Swedish

Detailed Translations for justera from Swedish to German

justera:

justera verb (justerar, justerade, justerat)

 1. justera (anpassa)
  anpassen; anprobieren
  • anpassen verb (passe an, paßt an, paßte an, paßtet an, angepaßt)
  • anprobieren verb (probiere an, probierst an, probiert an, probierte an, probiertet an, anprobiert)
 2. justera (anpassa)
  einstellen; eingeben; installieren; starten; einführen; einbauen; einspeisen; initiieren; eintippen; führen; einsetzen; importieren; hineinstecken; inaugurieren
  • einstellen verb (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • eingeben verb (gebe ein, gibst ein, gibt ein, gab ein, gabt ein, eingegeben)
  • installieren verb (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • starten verb (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • einführen verb (b, führst ein, führt ein, führte ein, führtet ein, eingeführt)
  • einbauen verb (baue ein, baust ein, baut ein, baute ein, bautet ein, eingebaut)
  • einspeisen verb (speise ein, speist ein, speiste ein, speistet ein, eingespeist)
  • initiieren verb (initiiere, initiierst, initiiert, initiierte, initiiertet, initiiert)
  • eintippen verb (tippe ein, tippst ein, tippt ein, tippte ein, tipptet ein, eingetippt)
  • führen verb (führe, führst, führt, führte, führtet, geführt)
  • einsetzen verb (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • importieren verb (importiere, importierst, importiert, importierte, importiertet, importiert)
  • hineinstecken verb (stecke hinein, steckst hinein, steckt hinein, steckte hinein, stecktet hinein, hineingesteckt)
  • inaugurieren verb (inauguriere, inaugurierst, inauguriert, inaugurierte, inauguriertet, inauguriert)
 3. justera (ställa in; avstämma)
  abstimmen; einstellen; gleichschalten; gleichrichten
  • abstimmen verb (stimme ab, stimmst ab, stimmt ab, stimmte ab, stimmtet ab, abgestimmt)
  • einstellen verb (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • gleichschalten verb (gleichschalte, gleichschaltest, gleichschaltet, gleichschaltete, gleichschaltetet, gegleichschaltet)
  • gleichrichten verb (gleichrichte, gleichrichtest, gleichrichtet, gleichrichtete, gleichrichtetet, gegleichrichtet)
 4. justera (avstämma)
  abstimmen; ablehnen
  • abstimmen verb (stimme ab, stimmst ab, stimmt ab, stimmte ab, stimmtet ab, abgestimmt)
  • ablehnen verb (lehne ab, lehnst ab, lehnt ab, lehnte ab, lehntet ab, abgelehnt)
 5. justera (storlek; gradera; kalibrera; mäta rymd)
  loten; sondieren; visieren
  • loten verb (lote, lotest, lotet, lotete, lotetet, gelotet)
  • sondieren verb (sondiere, sondierst, sondiert, sondierte, sondiertet, sondiert)
  • visieren verb (visiere, visierst, visiert, visierte, visiertet, visiert)
 6. justera (rätta till)
  korrigieren; gutmachen; ausbügeln
  • korrigieren verb (korrigiere, korrigierst, korrigiert, korrigierte, korrigiertet, korrigiert)
  • gutmachen verb (gutmache, gutmachst, gutmacht, gutmachte, gutmachtet, gutgemacht)
  • ausbügeln verb (bügele aus, bügelst aus, bügelt aus, bügelte aus, bügeltet aus, ausgebügelt)
 7. justera
  ausrichten
  • ausrichten verb (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
 8. justera

Conjugations for justera:

presens
 1. justerar
 2. justerar
 3. justerar
 4. justerar
 5. justerar
 6. justerar
imperfekt
 1. justerade
 2. justerade
 3. justerade
 4. justerade
 5. justerade
 6. justerade
framtid 1
 1. kommer att justera
 2. kommer att justera
 3. kommer att justera
 4. kommer att justera
 5. kommer att justera
 6. kommer att justera
framtid 2
 1. skall justera
 2. skall justera
 3. skall justera
 4. skall justera
 5. skall justera
 6. skall justera
conditional
 1. skulle justera
 2. skulle justera
 3. skulle justera
 4. skulle justera
 5. skulle justera
 6. skulle justera
perfekt particip
 1. har justerat
 2. har justerat
 3. har justerat
 4. har justerat
 5. har justerat
 6. har justerat
imperfekt particip
 1. hade justerat
 2. hade justerat
 3. hade justerat
 4. hade justerat
 5. hade justerat
 6. hade justerat
blandad
 1. justera!
 2. justera!
 3. justerad
 4. justerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for justera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ablehnen avstämma; justera avböja; avskeda; avslå; avsäga; avvisa; fördöma; förkasta; förneka; försmå; förvägra; ge spelrum; necka; neka; neka blankt; nerrösta; refusera; sparka; tacka; uppsäga
abstimmen avstämma; justera; ställa in avstämma; rösta; stämma av
anpassen anpassa; justera anpassa; inhysa; prova att ha på sig
anprobieren anpassa; justera passa; passa ihop med; passa in; prova; pröva på
ausbügeln justera; rätta till jämna; jämna till; polera; pressa; släta ut; stryka
ausrichten justera anordna; arrangera; frambringa; fästa; förrätta; göra; måtta; ordna; organisera; reparera; rikta; räta; rätta till; sikta; uppställa i led; utföra; uträtta; verkställa
einbauen anpassa; justera förena till ett; införliva; insätta; passa i; passa in i; stoppa in
einführen anpassa; justera förbereda; ha inflytande; importera; införa; initiera; insätta; introducera; introducera någon; mobilisera; passa i; passa in i; presentera; påbörja; starta; stoppa in; sätta igång
eingeben anpassa; justera administrera; ange; dela ut; diktera; inge; inspirera; skriva; skriva in; sköta; tilldela; viska; viska i någons öra
einsetzen anpassa; justera anordna; använda; applicera; arrangera; begynna; börja; föra in; förlägga; ge sig i väg; infoga; installera; insätta i ämbetet; introducera någon; lägga; mobilisera; nyttja; ordna; passa in; placera; placera mellan; påpeka; skjuta in; slå vad om; starta; stationera; sticka ifrån; ställa; ställa till med; sätta; tillgodogöra sig; tillsätta; visa entusiasm; visa god vilja
einspeisen anpassa; justera amma
einstellen anpassa; avstämma; justera; ställa in annulera; anställa; avbeställa; avstanna; bli stående; engagera; hyra; installera; lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; rekrytera; samla på lager; strejka; sätta i arbete; sätta ner; ta i tjänst; ta ned; ta ner; tillsätta
eintippen anpassa; justera skriva in
führen anpassa; justera anföra; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; ha till följd; hänvisa till; indexera; kommandera; kommendera; koordinera; känneteckna; leda; leda runt; leda till; organisera; registrera; resultera i; råda någon att vända sig till; samordna; vara fullgjord; vara uppfyllad
gleichrichten avstämma; justera; ställa in avstämma; bringa i rät linje; ritka rätt; ställa sig i linje
gleichschalten avstämma; justera; ställa in avstämma
gutmachen justera; rätta till fixa; förlika; försona; godgöra; gottgöra; göra bra; iståndsätta; kompensera för; korrigera; laga; reparera; rätta till; ställa tillrätta; uppväga; återställa
hineinstecken anpassa; justera blanda i; bryta sig igenom; fördjupa sig i; genomborra; genomtränga; gå igenom; penetrera; proppa in; sticka ned i; stoppa in; sätta in
im Blocksatz ausrichten justera
importieren anpassa; justera importera; införa
inaugurieren anpassa; justera helga; installera; insätta i ämbetet; välsigna
initiieren anpassa; justera helga; initiera; påbörja; starta; sätta igång; välsigna
installieren anpassa; justera anlägga; anordna; arrangera; förlägga; installera; lägga; lägga ner; montera; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
korrigieren justera; rätta till bli bättre; förbättra; förnya; revidera; rätta till; rättgöra; sätta rätt; ändra
loten gradera; justera; kalibrera; mäta rymd; storlek glacera med bly; mäta; mäta ut
sondieren gradera; justera; kalibrera; mäta rymd; storlek glacera med bly; sondera; undersöka
starten anpassa; justera acceptera; begynna; bygga; börja; emotta; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; lova att göra; starta; sticka ifrån; stiga upp; åtaga
visieren gradera; justera; kalibrera; mäta rymd; storlek glacera med bly; måtta; rikta; sikta

Synonyms for "justera":


Wiktionary Translations for justera:

justera
verb
 1. etwas nach einer Änderung / nach einem bestimmten Zeitraum wieder genau einstellen
 2. das gesetzlich vorgeschriebene Gewicht einer Münze kontrollieren
 3. Fahnensatz auf Seitenhöhe bringen (umbrechen)
 4. Druckstöcke auf Schrifthöhe und Winkelständigkeit bringen
 5. ein Gerät oder eine Maschine, bei denen es auf eine genaue Einstellung ankommt, vor Gebrauch einstellen
 1. eine Eichung durchführen

Related Translations for justera