Swedish

Detailed Translations for inskrivning from Swedish to Spanish

inskrivning:

inskrivning [-en] noun

  1. inskrivning (anmälan; registrering)
    la matriculación; la inscripción; la declaración; la matrícula
  2. inskrivning (registrering; inregistrering)
    el registro; la inscripción; la matriculación; la grabación; la licitación pública; la oferta

Translation Matrix for inskrivning:

NounRelated TranslationsOther Translations
declaración anmälan; inskrivning; registrering annonsera; deklaration; ellips; expression; formulering; förklaring; kommentar; kungörande; offentliggörande; ordalydelse; ordnat; proklamering; publicering; publikation; skatteformulär; tillkännagivande; uttal; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
grabación inregistrering; inskrivning; registrering antagning; gravyr; ingravering; inspelning; inspelning på kassettband; intagning; inträde; spela in; tejpa; tillträde
inscripción anmälan; inregistrering; inskrivning; registrering engraverad; inregistrering av certifikat; inskrift; registration; registrering; reservation; rubrik; överskrift; överstycke
licitación pública inregistrering; inskrivning; registrering
matriculación anmälan; inregistrering; inskrivning; registrering anmälning; ansökan; registrering
matrícula anmälan; inskrivning; registrering anmälning; ansökan; bilplåt; engraverad; gnidplatta; identifikationstecken; igenkänningstecken; inskrift; lärararvode; nummerplåt; registrering; signalement; skolavgift; undervisningsavgift
oferta inregistrering; inskrivning; registrering anbud; billigt köp; bud; erbjudande; fynd; förslag; offererat pris; offert; specialerbjudande; uppskattning
registro inregistrering; inskrivning; registrering allusion; anspelning; bord; eftersökning; förteckning; händelseloggning; hänsyftning; igenom sökande; index; innehållsförteckning; letande; logg; loggning; post; publicitet; register; registration; registrering; reservation; skoj; skrivportfölj; sökning; telefonregister; upptåg

Synonyms for "inskrivning":