinion toward
 2. to connect pieces using a bolt
 3. to fasten, to join to
 4. To stick fast or cleave
 5. to glue; to adhere (transitive)
 6. to fasten with wire

Cross Translation:
FromToVia
fästa stick backenheften
fästa affix; attach befestigen — etwas an einer Stelle so anbringen, dass es hält
fästa cling; adhere; cleave; stick kleben — dauernd an etwas haften
fästa bolt boulonner — Fixer avec un boulon
fästa fix; affix; attach; determine; fasten; secure; set; stick; appoint; define; allot fixerattacher, affermir, rendre immobile, maintenir en place.

Related Translations for fästa