Swedish

Detailed Translations for uthärda from Swedish to German

uthärda:

uthärda verb (uthärdar, uthärdade, uthärdat)

 1. uthärda (tåla)
  durchmachen; erleben; mitmachen; miterleben
  • durchmachen verb (mache durch, machst durch, macht durch, machte durch, machtet durch, durchgemacht)
  • erleben verb (erlebe, erlebst, erlebt, erlebte, erlebtet, erlebt)
  • mitmachen verb (mache mit, machst mit, macht mit, machte mit, machtet mit, mitgemacht)
  • miterleben verb (miterlebee, miterlebest, miterlebet, miterlebete, miterlebetet, miterlebt)
 2. uthärda (bära)
  verkraften; verstauen
  • verkraften verb
  • verstauen verb (verstaue, verstaust, verstaut, verstaute, verstautet, verstaut)
 3. uthärda (fördraga; lida; tåla)
  vertragen; bestehen; verdauen; überstehen; ertragen; erfahren; aushalten; durchhalten; dulden; leiden; ausgeben; erleiden; tragen; erleben; stehlen; verzehren; überdauern; sinken; zehren; erdulden; ausharren; fühlen; untergehen; verbrauchen; aufbrauchen; standhalten; durchmachen; aufzehren
  • vertragen verb (vertrage, vertragst, vertragt, vertragte, vertragtet, vertragt)
  • bestehen verb (bestehe, bestehst, besteht, bestand, bestandet, bestanden)
  • verdauen verb (verdaue, verdaust, verdaut, verdaute, verdautet, verdaut)
  • überstehen verb (überstehe, überstehst, übersteht, überstand, überstandet, überstanden)
  • ertragen verb (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • erfahren verb (erfahre, erfährst, erfährt, erfuhr, erfuhrt, erfuhren)
  • aushalten verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • durchhalten verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • dulden verb (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • leiden verb (leide, leidest, leidet, litt, littet, gelitten)
  • ausgeben verb (gebe aus, gibst aus, gibt aus, gab aus, gabt aus, ausgegeben)
  • erleiden verb (erleide, erleidest, erleidet, erlitt, erlittet, erlitten)
  • tragen verb (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • erleben verb (erlebe, erlebst, erlebt, erlebte, erlebtet, erlebt)
  • stehlen verb (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • verzehren verb (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)
  • überdauern verb (überdauere, überdauerst, überdauert, überdauerte, überdauertet, überdauert)
  • sinken verb (sinke, sinkst, sinkt, sank, sankt, gesunken)
  • zehren verb (zehre, zehrst, zehrt, zehrte, zehrtet, gezehrt)
  • erdulden verb (erdulde, erduldest, erduldet, erduldete, erduldetet, erduldet)
  • ausharren verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
  • fühlen verb (fühle, fühlst, fühlt, fühlte, fühltet, gefühlt)
  • untergehen verb (untergehe, untergehst, untergeht, untergang, untergangt, untergegangen)
  • verbrauchen verb (verbrauche, verbrauchst, verbraucht, verbrauchte, verbrauchtet, verbraucht)
  • aufbrauchen verb (brauche auf, brauchst auf, braucht auf, brauchte auf, brauchtet auf, aufgebraucht)
  • standhalten verb (halte stand, hälst stand, hält stand, hielt stand, hieltet stand, stand gehalten)
  • durchmachen verb (mache durch, machst durch, macht durch, machte durch, machtet durch, durchgemacht)
  • aufzehren verb (zehre auf, zehrst auf, zehrt auf, zehrte auf, zehrtet auf, aufgezehrt)
 4. uthärda (bära; stå ut med)
  aushalten; tragen; ertragen; durchhalten; ausgestreckt halten; ausharren
  • aushalten verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • tragen verb (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • ertragen verb (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • durchhalten verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • ausharren verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
 5. uthärda (utstå; orka; bära)
  dulden; aushalten; ausharren; durchhalten; überdauern
  • dulden verb (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • aushalten verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • ausharren verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
  • durchhalten verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • überdauern verb (überdauere, überdauerst, überdauert, überdauerte, überdauertet, überdauert)

Conjugations for uthärda:

presens
 1. uthärdar
 2. uthärdar
 3. uthärdar
 4. uthärdar
 5. uthärdar
 6. uthärdar
imperfekt
 1. uthärdade
 2. uthärdade
 3. uthärdade
 4. uthärdade
 5. uthärdade
 6. uthärdade
framtid 1
 1. kommer att uthärda
 2. kommer att uthärda
 3. kommer att uthärda
 4. kommer att uthärda
 5. kommer att uthärda
 6. kommer att uthärda
framtid 2
 1. skall uthärda
 2. skall uthärda
 3. skall uthärda
 4. skall uthärda
 5. skall uthärda
 6. skall uthärda
conditional
 1. skulle uthärda
 2. skulle uthärda
 3. skulle uthärda
 4. skulle uthärda
 5. skulle uthärda
 6. skulle uthärda
perfekt particip
 1. har uthärdat
 2. har uthärdat
 3. har uthärdat
 4. har uthärdat
 5. har uthärdat
 6. har uthärdat
imperfekt particip
 1. hade uthärdat
 2. hade uthärdat
 3. hade uthärdat
 4. hade uthärdat
 5. hade uthärdat
 6. hade uthärdat
blandad
 1. uthärda!
 2. uthärda!
 3. uthärdad
 4. uthärdande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for uthärda:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aufbrauchen fördraga; lida; tåla; uthärda använda; använda upp; förbruka; konsumera; nötas ut; sluka; spendera; spendera pengar; utnötas; utslitas
aufzehren fördraga; lida; tåla; uthärda avsluta; få något att äta; förbruka; konsumera; sluka; spendera pengar; välja; äta; äta upp
ausgeben fördraga; lida; tåla; uthärda betala; betala ut; dela ut; distribuera; förlägga; ge bort; ge ut; offentliggöra; publicera; remittera pengar; skaffa; spendera; tillbringa; utge; utgiva; utleverera
ausgestreckt halten bära; stå ut med; uthärda
aushalten bära; fördraga; lida; orka; stå ut med; tåla; uthärda; utstå backa; finansiera; hjälpa någon finansiellt; stå fast vid; stödja ekonomiskt; underhålla
ausharren bära; fördraga; lida; orka; stå ut med; tåla; uthärda; utstå framhärda; hålla ut; stå fast vid; vara ihärdig
bestehen fördraga; lida; tåla; uthärda passera
dulden bära; fördraga; lida; orka; tåla; uthärda; utstå tillåta; tolerera
durchhalten bära; fördraga; lida; orka; stå ut med; tåla; uthärda; utstå fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; kämpa fram; stå fast vid
durchmachen fördraga; lida; tåla; uthärda erfara; festa på; fortsätta; gå vidare; känna; uppleva
erdulden fördraga; lida; tåla; uthärda
erfahren fördraga; lida; tåla; uthärda ana i förväg; erfara; få reda på; förvänta sig; komma på; känna; känna på sig; uppleva; vänta sig
erleben fördraga; lida; tåla; uthärda erfara; känna; uppleva
erleiden fördraga; lida; tåla; uthärda
ertragen bära; fördraga; lida; stå ut med; tåla; uthärda genomgå; lida; motarbeta; tåla; undergå; utstå
fühlen fördraga; lida; tåla; uthärda ana; ana i förväg; fingra; förstå; förvänta sig; hysa sympati för; känna; känna på sig; märka; sympatisera; uppfatta; vidröra; vänta sig
leiden fördraga; lida; tåla; uthärda genomgå; lida; tillåta; tåla; undergå; utstå
miterleben tåla; uthärda deltaga; samarbeta; ta del
mitmachen tåla; uthärda delta; delta i; deltaga; medverka; samarbeta; spela med; ta del; uppleva; vara med om
sinken fördraga; lida; tåla; uthärda avta; blekna; bli förstörd; bli lägre; duka av; förgå; förstöras; gå ned; gå ner; gå under; kasta; krympa; minska; sjunka; slänga; slå sig ner; vara förstörd
standhalten fördraga; lida; tåla; uthärda fortgå; pågå; stå fast vid; vara någons like
stehlen fördraga; lida; tåla; uthärda beröva; frånta; få en bit tårta; knycka; nypa; plundra; rycka; snatta; sno; stjäla; ta av
tragen bära; fördraga; lida; stå ut med; tåla; uthärda bära; draga; föra; ha på sig; hasta; ila; rusa; skynda; släpa
untergehen fördraga; lida; tåla; uthärda bli förstörd; bli ruinerad; byrta ned; förolyckas; förstöras; gå totalt utför; gå under; gå vilse; ha ett sammanbrott; komma på förfall; komma under isen; krascha; sjunka; skrälla; vara förlorad; vara förstörd
verbrauchen fördraga; lida; tåla; uthärda använda; använda upp; förbruka; förbruka kapital; konsumera; sluka; spendera; spendera pengar
verdauen fördraga; lida; tåla; uthärda sluka
verkraften bära; uthärda
verstauen bära; uthärda
vertragen fördraga; lida; tåla; uthärda
verzehren fördraga; lida; tåla; uthärda avsluta; få något att äta; förbruka; gnaga; knapra; konsumera; käka; sluka; spendera pengar; spisa; svälja ner; äta; äta upp
zehren fördraga; lida; tåla; uthärda förstöra; klyva; konsumera; riva; slita; spendera pengar; splittra; sprätta
überdauern bära; fördraga; lida; orka; tåla; uthärda; utstå vara längre; överleva
überstehen fördraga; lida; tåla; uthärda överleva
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
verbrauchen förbruka
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ausgeben bort given; bort givet
erfahren beprövad; beprövatd; erfaren; erfarenhet; erfaret; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; vant

Synonyms for "uthärda":


Wiktionary Translations for uthärda:

uthärda
Cross Translation:
FromToVia
uthärda hinnehmen; auf sich nehmen accept — to endure patiently
uthärda ertragen; ausstehen; leiden bear — put up with
uthärda aushalten; dulden; erdulden; ertragen; leiden; erleiden endurersouffrir, supporter avec fermeté, constance.

Related Translations for uthärda