Swedish

Detailed Translations for öppna from Swedish to German

öppna:

öppna verb (öppnar, öppnade, öppnat)

 1. öppna (låsa upp)
  öffnen; eröffnen; aufmachen
  • öffnen verb (öffne, öffnest, öffnet, öffnete, öffnetet, geöffnet)
  • eröffnen verb (eröffne, eröffnest, eröffnet, eröffnete, eröffnetet, eröffnet)
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
 2. öppna
  öffnen; aufmachen; aufschließen; entriegeln; aufschlagen
  • öffnen verb (öffne, öffnest, öffnet, öffnete, öffnetet, geöffnet)
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • aufschließen verb (schließe auf, schließt auf, schloß auf, schloßt auf, aufgeschlossen)
  • entriegeln verb (entriegele, entriegelst, entriegelt, entriegelte, entriegeltet, entriegelt)
  • aufschlagen verb (schlage auf, schlägst auf, schlägt auf, schlug auf, schlugt auf, aufgeschlagen)
 3. öppna
  aufschlagen; aufklappen
  • aufschlagen verb (schlage auf, schlägst auf, schlägt auf, schlug auf, schlugt auf, aufgeschlagen)
  • aufklappen verb (klappe auf, klappst auf, klappt auf, klappte auf, klapptet auf, aufgeklappt)
 4. öppna
  aufwerfen
  • aufwerfen verb (werfe auf, wirfst auf, wirft auf, warf auf, warft auf, aufgeworfen)
 5. öppna
  aufbekommen; loskriegen; losbekommen
  • aufbekommen verb (bekomme auf, bekommst auf, bekommt auf, bekam auf, bekamt auf, aufbekommen)
  • loskriegen verb (kriege los, kriegst los, kriegt los, kriegte los, kriegtet los, losgekriegt)
  • losbekommen verb (bekomme los, bekommst los, bekommt los, bekam los, bekamt los, losbekommen)
 6. öppna
  aufbekommen
  • aufbekommen verb (bekomme auf, bekommst auf, bekommt auf, bekam auf, bekamt auf, aufbekommen)
 7. öppna (vrida på; sätta på; skruva på)
  aufmachen; losdrehen; aufschrauben; aufdrehen; losschrauben
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • losdrehen verb (drehe los, drehst los, dreht los, drehte los, drehtet los, losgedreht)
  • aufschrauben verb (schraube auf, schraubst auf, schraubt auf, schraubte auf, schraubtet auf, aufgeschraubt)
  • aufdrehen verb (drehe auf, drehst auf, dreht auf, drehte auf, drehtet auf, aufgedreht)
  • losschrauben verb (schraube los, schraubst los, schraubt los, schraubte los, schraubtet los, losgeschraubt)
 8. öppna (skruva av; skruva upp)
  abschrauben; losschrauben
  • abschrauben verb (schraube ab, schraubst ab, schraubt ab, schraubte ab, schraubtet ab, abgeschraubt)
  • losschrauben verb (schraube los, schraubst los, schraubt los, schraubte los, schraubtet los, losgeschraubt)
 9. öppna (låta öppen)
  auflassen
  • auflassen verb (lasse auf, läßt auf, ließ auf, ließt auf, aufgelassen)
 10. öppna (veckla ut; vika ut; vika upp; veckla upp)
  ausrollen; entrollen
  • ausrollen verb (rolle aus, rollst aus, rollt aus, rollte aus, rolltet aus, ausgerollt)
  • entrollen verb (entrolle, entrollst, entrollt, entrollte, entrolltet, entrollt)

Conjugations for öppna:

presens
 1. öppnar
 2. öppnar
 3. öppnar
 4. öppnar
 5. öppnar
 6. öppnar
imperfekt
 1. öppnade
 2. öppnade
 3. öppnade
 4. öppnade
 5. öppnade
 6. öppnade
framtid 1
 1. kommer att öppna
 2. kommer att öppna
 3. kommer att öppna
 4. kommer att öppna
 5. kommer att öppna
 6. kommer att öppna
framtid 2
 1. skall öppna
 2. skall öppna
 3. skall öppna
 4. skall öppna
 5. skall öppna
 6. skall öppna
conditional
 1. skulle öppna
 2. skulle öppna
 3. skulle öppna
 4. skulle öppna
 5. skulle öppna
 6. skulle öppna
perfekt particip
 1. har öppnat
 2. har öppnat
 3. har öppnat
 4. har öppnat
 5. har öppnat
 6. har öppnat
imperfekt particip
 1. hade öppnat
 2. hade öppnat
 3. hade öppnat
 4. hade öppnat
 5. hade öppnat
 6. hade öppnat
blandad
 1. öppna!
 2. öppna!
 3. öppnad
 4. öppnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for öppna:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abschrauben skruva av; skruva upp; öppna skruva av; skruva loss
aufbekommen öppna
aufdrehen skruva på; sätta på; vrida på; öppna dra upp; vrida upp
aufklappen öppna breda ut; utveckla; veckla ut
auflassen låta öppen; öppna avskjuta; låta flyga; låta stanna uppe; slunga ut
aufmachen låsa upp; skruva på; sätta på; vrida på; öppna avbryta; befria; dekorera; frisläppa; garnera; klä upp; knäppa upp; komma igång; konsumera; lösa; lösa upp; pryda; skilja; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av; utsira
aufschlagen öppna skryta; skrävla; sluta vid; överdriva
aufschließen öppna förklara; göra tydligt; klargöra
aufschrauben skruva på; sätta på; vrida på; öppna krossa
aufwerfen öppna framlägga; framställa; föra på tal; föreslå; föreställa; kasta upp; nämna; slänga upp; stiga upp; ta upp
ausrollen veckla upp; veckla ut; vika upp; vika ut; öppna
entriegeln öppna
entrollen veckla upp; veckla ut; vika upp; vika ut; öppna
eröffnen låsa upp; öppna medge; tillstå
losbekommen öppna befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut
losdrehen skruva på; sätta på; vrida på; öppna skruva loss
loskriegen öppna befria; frisläppa; lösa; släppa; släppa ut
losschrauben skruva av; skruva på; skruva upp; sätta på; vrida på; öppna skruva av; skruva loss
öffnen låsa upp; öppna knäppa upp; medge; släppa på; ta av; tillstå

Wiktionary Translations for öppna:

öppna
verb
 1. sichtbar machen, besonders im Sinne von neuen Möglichkeiten
 2. etwas öffentlich zugänglich machen, für Publikum aufmachen
 3. etwas beginnen
 4. mit einem Schlüssel ein Schloss öffnen
 5. öffnen
 6. Bergbau: eine Lagerstätte erschließen
 7. etwas aufmachen; offen machen
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
öppna expandieren expand — (transitive) to change from a smaller form/size to a larger one
öppna öffnen; aufmachen open — to make something accessible
öppna öffnen; aufmachen open — to make accessible to customers
öppna offen; geöffnet open — to begin conducting business
öppna öffnen ouvrir — Faire que ce qui était clos ne le soit plus.

Related Translations for öppna