Swedish

Detailed Translations for kompetens from Swedish to French

kompetens:

kompetens [-en] noun

 1. kompetens (sakkunnighet)
  l'habileté; la compétence; l'adresse
 2. kompetens (kapacitet; sakkunskap)
  la compétence; la capacité; la compétences; le savoir-faire; l'expertise; l'habileté; la compétence d'un expert
 3. kompetens (sakkunskap)
  la compétence; l'aptitude; la qualification
 4. kompetens (förmåga; kapabilitet)
  la compétence; l'aptitude; la faculté de qualité; la connaissance
 5. kompetens
  la compétence
 6. kompetens (färdighet)
  la qualification

Translation Matrix for kompetens:

NounRelated TranslationsOther Translations
adresse kompetens; sakkunnighet adress; e-postadress; färdighet; förmåga; knep; konstskap; möjligheten; möjligheter; påhitt; skicklighet; trick
aptitude förmåga; kapabilitet; kompetens; sakkunskap duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; ha befogenhet; händighet; konstskap; kunskap; möjlighet; möjligheten; passad; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet
capacité kapacitet; kompetens; sakkunskap duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; innehåll; kapacitet; kraft; kunskap; last förmåga; last kapacität; makt; möjligheten att åstadkomma; möjligheter; ork; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; styrka; tonnage; volym
compétence förmåga; kapabilitet; kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; ha befogenhet; händighet; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet
compétence d'un expert kapacitet; kompetens; sakkunskap
compétences kapacitet; kompetens; sakkunskap färdighetsuppsättning
connaissance förmåga; kapabilitet; kompetens bekant; bekanting; bekantskap; duktighet; humör; händighet; inställning; kunskap; kännedom; lärande; medvetande; sinnesstämning; skicklighet; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament; vetenskap; vetskap
expertise kapacitet; kompetens; sakkunskap godkänna; hantverksskicklighet; intim sammanträde med; konstskicklighet; yrkesskicklighet
faculté de qualité förmåga; kapabilitet; kompetens
habileté kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap duglighet; duktighet; fiffighet; färdighet; förmåga; händighet; knep; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; påhitt; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; smarthet; trick
qualification färdighet; kompetens; sakkunskap definition; fras; kvalification; ordgrupp; passad
savoir-faire kapacitet; kompetens; sakkunskap duglighet; duktighet; erfarenhet; färdighet; förmåga; händighet; know-how; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; praktik; rutin; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; trick
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
connaissance kunskap

Synonyms for "kompetens":


Wiktionary Translations for kompetens:


Cross Translation:
FromToVia
kompetens compétence Kompetenz — Vermögen, Fähigkeit