Swedish

Detailed Translations for identifikationstecken from Swedish to Spanish

identifikationstecken:

identifikationstecken noun

  1. identifikationstecken (igenkänningstecken; signalement)
    el sello; el signo; el distintivo; el signo distintivo; la muestra; la marca; la matrícula; la señal; la característica; el emblema; el rótulo; el artículo de marca; la distinción concedida; el rasgo característico; la señal para ser reconocido

Translation Matrix for identifikationstecken:

NounRelated TranslationsOther Translations
artículo de marca identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement märkesvara
característica identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement egendomlighet; funktion; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärestik; karaktärsbeskrivning; karaktärsdrag; karaktärsegenskaper; särdrag
distinción concedida identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement
distintivo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement igenkänningstecken; insignier; skylt; tecken; utmärkande; utmärkelsetecken; utpräglad
emblema identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement märke; märketecken; sort; varumärke
marca identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement brännmärke; firmamärke; flagga; fläck; gradbeteckning; guldsmedsstämpel; igenkänningstecken; inbetalning; kontrollstämpel; kvalitetsmärkning; kvitto; mottagningsbevis; märke; märketecken; rekord; skiva; slutreplik; socialt kännetecken; sort; stigma; stigmata; tjänstetecken; varumärke
matrícula identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement anmälan; anmälning; ansökan; bilplåt; engraverad; gnidplatta; inskrift; inskrivning; lärararvode; nummerplåt; registrering; skolavgift; undervisningsavgift
muestra identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement bevis; exempel; exemplar; gest; kopia; prov; provbit; signal; tecken; vink; visa
rasgo característico identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement huvud egenskap; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärsdrag
rótulo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement beskriva någon; etikett; sticker
sello identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement frimärke; förseglande; försegling; gulsmedsstämpel; karaktisera; kontrollstämpel; kännemärke; kännetecken; sigillstamp; sigillstampning; stämpel
señal identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement deponera; gest; hint; indikation; karaktisera; ledtråd; signal; symptom; tecken; tips; vink
señal para ser reconocido identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement
signo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement bevis; gest; signal; tecken; vink
signo distintivo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement karaktisera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
distintivo charactiristiskt; urskiljande; åtskiljd