Swedish

Detailed Translations for fördraga from Swedish to German

fördraga:

fördraga verb (fördrager, fördrog, fördragit)

 1. fördraga (uthärda; lida; tåla)
  vertragen; bestehen; verdauen; überstehen; ertragen; erfahren; aushalten; durchhalten; dulden; leiden; ausgeben; erleiden; tragen; erleben; stehlen; verzehren; überdauern; sinken; zehren; erdulden; ausharren; fühlen; untergehen; verbrauchen; aufbrauchen; standhalten; durchmachen; aufzehren
  • vertragen verb (vertrage, vertragst, vertragt, vertragte, vertragtet, vertragt)
  • bestehen verb (bestehe, bestehst, besteht, bestand, bestandet, bestanden)
  • verdauen verb (verdaue, verdaust, verdaut, verdaute, verdautet, verdaut)
  • überstehen verb (überstehe, überstehst, übersteht, überstand, überstandet, überstanden)
  • ertragen verb (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • erfahren verb (erfahre, erfährst, erfährt, erfuhr, erfuhrt, erfuhren)
  • aushalten verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • durchhalten verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • dulden verb (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • leiden verb (leide, leidest, leidet, litt, littet, gelitten)
  • ausgeben verb (gebe aus, gibst aus, gibt aus, gab aus, gabt aus, ausgegeben)
  • erleiden verb (erleide, erleidest, erleidet, erlitt, erlittet, erlitten)
  • tragen verb (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • erleben verb (erlebe, erlebst, erlebt, erlebte, erlebtet, erlebt)
  • stehlen verb (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • verzehren verb (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • überdauern verb (überdauere, überdauerst, überdauert, überdauerte, überdauertet, überdauert)
  • sinken verb (sinke, sinkst, sinkt, sank, sankt, gesunken)
  • zehren verb (zehre, zehrst, zehrt, zehrte, zehrtet, gezehrt)
  • erdulden verb (erdulde, erduldest, erduldet, erduldete, erduldetet, erduldet)
  • ausharren verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
  • fühlen verb (fühle, fühlst, fühlt, fühlte, fühltet, gefühlt)
  • untergehen verb (untergehe, untergehst, untergeht, untergang, untergangt, untergegangen)
  • verbrauchen verb (verbrauche, verbrauchst, verbraucht, verbrauchte, verbrauchtet, verbraucht)
  • aufbrauchen verb (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • standhalten verb (halte stand, hälst stand, hält stand, hielt stand, hieltet stand, stand gehalten)
  • durchmachen verb (mache durch, machst durch, macht durch, machte durch, machtet durch, durchgemacht)
  • aufzehren verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)

Conjugations for fördraga:

presens
 1. fördrager
 2. fördrager
 3. fördrager
 4. fördrager
 5. fördrager
 6. fördrager
imperfekt
 1. fördrog
 2. fördrog
 3. fördrog
 4. fördrog
 5. fördrog
 6. fördrog
framtid 1
 1. kommer att fördraga
 2. kommer att fördraga
 3. kommer att fördraga
 4. kommer att fördraga
 5. kommer att fördraga
 6. kommer att fördraga
framtid 2
 1. skall fördraga
 2. skall fördraga
 3. skall fördraga
 4. skall fördraga
 5. skall fördraga
 6. skall fördraga
conditional
 1. skulle fördraga
 2. skulle fördraga
 3. skulle fördraga
 4. skulle fördraga
 5. skulle fördraga
 6. skulle fördraga
perfekt particip
 1. har fördragit
 2. har fördragit
 3. har fördragit
 4. har fördragit
 5. har fördragit
 6. har fördragit
imperfekt particip
 1. hade fördragit
 2. hade fördragit
 3. hade fördragit
 4. hade fördragit
 5. hade fördragit
 6. hade fördragit
blandad
 1. fördrag!
 2. fördrag!
 3. fördragen
 4. fördragande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fördraga:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aufbrauchen fördraga; lida; tåla; uthärda använda; använda upp; förbruka; konsumera; nötas ut; sluka; spendera; spendera pengar; utnötas; utslitas
aufzehren fördraga; lida; tåla; uthärda avsluta; få något att äta; förbruka; konsumera; sluka; spendera pengar; välja; äta; äta upp
ausgeben fördraga; lida; tåla; uthärda betala; betala ut; dela ut; distribuera; förlägga; ge bort; ge ut; offentliggöra; publicera; remittera pengar; skaffa; spendera; tillbringa; utge; utgiva; utleverera
aushalten fördraga; lida; tåla; uthärda backa; bära; finansiera; hjälpa någon finansiellt; orka; stå fast vid; stå ut med; stödja ekonomiskt; underhålla; uthärda; utstå
ausharren fördraga; lida; tåla; uthärda bära; framhärda; hålla ut; orka; stå fast vid; stå ut med; uthärda; utstå; vara ihärdig
bestehen fördraga; lida; tåla; uthärda passera
dulden fördraga; lida; tåla; uthärda bära; orka; tillåta; tolerera; uthärda; utstå
durchhalten fördraga; lida; tåla; uthärda bära; fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; kämpa fram; orka; stå fast vid; stå ut med; uthärda; utstå
durchmachen fördraga; lida; tåla; uthärda erfara; festa på; fortsätta; gå vidare; känna; tåla; uppleva; uthärda
erdulden fördraga; lida; tåla; uthärda
erfahren fördraga; lida; tåla; uthärda ana i förväg; erfara; få reda på; förvänta sig; komma på; känna; känna på sig; uppleva; vänta sig
erleben fördraga; lida; tåla; uthärda erfara; känna; tåla; uppleva; uthärda
erleiden fördraga; lida; tåla; uthärda
ertragen fördraga; lida; tåla; uthärda bära; genomgå; lida; motarbeta; stå ut med; tåla; undergå; uthärda; utstå
fühlen fördraga; lida; tåla; uthärda ana; ana i förväg; fingra; förstå; förvänta sig; hysa sympati för; känna; känna på sig; märka; sympatisera; uppfatta; vidröra; vänta sig
leiden fördraga; lida; tåla; uthärda genomgå; lida; tillåta; tåla; undergå; utstå
sinken fördraga; lida; tåla; uthärda avta; blekna; bli förstörd; bli lägre; duka av; förgå; förstöras; gå ned; gå ner; gå under; kasta; krympa; minska; sjunka; slänga; slå sig ner; vara förstörd
standhalten fördraga; lida; tåla; uthärda fortgå; pågå; stå fast vid; vara någons like
stehlen fördraga; lida; tåla; uthärda beröva; frånta; få en bit tårta; knycka; nypa; plundra; rycka; snatta; sno; stjäla; ta av
tragen fördraga; lida; tåla; uthärda bära; draga; föra; ha på sig; hasta; ila; rusa; skynda; släpa; stå ut med; uthärda
untergehen fördraga; lida; tåla; uthärda bli förstörd; bli ruinerad; byrta ned; förolyckas; förstöras; gå totalt utför; gå under; gå vilse; ha ett sammanbrott; komma på förfall; komma under isen; krascha; sjunka; skrälla; vara förlorad; vara förstörd
verbrauchen fördraga; lida; tåla; uthärda använda; använda upp; förbruka; förbruka kapital; konsumera; sluka; spendera; spendera pengar
verdauen fördraga; lida; tåla; uthärda sluka
vertragen fördraga; lida; tåla; uthärda
verzehren fördraga; lida; tåla; uthärda avsluta; få något att äta; förbruka; gnaga; knapra; konsumera; käka; sluka; spendera pengar; spisa; svälja ner; äta; äta upp
zehren fördraga; lida; tåla; uthärda förstöra; klyva; konsumera; riva; slita; spendera pengar; splittra; sprätta
überdauern fördraga; lida; tåla; uthärda bära; orka; uthärda; utstå; vara längre; överleva
überstehen fördraga; lida; tåla; uthärda överleva
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
verbrauchen förbruka
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ausgeben bort given; bort givet
erfahren beprövad; beprövatd; erfaren; erfarenhet; erfaret; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; vant

Synonyms for "fördraga":