Swedish

Detailed Translations for dela ut from Swedish to German

dela ut:

dela ut verb (delar ut, delade ut, delat ut)

 1. dela ut (distribuera)
  verteilen; distribuieren; überreichen; vermitteln; ausgeben; aushändigen; holen; ausstellen; verabreichen; austeilen; besorgen; verschaffen; ausschütten; schaffen; geben; liefern; gewähren; bereitstellen; herbeibringen; einbringen; herbeischaffen
  • verteilen verb (verteile, verteilst, verteilt, verteilte, verteiltet, verteilt)
  • distribuieren verb (distribuiere, distribuierst, distribuiert, distribuierte, distribuiertet, distribuiert)
  • überreichen verb (überreiche, überreichst, überreicht, überreichte, überreichtet, überreicht)
  • vermitteln verb (vermittele, vermittelst, vermittelt, vermittelte, vermitteltet, vermittelt)
  • ausgeben verb (gebe aus, gibst aus, gibt aus, gab aus, gabt aus, ausgegeben)
  • aushändigen verb (händige aus, händigst aus, händigt aus, händigte aus, händigtet aus, ausgehändigt)
  • holen verb (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • ausstellen verb (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
  • verabreichen verb (verabreiche, verabreichst, verabreicht, verabreichte, verabreichtet, verabreicht)
  • austeilen verb (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • besorgen verb (besorge, besorgst, besorgt, besorgte, besorgtet, besorgt)
  • verschaffen verb (verschaffe, verschaffst, verschafft, verschaffte, verschafftet, verschafft)
  • ausschütten verb (schütte aus, schüttest aus, schüttet aus, schüttete aus, schüttetet aus, ausgeschüttet)
  • schaffen verb (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • geben verb (gebe, gibst, gibt, gab, gabt, gegeben)
  • liefern verb (liefere, lieferst, liefert, lieferte, liefertet, geliefert)
  • gewähren verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • bereitstellen verb (stelle bereit, stellst bereit, stellt bereit, stellte bereit, stelltet bereit, bereitgestellt)
  • herbeibringen verb (bringe herbei, bringst herbei, bringt herbei, brachte herbei, brachtet herbei, herbeigebrahct)
  • einbringen verb (bringe ein, bringst ein, bringt ein, bracht ein, brachtet ein, eingebracht)
  • herbeischaffen verb (schaffe herbei, schaffst herbei, schafft herbei, schaffte herbei, schafftet herbei, herbeigeschafft)
 2. dela ut (administrera; sköta; tilldela)
  eingeben; verordnen; einflößen
  • eingeben verb (gebe ein, gibst ein, gibt ein, gab ein, gabt ein, eingegeben)
  • verordnen verb (verordne, verordnest, verordnet, verordnete, verordnetet, verordnet)
  • einflößen verb (flöße ein, flößst ein, flößt ein, flößte ein, flößtet ein, eingeflößt)
 3. dela ut (förse; leverera; lämna över; tillföra)
  zustellen; hergeben; reichen; austragen; senden; besorgen; herreichen; liefern; ins Haus liefern
  • zustellen verb (stelle zu, stellst zu, stellt zu, stellte zu, stelltet zu, zugestellt)
  • hergeben verb (hergebe, hergibst, hergibt, hergab, hergabt, hergegeben)
  • reichen verb (reiche, reichst, reicht, reichte, reichtet, gereicht)
  • austragen verb (trage aus, trägst aus, trägt aus, trug aus, trugt aus, ausgetragen)
  • senden verb (sende, sendest, sendet, sendete, sendetet, gesendet)
  • besorgen verb (besorge, besorgst, besorgt, besorgte, besorgtet, besorgt)
  • herreichen verb (herreiche, herreichst, herreicht, herreichte, herreichtet, hergereicht)
  • liefern verb (liefere, lieferst, liefert, lieferte, liefertet, geliefert)
 4. dela ut (skicka runt; fördela)
  verteilen; teilen; distribuieren; verbreiten; zuteilen; herumreichen
  • verteilen verb (verteile, verteilst, verteilt, verteilte, verteiltet, verteilt)
  • teilen verb (teile, teilst, teilt, teilte, teiltet, geteilt)
  • distribuieren verb (distribuiere, distribuierst, distribuiert, distribuierte, distribuiertet, distribuiert)
  • verbreiten verb (verbreite, verbreitest, verbreitet, verbreitete, verbreitetet, verbreitet)
  • zuteilen verb (teile zu, teilst zu, teilt zu, teilte zu, teiltet zu, zugeteilt)
  • herumreichen verb (reiche herum, reichst herum, reicht herum, reichte herum, reichtet herum, herumgereicht)

Conjugations for dela ut:

presens
 1. delar ut
 2. delar ut
 3. delar ut
 4. delar ut
 5. delar ut
 6. delar ut
imperfekt
 1. delade ut
 2. delade ut
 3. delade ut
 4. delade ut
 5. delade ut
 6. delade ut
framtid 1
 1. kommer att dela ut
 2. kommer att dela ut
 3. kommer att dela ut
 4. kommer att dela ut
 5. kommer att dela ut
 6. kommer att dela ut
framtid 2
 1. skall dela ut
 2. skall dela ut
 3. skall dela ut
 4. skall dela ut
 5. skall dela ut
 6. skall dela ut
conditional
 1. skulle dela ut
 2. skulle dela ut
 3. skulle dela ut
 4. skulle dela ut
 5. skulle dela ut
 6. skulle dela ut
perfekt particip
 1. har delat ut
 2. har delat ut
 3. har delat ut
 4. har delat ut
 5. har delat ut
 6. har delat ut
imperfekt particip
 1. hade delat ut
 2. hade delat ut
 3. hade delat ut
 4. hade delat ut
 5. hade delat ut
 6. hade delat ut
blandad
 1. dela ut!
 2. dela ut!
 3. delad ut
 4. delande ut
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for dela ut:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ausgeben dela ut; distribuera betala; betala ut; fördraga; förlägga; ge bort; ge ut; lida; offentliggöra; publicera; remittera pengar; skaffa; spendera; tillbringa; tåla; utge; utgiva; uthärda; utleverera
aushändigen dela ut; distribuera ge upp; kapitulera; överlämna sig
ausschütten dela ut; distribuera betala ut; hälla; hälla ut; remittera pengar; stänka; tömma
ausstellen dela ut; distribuera donera; framlägga; framställa; förevisa; ge; skänka; ställa ut; tillåta; utställa; visa; ådagalägga
austeilen dela ut; distribuera behandla; donera; ge; skänka; tillåta
austragen dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra ange; avregistrera; avslöja; beordra; berätta; bli färdig med; bära ut; fullfölja tävlingen; ge vidare; komma i mål; rapportera; skvallra; sprida ett budskap; ta kål på; tjalla; utsprida; utströ; utså
bereitstellen dela ut; distribuera anslå; förbereda; förse; införskaffa; lägga fram; lägga fram i förväg; mellanlagra; re-write needed; ställa till förfoga; stå till befoga; sätta fram; tillhandahålla; träffa förberedelser
besorgen dela ut; distribuera; förse; leverera; lämna över; tillföra försörja med; ge; hemleverera; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; se till att; skicka; överlämna
distribuieren dela ut; distribuera; fördela; skicka runt behandla; ransonera
einbringen dela ut; distribuera avkasta; bekomma; bidraga; bringa; frambringa; föreslå; ha inflytande; hämta in; inbringa; introducera; kompensera för; lägga fram; lägga i; medverka; nominera; presentera; ta med; uppväga
einflößen administrera; dela ut; sköta; tilldela
eingeben administrera; dela ut; sköta; tilldela ange; anpassa; diktera; inge; inspirera; justera; skriva; skriva in; viska; viska i någons öra
geben dela ut; distribuera administrera; donera; förse; förvalta; ge; ge bort; ge en present; handha; införskaffa; lägga på; skänka; slå på; sätta på; tillhandahålla; tillåta; utöva
gewähren dela ut; distribuera foga sig; medge; rätta sig efter; tillåta; tolerera
herbeibringen dela ut; distribuera bringa; ta med
herbeischaffen dela ut; distribuera
hergeben dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra ge bort; räcka; skicka
herreichen dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra
herumreichen dela ut; fördela; skicka runt fast sammanbinda; sammanbinda; skicka vidare
holen dela ut; distribuera draga; erhålla; ; förtjäna; hämma; hämta något; hämta upp; inhösta; plocka upp något; samla; ta; vinna
ins Haus liefern dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra hemleverera
liefern dela ut; distribuera; förse; leverera; lämna över; tillföra beordra; hemleverera; leverera; lämna; skicka
reichen dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra ge; räcka; skicka; överlämna; överräcka
schaffen dela ut; distribuera bygga ut; designa; draga; erhålla; exploatera; fixa; frambringa; framkalla; fungera; föranleda; förrätta; förse; förverkliga; gräva upp; göra; hämma; införskaffa; inhösta; klara; klara av; konstruera; leva upp till förväntningarna; medföra; orka; orka med; orsaka; realisera; skapa; tillhandahålla; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
senden dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra avsända; beordra; ge någon anvisning på; hemleverera; hänvisa till; råda någon att vända sig till; skicka; slå en signal; stråla ut; sända; telegrafera
teilen dela ut; fördela; skicka runt dela; dela upp; klara upp; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda ut; separera; skiva; skiva upp; skära; skära igenom; sära
verabreichen dela ut; distribuera administrera; förvalta; handha; utöva
verbreiten dela ut; fördela; skicka runt föröka sig; göra allmänt känt; tillväxa; tillväxa i antal; ökas
vermitteln dela ut; distribuera förhandla; gå emellan; ingripa; lägga sig i; medla; ställa till förfoga; träda in
verordnen administrera; dela ut; sköta; tilldela befalla; beställa; deklarera; diktera; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kungöra; ordna; proklamera; påbjuda; tillkännage
verschaffen dela ut; distribuera förse; försörja med; införskaffa; se till att; skaffa; ställa till förfoga; tillhandahålla
verteilen dela ut; distribuera; fördela; skicka runt behandla; breda; breda ut; dela in i underavdelningar; distribuera; ransonera; sprida; strö; stänka; utströ
zustellen dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra beordra; ge; hemleverera; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; tillskriva; överlämna
zuteilen dela ut; fördela; skicka runt begåva; förläna; klassificera; ransonera; tilldela; utrusta
überreichen dela ut; distribuera leverera; räcka; skicka; skicka vidare; tilldela; överräcka
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ausgeben bort given; bort givet

Synonyms for "dela ut":


Wiktionary Translations for dela ut:


Cross Translation:
FromToVia
dela ut ausgeben; austeilen; verteilen dispense — To issue, distribute, or put out
dela ut verteilen; ausliefern distribute — to deliver or pass out
dela ut teilen share — to divide and distribute

Related Translations for dela ut