Swedish

Detailed Translations for registrering from Swedish to Spanish

registrering:

registrering [-en] noun

 1. registrering (inskrivning; inregistrering)
  el registro; la inscripción; la matriculación; la grabación; la licitación pública; la oferta
 2. registrering (inskrivning; anmälan)
  la matriculación; la inscripción; la declaración; la matrícula
 3. registrering (anmälning; ansökan)
  la matrícula; la matriculación
 4. registrering
  el registro
 5. registrering
  la inscripción
 6. registrering (inregistrering av certifikat)

Translation Matrix for registrering:

NounRelated TranslationsOther Translations
declaración anmälan; inskrivning; registrering annonsera; deklaration; ellips; expression; formulering; förklaring; kommentar; kungörande; offentliggörande; ordalydelse; ordnat; proklamering; publicering; publikation; skatteformulär; tillkännagivande; uttal; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
grabación inregistrering; inskrivning; registrering antagning; gravyr; ingravering; inspelning; inspelning på kassettband; intagning; inträde; spela in; tejpa; tillträde
inscripción anmälan; inregistrering; inregistrering av certifikat; inskrivning; registrering engraverad; inskrift; registration; reservation; rubrik; överskrift; överstycke
licitación pública inregistrering; inskrivning; registrering
matriculación anmälan; anmälning; ansökan; inregistrering; inskrivning; registrering
matrícula anmälan; anmälning; ansökan; inskrivning; registrering bilplåt; engraverad; gnidplatta; identifikationstecken; igenkänningstecken; inskrift; lärararvode; nummerplåt; signalement; skolavgift; undervisningsavgift
oferta inregistrering; inskrivning; registrering anbud; billigt köp; bud; erbjudande; fynd; förslag; offererat pris; offert; specialerbjudande; uppskattning
registro inregistrering; inskrivning; registrering allusion; anspelning; bord; eftersökning; förteckning; händelseloggning; hänsyftning; igenom sökande; index; innehållsförteckning; letande; logg; loggning; post; publicitet; register; registration; reservation; skoj; skrivportfölj; sökning; telefonregister; upptåg
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
inscripción de certificado inregistrering av certifikat; registrering

Synonyms for "registrering":