Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. eerbaar:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for eerbaar from Dutch to Spanish

eerbaar:


Translation Matrix for eerbaar:

NounRelated TranslationsOther Translations
honesto eerlijke; rechtschapene
honrado eerlijke; rechtschapene
ModifierRelated TranslationsOther Translations
conveniente eerbaar; kuis; zedig aan te prijzen; aanbevelenswaardig; aangenaam; begeerlijk; beschaafd; correct; eerbiedwekkend; fijn; geciviliseerd; gecultiveerd; gepast; gepaste; geraden; geschikte; gewenst; gewild; indrukwekkend; juiste; keurig; lekker; naar behoren; netjes; ontwikkeld; passende; prettig; raadzaam; verlangd; voegzaam; wenselijk
decente decent; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; keurig; kies; manierlijk; netjes; respectabel; welvoeglijk beschaafd; betamelijk; correct; deugdzaam; eerbiedwekkend; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; gepast; geschikt; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; kuis; maagdelijk; netjes; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; proper; puur; rein; schoon; sec; tof; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
decentemente eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel fatsoenlijk; netjes; ordentelijk; proper; schoon; sec; zindelijk
digno eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel aanzienlijk; adelijk; beroemd; deftig; deugdzaam; doorluchtig; eerbiedwaardig; eerzaam; fatsoenlijk; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hoogverheven; illuster; menswaardig; netjes; ordentelijk; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; volwaardig; voornaam; waardig; zedig; zeer plechtig
honesto eerbaar; eerzaam; keurig; kies; kuis; respectabel; zedig betamelijk; betrouwbaar; braaf; braafjes; degelijk; degelijke; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; gedegen; geschikt; in hart en nieren; integer; kuis; net; netjes; onbesproken; ongeveinsd; onkreukbaar; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rein; rondborstig; schoon; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
honorable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; kuis; respectabel; zedig achtbaar; achtenswaardig; befaamd; edelachtbaar; eerbiedwaardig; eervol; geacht; honorabel; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
honrado eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel braaf; contemplatief; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; getrouw; loyaal; netjes; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouw; trouwhartig; zedig
presentable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel eerbiedwekkend; fatsoenlijk; indrukwekkend; netjes; ordentelijk; toonbaar; vertoonbaar
respetable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; kuis; respectabel; zedig achtbaar; achtenswaardig; befaamd; deugdzaam; eerbiedwaardig; eerzaam; fatsoenlijk; geacht; hooggeacht; hooggeplaatst; hooggezeten; hooggeëerd; netjes; ordentelijk; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zedig

Related Words for "eerbaar":


Wiktionary Translations for eerbaar:


Cross Translation:
FromToVia
eerbaar pudoroso sittsamveraltend, von Frauen: Männern gegenüber zurückhaltend