Swedish

Detailed Translations for konsumera from Swedish to German

konsumera:

konsumera verb (konsumerar, konsumerade, konsumerat)

 1. konsumera (förbruka)
  konsumieren; bunkeren; essen; hinunterschlucken; aufessen; gebrauchen; speisen; laben; schlucken; zu Abend essen; stopfen; verzehren; verwerten; auffressen; aufzehren; füttern; verspeisen; aufbrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen
  • konsumieren verb (konsumiere, konsumierst, konsumiert, konsumierte, konsumiertet, konsumiert)
  • bunkeren verb
  • essen verb (esse, ißt, aß, aßt, gegessen)
  • hinunterschlucken verb (schlucke hinunter, schluckst hinunter, schluckt hinunter, schluckte hinunter, schlucktet hinunter, hinuntergeschluckt)
  • aufessen verb (esse auf, ißt auf, aß auf, aßt auf, aufgegessen)
  • gebrauchen verb (gebrauche, gebrauchst, gebraucht, gebrauchte, gebrauchtet, gebraucht)
  • speisen verb (speise, speist, speiste, speistet, gespeist)
  • laben verb (labe, labst, labt, labte, labtet, gelabt)
  • schlucken verb (schlucke, schluckst, schluckt, schluckte, schlucktet, geschluckt)
  • zu Abend essen verb (esse zu Abend, ißt, aß, aßet, zu Abend gegegessen)
  • stopfen verb (stopfe, stopfst, stopft, stopfte, stopftet, gestopft)
  • verzehren verb (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • verwerten verb (verwerte, verwertest, verwertet, verwertete, verwertetet, verwertet)
  • auffressen verb (fresse auf, frißt auf, fraß auf, fraßt auf, aufgefressen)
  • aufzehren verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
  • füttern verb (füttre, fütterst, füttert, fütterte, füttertet, gefüttert)
  • verspeisen verb (verspeise, verspeist, verspeiste, verspeistet, verspeist)
  • aufbrauchen verb (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • hineinstopfen verb (stopfe hinein, stopfst hinein, stopft hinein, stopfte hinein, stopftet hinein, hineingestopft)
  • hinunterschlingen verb (schlinge hinunter, schlingst hinunter, schlingt hinunter, schlang hinunter, schlangt hinunter, hinuntergeschlungen)
 2. konsumera (äta upp; äta)
  aufessen; speisen; verzehren; verspeisen; aufzehren
  • aufessen verb (esse auf, ißt auf, aß auf, aßt auf, aufgegessen)
  • speisen verb (speise, speist, speiste, speistet, gespeist)
  • verzehren verb (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • verspeisen verb (verspeise, verspeist, verspeiste, verspeistet, verspeist)
  • aufzehren verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
 3. konsumera
  gebrauchen; konsumieren; aufwenden; aufmachen; ausfertigen; aufarbeiten; aufzehren; aufnehmen; aufstellen; aufsetzen; aufbrauchen; ausbeuten
  • gebrauchen verb (gebrauche, gebrauchst, gebraucht, gebrauchte, gebrauchtet, gebraucht)
  • konsumieren verb (konsumiere, konsumierst, konsumiert, konsumierte, konsumiertet, konsumiert)
  • aufwenden verb (wende auf, wendest auf, wendet auf, wendete auf, wendetet auf, aufgewendet)
  • aufmachen verb (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • ausfertigen verb (fertige aus, fertigst aus, fertigt aus, fertigte aus, fertigtet aus, ausgefertigt)
  • aufarbeiten verb (aufarbeite, aufarbeitest, aufarbeitet, aufarbeitete, aufarbeitetet, aufgearbeitet)
  • aufzehren verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
  • aufnehmen verb (nehme auf, nimmst auf, nimmt auf, nam auf, namt auf, aufgenommen)
  • aufstellen verb (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • aufsetzen verb (setze auf, setzt auf, setzte auf, setztet auf, aufgesetzt)
  • aufbrauchen verb (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • ausbeuten verb (beute aus, beutest aus, beutet aus, beutete aus, beutetet aus, ausgebeutet)
 4. konsumera (spendera pengar)
  konsumieren; verzehren; verbrauchen; aufbrauchen; zehren; verwirken; aufzehren
  • konsumieren verb (konsumiere, konsumierst, konsumiert, konsumierte, konsumiertet, konsumiert)
  • verzehren verb (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • verbrauchen verb (verbrauche, verbrauchst, verbraucht, verbrauchte, verbrauchtet, verbraucht)
  • aufbrauchen verb (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • zehren verb (zehre, zehrst, zehrt, zehrte, zehrtet, gezehrt)
  • verwirken verb (verwirke, verwirkst, verwirkt, verwirkte, verwirktet, verwirkt)
  • aufzehren verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)

Conjugations for konsumera:

presens
 1. konsumerar
 2. konsumerar
 3. konsumerar
 4. konsumerar
 5. konsumerar
 6. konsumerar
imperfekt
 1. konsumerade
 2. konsumerade
 3. konsumerade
 4. konsumerade
 5. konsumerade
 6. konsumerade
framtid 1
 1. kommer att konsumera
 2. kommer att konsumera
 3. kommer att konsumera
 4. kommer att konsumera
 5. kommer att konsumera
 6. kommer att konsumera
framtid 2
 1. skall konsumera
 2. skall konsumera
 3. skall konsumera
 4. skall konsumera
 5. skall konsumera
 6. skall konsumera
conditional
 1. skulle konsumera
 2. skulle konsumera
 3. skulle konsumera
 4. skulle konsumera
 5. skulle konsumera
 6. skulle konsumera
perfekt particip
 1. har konsumerat
 2. har konsumerat
 3. har konsumerat
 4. har konsumerat
 5. har konsumerat
 6. har konsumerat
imperfekt particip
 1. hade konsumerat
 2. hade konsumerat
 3. hade konsumerat
 4. hade konsumerat
 5. hade konsumerat
 6. hade konsumerat
blandad
 1. konsumera!
 2. konsumera!
 3. konsumerad
 4. konsumerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for konsumera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aufarbeiten konsumera arbeta sig upp; bli bättre; förbättra; gottgöra; rätta till
aufbrauchen förbruka; konsumera; spendera pengar använda; använda upp; förbruka; fördraga; lida; nötas ut; sluka; spendera; tåla; uthärda; utnötas; utslitas
aufessen förbruka; konsumera; äta; äta upp avsluta; få något att äta; förtära; gnaga; knapra; käka; sluka; spisa; svälja; svälja ner; uppsluka; äta; äta upp
auffressen förbruka; konsumera förtära; sluka; svälja; svälja ner; uppsluka
aufmachen konsumera avbryta; befria; dekorera; frisläppa; garnera; klä upp; knäppa upp; komma igång; låsa upp; lösa; lösa upp; pryda; skilja; skruva på; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; sätta på; söndra; ta av; utsira; vrida på; öppna
aufnehmen konsumera absorbera; avse; begynna; börja; ha avsiktet; införliva; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp; starta; suga i sig; suga upp; ta in; tänka; uppsuga; upptaga; ämna
aufsetzen konsumera inrätta; starta; upprätta
aufstellen konsumera anordna; arrangera; bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; installera; komponera; lägga ner; ordna; organisera; sammanställa; skapa; starta; stationera; ställa till med; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner; upprätta; visa
aufwenden konsumera beräkna kostnader; betala; spendera
aufzehren förbruka; konsumera; spendera pengar; äta; äta upp avsluta; få något att äta; fördraga; lida; sluka; tåla; uthärda; välja; äta; äta upp
ausbeuten konsumera bemaktiga; bygga ut; exploatera
ausfertigen konsumera komponera
bunkeren förbruka; konsumera
essen förbruka; konsumera avsluta; dinera; få något att äta; föda; gnaga; knapra; käka; luncha; nafsa; nära; sluka; spisa; supera; ta små tuggor; utfordra; äta; äta hungrigt; äta lunch; äta med god aptit; äta upp; äta ute
füttern förbruka; konsumera amma; bespisa; dinera; fodra; föda; jaga; mata; nära; supera; utfordra; äta ute
gebrauchen förbruka; konsumera använda; använda droger; använda sig av; använda sig utav; använda upp; applicera; bruka; få något att äta; förbruka; nyttja; spendera; ta; tillgodogöra sig
hineinstopfen förbruka; konsumera frossa; fullproppa med mat; fylla; göda; proppa; proppa i; proppa in; sluka; späcka; stoppa; stoppa in; svälja ner; äta glupskt
hinunterschlingen förbruka; konsumera förtära; sluka; svälja; svälja ner; uppsluka
hinunterschlucken förbruka; konsumera dölja; förtära; hålla tillbaka; sluka; stänga inne; svälja; svälja ner; undertrycka; uppsluka
konsumieren förbruka; konsumera; spendera pengar använda droger; använda upp; dinera; få något att äta; sluka; supera; äta ute
laben förbruka; konsumera festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
schlucken förbruka; konsumera acceptera; acceptera en gåva; införliva; suga; svälja; svälja ner; ta emot; ta emot en gåva; ta in
speisen förbruka; konsumera; äta; äta upp avsluta; bespisa; dinera; fodra; få något att äta; föda; gnaga; jaga; knapra; käka; mata; nafsa; nära; spisa; supera; ta små tuggor; äta; äta upp; äta ute
stopfen förbruka; konsumera becka; dikta; driva; frossa; fullproppa med mat; fylla; fylla hål; göda; laga; leda till förstoppning; proppa; proppa i; sluka; späcka; stoppa; stoppa sockor; svälja ner; täta hål; äta glupskt; överäta
verbrauchen konsumera; spendera pengar använda; använda upp; förbruka; förbruka kapital; fördraga; lida; sluka; spendera; tåla; uthärda
verspeisen förbruka; konsumera; äta; äta upp avsluta; gnaga; knapra; käka; spisa; svälja ner; äta; äta upp
verwerten förbruka; konsumera capitalisera; sluka
verwirken konsumera; spendera pengar förlora; förspilla; mista; sluka; stiga upp; sträcka en muskel
verzehren förbruka; konsumera; spendera pengar; äta; äta upp avsluta; få något att äta; fördraga; gnaga; knapra; käka; lida; sluka; spisa; svälja ner; tåla; uthärda; äta; äta upp
zehren konsumera; spendera pengar fördraga; förstöra; klyva; lida; riva; slita; splittra; sprätta; tåla; uthärda
zu Abend essen förbruka; konsumera kvällsäta; suppera
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
verbrauchen förbruka

Synonyms for "konsumera":


Wiktionary Translations for konsumera:

konsumera
verb
 1. etwas zu sich nehmen
 2. Angebote, Güter, Waren für sich verwenden

Cross Translation:
FromToVia
konsumera aufbrauchen; konsumieren absorb — to consume completely (5)