Swedish

Detailed Translations for signalement from Swedish to Spanish

signalement:

signalement [-ett] noun

  1. signalement (polisbeskrivning; beskrivning)
    la descripción; la señas personales; la definición; la especificación; el dibujo; el diseño
  2. signalement (igenkänningstecken; identifikationstecken)
    el sello; el signo; el distintivo; el signo distintivo; la muestra; la marca; la matrícula; la señal; la característica; el emblema; el rótulo; el rasgo característico; el artículo de marca; la distinción concedida; la señal para ser reconocido

Translation Matrix for signalement:

NounRelated TranslationsOther Translations
artículo de marca identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement märkesvara
característica identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement egendomlighet; funktion; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärestik; karaktärsbeskrivning; karaktärsdrag; karaktärsegenskaper; särdrag
definición beskrivning; polisbeskrivning; signalement begreppsbestämning; beskrivning; definition; determination; determinering; inhägnande; karaktärisering; närmare beskrivning; profil; stängsel; typifiering
descripción beskrivning; polisbeskrivning; signalement begreppsbestämning; beskrivning; bildtext; definition; karaktärisering; profil; rubriktext; typifiering
dibujo beskrivning; polisbeskrivning; signalement autograf; design; formgivning; ritning; ritningskonst; teckning
diseño beskrivning; polisbeskrivning; signalement autograf; design; distingeradhet; formgivning; kontur; kännetecken; layout; ritningskonst; skillnad; skiss; särdrag; utformning
distinción concedida identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement
distintivo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement igenkänningstecken; insignier; skylt; tecken; utmärkande; utmärkelsetecken; utpräglad
emblema identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement märke; märketecken; sort; varumärke
especificación beskrivning; polisbeskrivning; signalement beskrivning; förteckning; känt faktum; lista; närmare beskrivning; protokoll; specificering; uppteckning
marca identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement brännmärke; firmamärke; flagga; fläck; gradbeteckning; guldsmedsstämpel; igenkänningstecken; inbetalning; kontrollstämpel; kvalitetsmärkning; kvitto; mottagningsbevis; märke; märketecken; rekord; skiva; slutreplik; socialt kännetecken; sort; stigma; stigmata; tjänstetecken; varumärke
matrícula identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement anmälan; anmälning; ansökan; bilplåt; engraverad; gnidplatta; inskrift; inskrivning; lärararvode; nummerplåt; registrering; skolavgift; undervisningsavgift
muestra identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement bevis; exempel; exemplar; gest; kopia; prov; provbit; signal; tecken; vink; visa
rasgo característico identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement huvud egenskap; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärsdrag
rótulo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement beskriva någon; etikett; sticker
sello identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement frimärke; förseglande; försegling; gulsmedsstämpel; karaktisera; kontrollstämpel; kännemärke; kännetecken; sigillstamp; sigillstampning; stämpel
señal identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement deponera; gest; hint; indikation; karaktisera; ledtråd; signal; symptom; tecken; tips; vink
señal para ser reconocido identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement
señas personales beskrivning; polisbeskrivning; signalement
signo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement bevis; gest; signal; tecken; vink
signo distintivo identifikationstecken; igenkänningstecken; signalement karaktisera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
distintivo charactiristiskt; urskiljande; åtskiljd

Synonyms for "signalement":


Wiktionary Translations for signalement:


Cross Translation:
FromToVia
signalement señalamiento description — characteristics