Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
  1. anmälan:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for anmälan from Swedish to Spanish

anmälan:

anmälan noun

  1. anmälan (inskrivning; registrering)
    la matriculación; la inscripción; la declaración; la matrícula

Translation Matrix for anmälan:

NounRelated TranslationsOther Translations
declaración anmälan; inskrivning; registrering annonsera; deklaration; ellips; expression; formulering; förklaring; kommentar; kungörande; offentliggörande; ordalydelse; ordnat; proklamering; publicering; publikation; skatteformulär; tillkännagivande; uttal; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
inscripción anmälan; inskrivning; registrering engraverad; inregistrering; inregistrering av certifikat; inskrift; inskrivning; registration; registrering; reservation; rubrik; överskrift; överstycke
matriculación anmälan; inskrivning; registrering anmälning; ansökan; inregistrering; inskrivning; registrering
matrícula anmälan; inskrivning; registrering anmälning; ansökan; bilplåt; engraverad; gnidplatta; identifikationstecken; igenkänningstecken; inskrift; lärararvode; nummerplåt; registrering; signalement; skolavgift; undervisningsavgift

Wiktionary Translations for anmälan:


Cross Translation:
FromToVia
anmälan notificación notification — Act of notifying
anmälan informe; denuncia; parte Meldung — amtliche, dienstliche, nicht private Mitteilung
anmälan denuncia AnzeigeRecht: Bekanntgabe einer Straftat bei einer Behörde
anmälan registro Anmeldungoffizielles einschreiben; die Handlung des anmelden
anmälan anuncio advertentie — een aankondiging in een krant, reclameblad, tijdschrift ...