Swedish

Detailed Translations for bryta upp from Swedish to German

bryta upp:

bryta upp verb (bryter upp, bröt upp, brutit upp)

 1. bryta upp (lämna; gå bort; avresa)
  verlassen; wegfahren; abreisen; seineZelteabbrechen; aufbrechen; wegreisen; fortreisen
  • verlassen verb (verlasse, verläßt, verließ, verließt, verlassen)
  • wegfahren verb (fahre weg, fährst weg, fährt weg, fuhr weg, fuhret weg, weggefahren)
  • abreisen verb (reise ab, reisst ab, reist ab, reiste ab, reistet ab, abgereist)
  • seineZelteabbrechen verb (breche meine Zelt ab, brichst deine Zelt ab, bricht seine Zelt ab, brach seine zelt ab, bracht unsere Zelt ab, abgebrochen)
  • aufbrechen verb (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • wegreisen verb (reise weg, reisest weg, reist weg, reiste weg, reistet weg, weggereist)
  • fortreisen verb (riese fort, reist fort, reiste fort, reistet fort, fortgereist)
 2. bryta upp
  aufbrechen; abbrechen; aufreißen; dekodieren; auflösen; aufteilen; aufbringen; entfesseln; aufsperren; aufstoßen; auseinandernehmen; entehen
  • aufbrechen verb (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • abbrechen verb (breche ab, brechst ab, brecht ab, brechte ab, brechtet ab, abgebrecht)
  • aufreißen verb
  • dekodieren verb (dekodiere, dekodierst, dekodiert, dekodierte, dekodiertet, dekodiert)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • aufteilen verb (teile auf, teilst auf, teilt auf, teilte auf, teiltet auf, aufgeteilt)
  • aufbringen verb (bringe auf, bringst auf, bringt auf, bracht auf, brachtet auf, aufgebracht)
  • entfesseln verb (entfessele, entfesselst, entfesselt, entfesselte, entfesseltet, entfesselt)
  • aufsperren verb (sperre auf, sperrst auf, sperrt auf, sperrte auf, sperrtet auf, aufgesperrt)
  • aufstoßen verb (stoße auf, stößt auf, stieß auf, stießt auf, aufgestoßen)
  • entehen verb (entehe, entehst, enteht, entehte, entehtet, enteht)
 3. bryta upp
  aufreißen; aufbrechen; aufsperren
  • aufreißen verb
  • aufbrechen verb (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • aufsperren verb (sperre auf, sperrst auf, sperrt auf, sperrte auf, sperrtet auf, aufgesperrt)
 4. bryta upp (gå ifrån varandra; separera; gå skilda vägar; skiljas)
  scheiden; auseinandergehen; trennen; auflösen; auseinanderstieben; auseinandertreiben
  • scheiden verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • auseinandergehen verb (gehe auseinander, gehst auseinander, geht auseinander, ging auseinander, ginget auseinander, auseinandergegangen)
  • trennen verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • auflösen verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • auseinanderstieben verb (stiebe auseinander, stiebst auseinander, stiebt auseinander, stiebte auseinander, stiebtet auseinander, auseinandergestiebt)
  • auseinandertreiben verb (treibe auseinander, treibst, treibt, trieb, triebt, auseinandergetrieben)
 5. bryta upp (runda av; avsluta)
  komplettieren; vervollständigen
  • komplettieren verb (komplettiere, komplettierst, komplettiert, komplettierte, komplettiertet, komplettiert)
  • vervollständigen verb (vervollständige, vervollständigst, vervollständigt, vervollständigte, vervollständigtet, vervollständigt)

Conjugations for bryta upp:

presens
 1. bryter upp
 2. bryter upp
 3. bryter upp
 4. bryter upp
 5. bryter upp
 6. bryter upp
imperfekt
 1. bröt upp
 2. bröt upp
 3. bröt upp
 4. bröt upp
 5. bröt upp
 6. bröt upp
framtid 1
 1. kommer att bryta upp
 2. kommer att bryta upp
 3. kommer att bryta upp
 4. kommer att bryta upp
 5. kommer att bryta upp
 6. kommer att bryta upp
framtid 2
 1. skall bryta upp
 2. skall bryta upp
 3. skall bryta upp
 4. skall bryta upp
 5. skall bryta upp
 6. skall bryta upp
conditional
 1. skulle bryta upp
 2. skulle bryta upp
 3. skulle bryta upp
 4. skulle bryta upp
 5. skulle bryta upp
 6. skulle bryta upp
perfekt particip
 1. har brutit upp
 2. har brutit upp
 3. har brutit upp
 4. har brutit upp
 5. har brutit upp
 6. har brutit upp
imperfekt particip
 1. hade brutit upp
 2. hade brutit upp
 3. hade brutit upp
 4. hade brutit upp
 5. hade brutit upp
 6. hade brutit upp
blandad
 1. bryt upp!
 2. bryt upp!
 3. bruten upp
 4. brytande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

bryta upp noun

 1. bryta upp (riva upp)
  Aufbrechen; Aufreißen

Translation Matrix for bryta upp:

NounRelated TranslationsOther Translations
Aufbrechen bryta upp; riva upp
Aufreißen bryta upp; riva upp riva loss
abreisen läggning ut; löpning ut; sjösättning
VerbRelated TranslationsOther Translations
abbrechen bryta upp avbryta; avbrytning; bryta ner; bryta sönder; föra till ett slut; förstöra; lämna; riva lös; riva upp; sava; skilja; slita loss; splittra; söndra; tappa sav ur
abreisen avresa; bryta upp; gå bort; lämna avresa; resa iväg; åka iväg
aufbrechen avresa; bryta upp; gå bort; lämna brista; bryta; bryta ned hus; bryta sig fri; bryta ut; gå av; gå sönder; lösgöra sig; resa iväg; riva hus; riva upp; rämna; spricka upp; stiga upp; åka iväg
aufbringen bryta upp bli bättre; förbättra; häva upp; lyfta; lyfta upp; rämna; spricka upp
auflösen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbetala; avbryta; avkoda; avskaffa; avslöja; befria; betala av; bryta ned; dechiffrera; desintegrera; frisläppa; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; omvandla; reda upp; reda ut; röja; skilja; sluta med; släppa; släppa ut; smulas sönder; smälta; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; uppenbara; upplösa; upplösas; yppa
aufreißen bryta upp riva av; riva sönder; riva upp; rämna; skryta; skrävla; slita av; slita isär; slita sönder; spricka upp; överdriva
aufsperren bryta upp fångsla; rämna; spricka upp; sätta i fängelse
aufstoßen bryta upp knuffa öppen; skjuta öppen; trycka upp; trycka öppen
aufteilen bryta upp dela upp; desintegrera; kollapsa; smulas sönder; upplösas
auseinandergehen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas hänga; skiljas; svikta; säga adjö; säga farväl
auseinandernehmen bryta upp dra ner; knuffa ner; ta isär
auseinanderstieben bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas kringsprida; skingra; splittra
auseinandertreiben bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas gå ifrån; kringsprida; skingra; splittra
dekodieren bryta upp avkoda; dechiffrera; lösa; spricka
entehen bryta upp
entfesseln bryta upp avbryta; befria; frisläppa; kedja loss; lösa; skilja; släppa; släppa ut; splittra; söndra; ta bort manschetterna
fortreisen avresa; bryta upp; gå bort; lämna avresa; resa iväg; åka iväg
komplettieren avsluta; bryta upp; runda av avsluta; bättra på; göra fullständig; göra färdig; göra komplett; komplettera
scheiden bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbryta; dela; dela upp; klyfta; klyva; lösgöra; reda ut; separera; skilja; skilja åt; skiljas; splittra; sära; söndra; urskilja
seineZelteabbrechen avresa; bryta upp; gå bort; lämna
trennen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbryta; befria; dela; dela upp; desintegrera; frisläppa; isolera; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösa; lösgöra; reda upp; reda ut; separera; skilja; skilja åt; skiljas; släppa; släppa ut; smulas sönder; splittra; sära; sära på; söndra; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; ta ner; upplösas; urskilja
verlassen avresa; bryta upp; gå bort; lämna lämna i sticket; se efter; vara försiktig; överge
vervollständigen avsluta; bryta upp; runda av avsluta; bättra på; göra fullständig; göra färdig; göra komplett; komplettera
wegfahren avresa; bryta upp; gå bort; lämna avresa; köra bort; resa iväg; segla bort; åka iväg
wegreisen avresa; bryta upp; gå bort; lämna avresa; resa iväg; åka iväg
ModifierRelated TranslationsOther Translations
verlassen folktomt; öde; ödslig; ödsligt; övergivet

Wiktionary Translations for bryta upp:

bryta upp
 1. transitiv, selten: etwas gewaltsam öffnen
 2. (transitiv) metaphorisch: lockern, lösen, etwas loswerden, alte Strukturen aufbrechen
 3. (transitiv) auf den Weg machen, sich entfernen
 4. (transitiv) öffnen, aufmachen, analysieren; auch trennen, teilen, zerteilen (oftmals im destruktiven Sinne)

Cross Translation:
FromToVia
bryta upp brechen fracturerrompre, briser avec violence.

Related Translations for bryta upp