Dutch

Detailed Translations for netjes from Dutch to Spanish

netjes:


Translation Matrix for netjes:

NounRelated TranslationsOther Translations
civilizado beschaafde
culto aanbidden; beschaafde; confessie; cultus; eerbied; eerbiedigen; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; godsdienst; godsdienstoefening; godsdienstplechtigheid; godsverering; religie; verering; verheerlijking; verheffen
honesto eerlijke; rechtschapene
honrado eerlijke; rechtschapene
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
regular afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen
VerbRelated TranslationsOther Translations
regular afdoen; afhandelen; afstellen; afstemmen; beslechten; bijstellen; regelen; reguleren; twist uit de weg ruimen; zich voegen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- behoorlijk; beleefd; fatsoenlijk; keurig
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
justo precies goed
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bien arreglado fatsoenlijk; netjes; opgeruimd; ordelijk; ordentelijk; schoon correct; keurig; onberispelijk; onbesproken
bien educado beschaafd; fatsoenlijk; netjes; ordentelijk; welgemanierd; welopgevoed beleefd; beschaafd; deugdzaam; eerzaam; gemanierd; goed opgevoed; voorkomend; wellevend; welopgevoed; zedig
bien ordenado fatsoenlijk; netjes; opgeruimd; ordelijk; ordentelijk; schoon goed geordend; proper; schoon; sec; welgeordend; zindelijk
civilizado beschaafd; fatsoenlijk; netjes; welgemanierd; welopgevoed beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld
conveniente gepast; keurig; netjes aan te prijzen; aanbevelenswaardig; aangenaam; begeerlijk; beschaafd; correct; eerbaar; eerbiedwekkend; fijn; geciviliseerd; gecultiveerd; gepaste; geraden; geschikte; gewenst; gewild; indrukwekkend; juiste; kuis; lekker; naar behoren; ontwikkeld; passende; prettig; raadzaam; verlangd; voegzaam; wenselijk; zedig
correcto beschaafd; fatsoenlijk; gepast; keurig; netjes; ordentelijk; welgemanierd; welopgevoed chic; correct; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; elegant; esthetisch; fair; foutloos; goed; juist; keurig; modieuze verfijning; netto; onbelast; onberispelijk; onbesproken; onvermengd; onversneden; open; oprecht; perfect; precies; puur; rechtschapen; sec; smaakvol; stijlvol; terdege; verfijnd; volmaakt; wel degelijk; zedig; zuiver
cortés gepast; keurig; netjes attent; beschaafd; galant; geciviliseerd; gecultiveerd; hoffelijk; hoofs; ontwikkeld; op een aardige manier; ridderlijk; voorkomend; vriendelijk; wellevend
culto beschaafd; fatsoenlijk; netjes; welgemanierd; welopgevoed alcoholisch; beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; geestrijk; geleerd; geschoold; onderwezen; ontwikkeld; rijk aan alcohol
debido gepast; keurig; netjes gepaste; geschikte; obligaat; obligatoir; passende; vereist; verplicht; verplicht zijn aan; verschuldigd
decente beschaafd; decent; eerbaar; fatsoenlijk; gepast; keurig; manierlijk; netjes; ordentelijk; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk betamelijk; correct; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerlijk; eerzaam; fair; geschikt; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; kies; kuis; maagdelijk; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; proper; puur; rein; respectabel; schoon; sec; tof; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
decentemente fatsoenlijk; netjes; ordentelijk eerbaar; eerzaam; keurig; kies; proper; respectabel; schoon; sec; zindelijk
depurado gekuist; gereinigd; netjes; zuiver gekuist; zedig gemaakt
digno fatsoenlijk; netjes; ordentelijk aanzienlijk; adelijk; beroemd; deftig; deugdzaam; doorluchtig; eerbaar; eerbiedwaardig; eerzaam; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hoogverheven; illuster; keurig; kies; menswaardig; plechtig; plechtstatig; respectabel; statig; verheven; volwaardig; voornaam; waardig; zedig; zeer plechtig
educado beschaafd; fatsoenlijk; netjes; ordentelijk; welgemanierd; welopgevoed coöperatief; deugdzaam; eerzaam; medewerkend; op een aardige manier; vriendelijk; welwillend; zedig
en orden fatsoenlijk; netjes; ordentelijk gaaf; heel; intact; op orde
honesto fatsoenlijk; netjes; ordentelijk betamelijk; betrouwbaar; braaf; braafjes; degelijk; degelijke; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fideel; gedegen; geschikt; in hart en nieren; integer; keurig; kies; kuis; net; onbesproken; ongeveinsd; onkreukbaar; open; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rein; respectabel; rondborstig; schoon; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
honrado fatsoenlijk; netjes; ordentelijk braaf; contemplatief; deugdzaam; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fideel; getrouw; keurig; kies; loyaal; open; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; respectabel; rondborstig; trouw; trouwhartig; zedig
impecable fatsoenlijk; netjes; ordentelijk bacteriënvrij; brandhelder; brandschoon; correct; exact; feilloos; foutloos; gaaf; gelikt; haarfijn; keurig; kiemvrij; kraakhelder; loepzuiver; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; picobello; piekfijn; precies; puntgaaf; ragfijn; smetteloos; tiptop; vlekkeloos; vrij van ziektekiemen; zuiver
impecablemente fatsoenlijk; netjes; ordentelijk correct; keurig; onberispelijk; onbesproken
justo gepast; keurig; netjes afgepast; billijk; contemplatief; correct; eerlijk; fair; ferm; fideel; fiks; flink; gegrond; geldig; gerechtvaardigd; geschikt; gewettigd; goed; juist; kuis; net; net aan; openhartig; oprecht; precies; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; rein; rondborstig; schappelijk; schoon; stevig; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
limpio fatsoenlijk; gekuist; gereinigd; keurig; netjes; ordentelijk; proper; zorgvuldig; zuiver hygienisch; kuis; net; onbesmet; onbevlekt; onschuldig; onvermengd; onversneden; proper; pure; rein; schoon; sec; vlekkeloos; zindelijk; zuiver; zuivere
metódico fatsoenlijk; netjes; ordentelijk geregeld; met vast ritme; methodisch; planmatig; regelmatig; stelselmatig; systematisch
ordenado fatsoenlijk; netjes; ordentelijk geordend; geselecteerd; goed geordend; methodisch; opgeruimd; ordelijk gemaakt; planmatig; proper; schoon; sec; stelselmatig; systematisch; uitgekozen; uitgezocht; welgeordend; zindelijk
presentable fatsoenlijk; netjes; ordentelijk eerbaar; eerbiedwekkend; eerzaam; indrukwekkend; keurig; kies; respectabel; toonbaar; vertoonbaar
pulcramente fatsoenlijk; netjes; ordentelijk correct; keurig; onberispelijk; onbesproken
pulcro fatsoenlijk; netjes; ordentelijk correct; keurig; kuis; maagdelijk; net; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; schoon; sec; zuiver
razonable fatsoenlijk; netjes; ordentelijk bedachtzaam; billijk; correct; doordacht; geschikt; nadenkend; pienter; raadzaam; redelijk; reëel; schappelijk; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
regulado fatsoenlijk; netjes; ordentelijk geregeld; goed geordend; met vast ritme; methodisch; planmatig; regelmatig; stelselmatig; systematisch; welgeordend
regular fatsoenlijk; netjes; ordentelijk dikwijls; doorsnee; frequent; gemiddeld; geregeld; goed geordend; matig; medium; meermaals; menigmaal; met regelmaat; met vast ritme; methodisch; middelmatig; min; modaal; niet al te best; onbeduidend; op vaste tijden; planmatig; regelmatig; regulier; stelselmatig; systematisch; vaak; veelvuldig; welgeordend; zwak; zwakjes
respetable fatsoenlijk; netjes; ordentelijk achtbaar; achtenswaardig; befaamd; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwaardig; eerzaam; geacht; hooggeacht; hooggeplaatst; hooggezeten; hooggeëerd; keurig; kies; kuis; prominent; respectabel; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zedig
sistemático fatsoenlijk; netjes; ordentelijk geregeld; met vast ritme; methodisch; planmatig; regelmatig; stelselmatig; systematisch

Related Words for "netjes":


Synonyms for "netjes":


Antonyms for "netjes":


Related Definitions for "netjes":

 1. met goede manieren, zoals het hoort1
  • hij heeft me netjes behandeld1
 2. verzorgd en keurig1
  • hij was netjes gekleed1

Wiktionary Translations for netjes:

netjes
adverb
 1. op een nette manier

Cross Translation:
FromToVia
netjes ordenado ordentlich auf Person bezogen: ordnungsliebend
netjes puro; limpio; honesto; claro sauber — den formalen, inhaltlichen Anforderungen gemäß

net:

net [de ~ (m)] noun

 1. de net (netwerk)
  la red
  • red [la ~] noun
 2. de net (televisiekanaal)
  la cadena; la red; la telaraña

Translation Matrix for net:

NounRelated TranslationsOther Translations
cadena net; televisiekanaal aaneengeschakelde ringen om iemand mee vast te binden; aaneenschakeling; boei; halsketting; halssieraad; halssnoer; keten; ketting; kettinkje; kluister; snoer; tekenreeks
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
cuidado aandacht; aanschouwen; attentie; bedachtzaamheid; behoedzaamheid; bezonnenheid; observeren; oplettendheid; opmerkzaamheid; verschaffing; verzorging; voorzichtigheid; voorziening; waakzaamheid; zien; zorg; zorgvuldigheid
honesto eerlijke; rechtschapene
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
red net; netwerk; televisiekanaal netwerk; spint
telaraña net; televisiekanaal rag; spinnenweb; spinrag; spinsel; spint; web
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- exact; laatst; nauw; precies
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- nauwelijks; onlangs; zojuist
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
justo precies goed
- pas
ModifierRelated TranslationsOther Translations
casto kuis; net; rein; schoon gekuist; kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; vlekkeloos; zuiver
claro kuis; net; rein; schoon 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gevat; gewoonweg; helder; herkenbaar; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; niet donker; onbewimpeld; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onmiskenbaar; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; open; openhartig; openlijk; oprecht; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; puur; recht door zee; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; ronduit; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uiteraard; uitgeslapen; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuiver; zuivere
con exactitud accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; consciëntieus; exact; gedetailleerd; gewetensvol; juist; met een scherp oog; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; zorgvuldig
con mucho cuidado accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; consciëntieus; gedetailleerd; gewetensvol; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; zorgvuldig
con precisión accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; consciëntieus; exact; gedetailleerd; gewetensvol; juist; met een scherp oog; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; voorzichtig; zorgvuldig
concienzudo accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; conscientieus; degelijk; deugdelijk; gedegen; gedetailleerd; grondig; klemmend; met grote juistheid; met klem; met nadruk; met zorg; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; uitdrukkelijk; van goede hoedanigheid; zorgvuldig
cuidado kuis; net; rein; schoon onderhouden; proper; schoon; sec; verzorgd; zindelijk
cuidadoso accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; consciëntieus; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; kommervol; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; omzichtig; precies; scrupuleus; secuur; vol zorgen; voorzichtig; zorgvuldig
escrupuloso accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; conscientieus; exact; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig
exacto accuraat; juist; krek; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; afgepast; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwkeurig geteld; nauwlettend; precies; ragfijn; secuur; stipt; trefzeker; zorgvuldig
hace poco tiempo daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet
honesto kuis; net; rein; schoon betamelijk; betrouwbaar; braaf; braafjes; degelijk; degelijke; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; gedegen; geschikt; in hart en nieren; integer; keurig; kies; kuis; netjes; onbesproken; ongeveinsd; onkreukbaar; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; respectabel; rondborstig; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
inmaculado kuis; net; rein; schoon bacteriënvrij; gekuist; hygienisch; kiemvrij; kuis; maagdelijk; onbesmet; onbevlekt; onbezoedeld; onschuldig; puur; rein; schoon; vlekkeloos; vrij van ziektekiemen; zuiver
justamente daarnet; juist; krek; net; pas; precies; zojuist; zonet correct; goed; juist; precies
justo kuis; net; rein; schoon afgepast; billijk; contemplatief; correct; eerlijk; fair; ferm; fideel; fiks; flink; gegrond; geldig; gepast; gerechtvaardigd; geschikt; gewettigd; goed; juist; keurig; net aan; netjes; openhartig; oprecht; precies; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; rondborstig; schappelijk; stevig; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
limpio kuis; net; rein; schoon fatsoenlijk; gekuist; gereinigd; hygienisch; keurig; kuis; netjes; onbesmet; onbevlekt; onschuldig; onvermengd; onversneden; ordentelijk; proper; pure; rein; schoon; sec; vlekkeloos; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
meticuloso accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; gedetailleerd; grondig; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; stipt; zorgvuldig
minucioso accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; conscientieus; gedetailleerd; grondig; in details; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; stipt; uitgewerkt; voorzichtig; zorgvuldig
precisamente juist; krek; net; precies gehaaid; geslepen; gewiekst; juist; kloppend; leep; precies; sluw; uitgerekend; waar
preciso accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; exact; gevat; haarfijn; juist; met een scherp oog; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; noodzakelijkerwijs; precies; ragfijn; scherpzinnig; schrander; secuur; slim; snedig; trefzeker; uitgeslapen; voorzichtig; zorgvuldig
pulcro kuis; net; rein; schoon correct; fatsoenlijk; keurig; kuis; maagdelijk; netjes; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; puur; rein; sec; zuiver
puntual accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; conscientieus; exact; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onverwijld; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig
puro kuis; net; rein; schoon baarlijk; blank; echt; eerlijk; fideel; gaaf; gewoonweg; klinkklaar; kuis; louter; maagdelijk; onaangeraakt; onbesmet; onbevlekt; onbewimpeld; onbezwaard; ongelakt; ongerept; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; onvervalst; onzinnig; openhartig; oprecht; pure; puur; rechttoe; rein; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig; virginaal; vlekkeloos; zuiver; zuivere
púdico kuis; net; rein; schoon hygienisch; kuis; rein; schoon; zuiver
recien net; nog maar pas
recientemente net; nog maar pas kortelings; kortgeleden; laatst; laatstelijk; onlangs; pas; recentelijk

Related Words for "net":


Synonyms for "net":


Antonyms for "net":


Related Definitions for "net":

 1. nog maar korte tijd (geleden)1
  • hij is net in dienst bij die baas1
 2. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • ik eet net zoveel als jij1
 3. aantal wegen of kanalen die elkaar kruisen1
  • er loopt een net van wegen door de polder1
 4. schoon en verzorgd1
  • Joop is een nette jongen1
 5. televisiezender1
  • op het eerste net is een mooie film1
 6. van garen geknoopt voorwerp met gaten1
  • hij gebruikt een net om te vissen1

Wiktionary Translations for net:

net
noun
 1. een geheel van fijne draden

Cross Translation:
FromToVia
net decoro decorous — behaving properly
net red grid — electricity delivery system
net sólo just — only, simply, merely
net acabar de just — recently
net limpio; pulcro neat — tidy, free from dirt
net red net — mesh of string, cord or rope
net red net — device for catching fish, butterflies etc.
net red net — interconnecting system
net solo; apenas only — as recently as
net conveniente; preciso proper — following the established standards of behavior or manners
net ordenado tidy — arranged neatly
net bello; hermoso beau — D’aspect agréable à l’œil ou à l’oreille.
net leal; honrado honnête — Qui est conforme à la vertu, à la probité, à l’honneur.
net red réseauensemble d’objets ou de personnes connectés ou maintenus en liaison.