Swedish

Detailed Translations for splittra from Swedish to German

splittra:

splittra verb (splittrar, splittrade, splittrat)

 1. splittra (flisa)
  zersplittern
  • zersplittern verb (zersplittere, zersplitterst, zersplittert, zersplitterte, zersplittertet, zersplittert)
 2. splittra (riva; klyva; slita; sprätta)
  abreißen; zerreissen; zerlegen; ausreißen; zerreißen; zerfetzen; abtragen; zehren; entnerven; abwracken; niederreißen; wegreißen
  • abreißen verb (reiße ab, reißt ab, rißt ab, risset ab, abgerissen)
  • zerreissen verb (zerreise, zerreisst, zerreist, zerreiste, zerreistet, zerreist)
  • zerlegen verb (zerlege, zerlegst, zerlegt, zerlegte, zerlegtet, zerlegt)
  • ausreißen verb (reiße aus, reißt aus, riß aus, risset aus, ausgerissen)
  • zerreißen verb (zerreiße, zerreißt, zerriß, zerrißt, zerrissen)
  • zerfetzen verb (zerfetze, zerfetzt, zerfetzte, zerfetztet, zerfetzt)
  • abtragen verb (trage ab, trägst ab, trägt ab, trug ab, trugt ab, abgetragen)
  • zehren verb (zehre, zehrst, zehrt, zehrte, zehrtet, gezehrt)
  • entnerven verb (entnerve, entnervst, entnervt, entnervte, entnervtet, entnervt)
  • abwracken verb (wracke ab, wrackst ab, wrackt ab, wrackte ab, wracktet ab, abgewrackt)
  • niederreißen verb (reiße nieder, reißest nieder, reißt nieder, riß nieder, rißt nieder, niedergerissen)
  • wegreißen verb
 3. splittra (skilja; avbryta; söndra)
  abbrechen; entbinden; beenden; brechen; auflösen; anbrechen; unterbrechen; lösen; zerbrechen; abreißen; zerreißen; trennen; scheiden; entwirren; aufknöpfen; zerlegen; aufmachen; entfesseln; ausfransen; freilassen; enträtseln; entkoppeln; ausfädeln; ausfasern; entknoten; auseinanderfasern; aufknoten; aufdröseln
  • abbrechen verb (breche ab, brechst ab, brecht ab, brechte ab, brechtet ab, abgebrecht)
  • entbinden verb (entbinde, entbindest, entband, entbandet, entbunden)
  • beenden verb (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)
  • brechen verb (breche, brichst, bricht, brach, bracht, gebrochen)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • anbrechen verb (breche an, brichst an, bricht an, brach an, bracht an, angebrochen)
  • unterbrechen verb (unterbreche, unterbrichst, unterbricht, unterbrach, unterbracht, unterbrochen)
  • lösen verb (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • zerbrechen verb (zerbreche, zerbrichst, zerbricht, zerbrach, zerbracht, zerbrochen)
  • abreißen verb (reiße ab, reißt ab, rißt ab, risset ab, abgerissen)
  • zerreißen verb (zerreiße, zerreißt, zerriß, zerrißt, zerrissen)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • scheiden verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • entwirren verb (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • aufknöpfen verb (knöpfe auf, knöpfst auf, knöpft auf, knöpfte auf, knöpftet auf, aufgeknöpft)
  • zerlegen verb (zerlege, zerlegst, zerlegt, zerlegte, zerlegtet, zerlegt)
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • entfesseln verb (entfessele, entfesselst, entfesselt, entfesselte, entfesseltet, entfesselt)
  • ausfransen verb (franse aus, franst aus, franste aus, franstet aus, ausgefranst)
  • freilassen verb (lasse frei, läßt frei, läßt fei, ließ frei, ließt frei, freigelassen)
  • enträtseln verb (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • entkoppeln verb (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • ausfädeln verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • ausfasern verb (fasere aus, faserst aus, fasert aus, faserte aus, fasertet aus, ausgefasert)
  • entknoten verb (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • auseinanderfasern verb (fasere auseinander, faserst auseinander, fasert auseinander, faserte auseinander, fasertet auseinander, auseinandergefasert)
  • aufknoten verb (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
  • aufdröseln verb (drösele auf, dröselst auf, dröselt auf, dröselte auf, dröseltet auf, aufgedröselt)
 4. splittra (skingra; kringsprida)
  auseinandertreiben; sich verbreiten; auseinanderstieben
  • auseinandertreiben verb (treibe auseinander, treibst, treibt, trieb, triebt, auseinandergetrieben)
  • auseinanderstieben verb (stiebe auseinander, stiebst auseinander, stiebt auseinander, stiebte auseinander, stiebtet auseinander, auseinandergestiebt)

Conjugations for splittra:

presens
 1. splittrar
 2. splittrar
 3. splittrar
 4. splittrar
 5. splittrar
 6. splittrar
imperfekt
 1. splittrade
 2. splittrade
 3. splittrade
 4. splittrade
 5. splittrade
 6. splittrade
framtid 1
 1. kommer att splittra
 2. kommer att splittra
 3. kommer att splittra
 4. kommer att splittra
 5. kommer att splittra
 6. kommer att splittra
framtid 2
 1. skall splittra
 2. skall splittra
 3. skall splittra
 4. skall splittra
 5. skall splittra
 6. skall splittra
conditional
 1. skulle splittra
 2. skulle splittra
 3. skulle splittra
 4. skulle splittra
 5. skulle splittra
 6. skulle splittra
perfekt particip
 1. har splittrat
 2. har splittrat
 3. har splittrat
 4. har splittrat
 5. har splittrat
 6. har splittrat
imperfekt particip
 1. hade splittrat
 2. hade splittrat
 3. hade splittrat
 4. hade splittrat
 5. hade splittrat
 6. hade splittrat
blandad
 1. splittra!
 2. splittra!
 3. splittrad
 4. splittrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for splittra:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abbrechen avbryta; skilja; splittra; söndra avbryta; avbrytning; bryta ner; bryta sönder; bryta upp; föra till ett slut; förstöra; lämna; riva lös; riva upp; sava; slita loss; tappa sav ur
abreißen avbryta; klyva; riva; skilja; slita; splittra; sprätta; söndra dra av; förstöra; riva bort; riva lös; sava; separera; slita loss; sära; tappa sav ur
abtragen klyva; riva; slita; splittra; sprätta avbetala; betala; betala av; bära bort; ersätta; föra bort; förstöra; nötas ut; sava; ta bort; tappa sav ur; utnötas; utslitas; växla; överföra
abwracken klyva; riva; slita; splittra; sprätta förstöra; sava; tappa sav ur
anbrechen avbryta; skilja; splittra; söndra
aufdröseln avbryta; skilja; splittra; söndra bli nött; hacka loss; knäppa upp; reda upp; reda ut; slita; släppa på; ta av
aufknoten avbryta; skilja; splittra; söndra befria; binda ihop; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; klara upp; knyta till; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; plocka av; reda upp; reda ut; slita; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta av
aufknöpfen avbryta; skilja; splittra; söndra befria; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; hänga; hänga på; hänga upp; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; plocka av; reda upp; reda ut; slita; släppa; släppa ut
auflösen avbryta; skilja; splittra; söndra avbetala; avkoda; avskaffa; avslöja; befria; betala av; bryta ned; bryta upp; dechiffrera; desintegrera; frisläppa; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; omvandla; reda upp; reda ut; röja; separera; skiljas; sluta med; släppa; släppa ut; smulas sönder; smälta; sno upp; sprätta upp; spänna av; uppenbara; upplösa; upplösas; yppa
aufmachen avbryta; skilja; splittra; söndra befria; dekorera; frisläppa; garnera; klä upp; knäppa upp; komma igång; konsumera; låsa upp; lösa; lösa upp; pryda; skruva på; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; sätta på; ta av; utsira; vrida på; öppna
auseinanderfasern avbryta; skilja; splittra; söndra knäppa upp; reda upp; reda ut; släppa på; ta av
auseinanderstieben kringsprida; skingra; splittra bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas
auseinandertreiben kringsprida; skingra; splittra bryta upp; gå ifrån; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas
ausfasern avbryta; skilja; splittra; söndra bli nött; reda upp; reda ut; slita
ausfransen avbryta; skilja; splittra; söndra bli nött; knäppa upp; reda upp; reda ut; slita; släppa på; ta av
ausfädeln avbryta; skilja; splittra; söndra bli nött; draga; erhålla; hämma; inhösta; knäppa upp; lösa upp; reda upp; reda ut; slita; släppa på; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; ta av; vinna
ausreißen klyva; riva; slita; splittra; sprätta bryta sig loss; bryta ut; fly; fly undan; gå iväg; komma undan; riva ut; rymma; slita sig lös; smita; smita bort; springa bort; svänga undan; undvika
beenden avbryta; skilja; splittra; söndra ajournera; avsluta; besluta; bestämma; bättra på; flytta fram; fullborda; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra klart; komma till en ände; komplettera; skjuta upp; sluta; slutföra; stoppa
brechen avbryta; skilja; splittra; söndra bli defekt; bli trasig; brista; bryta; bryta ner; bryta sönder; gå av; gå sönder; krossa; slå i bitar; slå sönder; spy
entbinden avbryta; skilja; splittra; söndra befria; befria någom från sin förpliktning; fria; frigöra; föda barn; göra fri; låta gå; slippa; släppa fri; tillåta
entfesseln avbryta; skilja; splittra; söndra befria; bryta upp; frisläppa; kedja loss; lösa; släppa; släppa ut; ta bort manschetterna
entknoten avbryta; skilja; splittra; söndra befria; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; plocka av; reda upp; reda ut; slita; släppa; släppa på; släppa ut; ta av
entkoppeln avbryta; skilja; splittra; söndra avkoppla; befria; frisläppa; koppla ur; lägga av; lösa; separera; sluta; släppa; släppa ut; sära; ta bort länk; ta loss; tampa ur
entnerven klyva; riva; slita; splittra; sprätta enervera
enträtseln avbryta; skilja; splittra; söndra avkoda; befria; dechiffrera; frisläppa; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda upp; reda ut; släppa; släppa ut
entwirren avbryta; skilja; splittra; söndra avkoda; befria; bli nött; dechiffrera; frisläppa; klara upp; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda upp; reda ut; slita; släppa; släppa på; släppa ut; ta av
freilassen avbryta; skilja; splittra; söndra befria; fria; frige; frigöra; göra fri; lämna öppen; låta gå; lösge; slippa; släppa; släppa fri; tillåta; vara befriad från
lösen avbryta; skilja; splittra; söndra annullera; befria; beskjuta; desintegrera; frisläppa; fysiljera; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; ogiltigförklara; plocka av; reda ut; skjuta; skjuta ned; släppa; släppa ut; smulas sönder; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ner; upphäva; upplösa; upplösas
niederreißen klyva; riva; slita; splittra; sprätta förstöra; sava; tappa sav ur
scheiden avbryta; skilja; splittra; söndra bryta upp; dela; dela upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; klyfta; klyva; lösgöra; reda ut; separera; skilja åt; skiljas; sära; urskilja
sich verbreiten kringsprida; skingra; splittra sprida en sjukdom
trennen avbryta; skilja; splittra; söndra avbryta; befria; bryta upp; dela; dela upp; desintegrera; frisläppa; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; isolera; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösa; lösgöra; reda upp; reda ut; separera; skilja åt; skiljas; släppa; släppa ut; smulas sönder; sära; sära på; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; ta ner; upplösas; urskilja
unterbrechen avbryta; skilja; splittra; söndra avbryta; befria; blockera; frisläppa; gå emellan; gå ut i strejk; hejda; hindra; hämma; ingripa; lägga sig i; lösa; släppa; släppa ut; strejka; träda in; täppa till
wegreißen klyva; riva; slita; splittra; sprätta förstöra; nappa till sig; riva av; riva lös; riva sönder; rycka; rycka bort; sava; separera; slita av; slita isär; slita loss; slita sönder; sära; tappa sav ur
zehren klyva; riva; slita; splittra; sprätta fördraga; förstöra; konsumera; lida; spendera pengar; tåla; uthärda
zerbrechen avbryta; skilja; splittra; söndra bli bristfällig; bli defekt; bli trasig; bryta; bryta ner; bryta sönder; falla sönder; förstöra; gå sönder; krossa; mala sönder; pressa sönder; skada; slå i bitar; slå sönder; stampa sönder; ta sönder på flit
zerfetzen klyva; riva; slita; splittra; sprätta klå upp; riva av; riva i bitar; riva sönder; slita av; slita isär; slita sönder
zerlegen avbryta; klyva; riva; skilja; slita; splittra; sprätta; söndra analysera; desintegrera; dra ner; förstöra; kollapsa; riva av; riva sönder; sava; separera; skära i bitar; slita av; slita isär; slita sönder; smulas sönder; stycka; sära; ta isär; tappa sav ur; upplösas
zerreissen klyva; riva; slita; splittra; sprätta
zerreißen avbryta; klyva; riva; skilja; slita; splittra; sprätta; söndra braka; dra isär; dra sönder; ha sönder; knaka; knastra; riva av; riva i bitar; riva i småbitar; riva sönder; separera; slita av; slita isär; slita sönder; spraka; sära
zersplittern flisa; klyva; splittra
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ausreißen urkramad

Synonyms for "splittra":


Wiktionary Translations for splittra:


Cross Translation:
FromToVia
splittra sich trennen; auseinanderfallen separate — divide itself into separate pieces or substances
splittra spalten split — divide along a more or less straight line

Related Translations for splittra