Swedish

Detailed Translations for tillåta from Swedish to German

tillåta:

tillåta verb (tillåter, tillåtit, tillät)

 1. tillåta
  lassen; hinterlassen; zulassen; erlauben; gutheißen; leiden; ewähren; eingehen; zustimmen; vergönnen; gewähren; gestatten; einwilligen; genehmigen; hereinlassen; entschuldigen; dulden; bewilligen; beipflichten; einlassen; gönnen; vorlassen; entbinden; freilassen; hineinlassen
  • lassen verb (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • hinterlassen verb (lasse hinter, läßt hinter, ließ hinter, ließt hinter, hintergelassen)
  • zulassen verb (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • erlauben verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gutheißen verb (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • leiden verb (leide, leidest, leidet, litt, littet, gelitten)
  • ewähren verb
  • eingehen verb (gehe ein, gehst ein, geht ein, ging ein, ginget ein, eingegangen)
  • zustimmen verb (stimme zu, stimmst zu, stimmt zu, stimmte zu, stimmtet zu, zugestimmt)
  • vergönnen verb (vergönne, vergönnst, vergönnt, vergönnte, vergönntet, vergönnt)
  • gewähren verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • einwilligen verb (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • genehmigen verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • hereinlassen verb (lasse herein, läßt herein, ließ herein, ließt herein, hereingelassen)
  • entschuldigen verb (entschuldige, entschuldigst, entschuldigt, entschuldigte, entschuldigtet, entschuldigt)
  • dulden verb (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • bewilligen verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • beipflichten verb (pflichte bei, pflichtest bei, pflichtet bei, pflichtete bei, pflichtetet bei, beigepflichtet)
  • einlassen verb (lasse ein, läßt ein, ließ ein, ließt ein, eingelassen)
  • gönnen verb (gönne, gönnst, gönnt, gönnte, gönntet, gegönnt)
  • vorlassen verb (laßt, läßt vor, ließ vor, ließt vor, vergelassen)
  • entbinden verb (entbinde, entbindest, entband, entbandet, entbunden)
  • freilassen verb (lasse frei, läßt frei, läßt fei, ließ frei, ließt frei, freigelassen)
  • hineinlassen verb (lasse hinein, läßt hinein, ließ hinein, ließt hinein, hineingelassen)
 2. tillåta
  lassen; erlauben; zulassen; gewähren; gestatten; bekräftigen; entgegenkommen; austeilen; gutheißen; genehmigen; bewilligen; gestehen; nachgeben; einräumen; einwilligen; eingestehen
  • lassen verb (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • erlauben verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • zulassen verb (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • gewähren verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • bekräftigen verb (bekräftige, bekräftigst, bekräftigt, bekräftigte, bekräftigtet, bekrächtigt)
  • austeilen verb (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • gutheißen verb (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • genehmigen verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • bewilligen verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • gestehen verb (gestehe, gestehst, gesteht, gestand, gestandet, gestanden)
  • nachgeben verb (gebe nach, gibst nach, gibt nach, gab nach, gabt nach, nachgegeben)
  • einräumen verb (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • einwilligen verb (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • eingestehen verb (gestehe ein, gestehst ein, egesteht ein, gestand ein, gestandet ein, eingestanden)
 3. tillåta
  gönnen; erlauben; gewähren; genehmigen; bewilligen; vergönnen; geben; zuerkennen; gutheißen
  • gönnen verb (gönne, gönnst, gönnt, gönnte, gönntet, gegönnt)
  • erlauben verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gewähren verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • genehmigen verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • bewilligen verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • vergönnen verb (vergönne, vergönnst, vergönnt, vergönnte, vergönntet, vergönnt)
  • geben verb (gebe, gibst, gibt, gab, gabt, gegeben)
  • zuerkennen verb (erkenne zu, erkennst zu, erkennt zu, erkannte zu, erkanntet zu, zuerkannt)
  • gutheißen verb (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
 4. tillåta
  gewähren; erlauben; gutheißen; zugestehen; bewilligen; genehmigen; einwilligen; gestatten; entgegenkommen; einsehen; eingestehen; ausstellen; einräumen; gestehen; einweisen; zuweisen; austeilen; zugeben; einlenken
  • gewähren verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • erlauben verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gutheißen verb (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • zugestehen verb (gestehee zu, gestehest zu, gestehet zu, gestehete zu, gestehetet zu, zugesteht)
  • bewilligen verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • genehmigen verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • einwilligen verb (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • gestatten verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • einsehen verb (sehe ein, siehst ein, sieht ein, sah ein, saht ein, eingesehen)
  • eingestehen verb (gestehe ein, gestehst ein, egesteht ein, gestand ein, gestandet ein, eingestanden)
  • ausstellen verb (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
  • einräumen verb (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • gestehen verb (gestehe, gestehst, gesteht, gestand, gestandet, gestanden)
  • einweisen verb (weise ein, weist ein, wies ein, wiest ein, eingewiesen)
  • zuweisen verb (weise zu, weist zu, wies zu, wiest zu, zugewiesen)
  • austeilen verb (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • zugeben verb (gebe zu, gibst zu, gibt zu, gab zu, gabt zu, zugegeben)
  • einlenken verb (lenke ein, lenkst ein, lenkt ein, lenkte ein, lenktet ein, eingelenkt)
 5. tillåta
  erlauben; gestatten
  • erlauben verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gestatten verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
 6. tillåta
  gewähren; erlauben; bewilligen; zugestehen; gestatten; zuerkennen; genehmigen
  • gewähren verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • erlauben verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • bewilligen verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • zugestehen verb (gestehee zu, gestehest zu, gestehet zu, gestehete zu, gestehetet zu, zugesteht)
  • gestatten verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • zuerkennen verb (erkenne zu, erkennst zu, erkennt zu, erkannte zu, erkanntet zu, zuerkannt)
  • genehmigen verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
 7. tillåta
  zulassen
  • zulassen verb (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
 8. tillåta (bevilja)
  zustimmen; einwilligen; beistimmen; beipflichten
  • zustimmen verb (stimme zu, stimmst zu, stimmt zu, stimmte zu, stimmtet zu, zugestimmt)
  • einwilligen verb (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • beistimmen verb (stimme bei, stimmst bei, stimmt bei, stimmte bei, stimmtet bei, beigestimmt)
  • beipflichten verb (pflichte bei, pflichtest bei, pflichtet bei, pflichtete bei, pflichtetet bei, beigepflichtet)

Conjugations for tillåta:

presens
 1. tillåter
 2. tillåter
 3. tillåter
 4. tillåter
 5. tillåter
 6. tillåter
imperfekt
 1. tillåtit
 2. tillåtit
 3. tillåtit
 4. tillåtit
 5. tillåtit
 6. tillåtit
framtid 1
 1. kommer att tillåta
 2. kommer att tillåta
 3. kommer att tillåta
 4. kommer att tillåta
 5. kommer att tillåta
 6. kommer att tillåta
framtid 2
 1. skall tillåta
 2. skall tillåta
 3. skall tillåta
 4. skall tillåta
 5. skall tillåta
 6. skall tillåta
conditional
 1. skulle tillåta
 2. skulle tillåta
 3. skulle tillåta
 4. skulle tillåta
 5. skulle tillåta
 6. skulle tillåta
perfekt particip
 1. har tillät
 2. har tillät
 3. har tillät
 4. har tillät
 5. har tillät
 6. har tillät
imperfekt particip
 1. hade tillät
 2. hade tillät
 3. hade tillät
 4. hade tillät
 5. hade tillät
 6. hade tillät
blandad
 1. tillåt!
 2. tillåt!
 3. tillått
 4. tillåtande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tillåta:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ausstellen tillåta dela ut; distribuera; donera; framlägga; framställa; förevisa; ge; skänka; ställa ut; utställa; visa; ådagalägga
austeilen tillåta behandla; dela ut; distribuera; donera; ge; skänka
beipflichten bevilja; tillåta bejaka; instämma; samtycka till; vara ense
beistimmen bevilja; tillåta
bekräftigen tillåta auktorisera; befullmäktiga; bekräfta; bemyndiga; besegla; bli starkare; förstärkas; godkänna; intensifieras; ratificera; stärkas
bewilligen tillåta auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; foga sig; godkänna; medge; rätta sig efter; tolerera
dulden tillåta bära; fördraga; lida; orka; tolerera; tåla; uthärda; utstå
eingehen tillåta ; dö av skräck; dö ut; dö utav räddsla; gå in; kliva in; komma in; vara livrädd; vara vettskrämd
eingestehen tillåta bekänna; bikta; erkänna; hänga ut
einlassen tillåta föra in; gå in; kliva in; komma in; låta komma in; låta strömma in; mobilisera; släppa in; visa in
einlenken tillåta
einräumen tillåta duka av; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
einsehen tillåta begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; inse; se igenom; tolka
einweisen tillåta förbereda; ge någon anvisning på; hänvisa till; instruera; introducera; råda någon att vända sig till; ta ned; ta ner
einwilligen bevilja; tillåta avtala; foga sig; rätta sig efter; tolerera; överenskomma
entbinden tillåta avbryta; befria; befria någom från sin förpliktning; fria; frigöra; föda barn; göra fri; låta gå; skilja; slippa; släppa fri; splittra; söndra
entgegenkommen tillåta avancera; ge efter för; gå till mötes; närma sig
entschuldigen tillåta be om ursäkt; förlåta; urskulda; ursäkta; ursäkta sig
erlauben tillåta auktorisera; bemyndiga; foga sig; medge; rätta sig efter; tolerera
ewähren tillåta
freilassen tillåta avbryta; befria; fria; frige; frigöra; göra fri; lämna öppen; låta gå; lösge; skilja; slippa; släppa; släppa fri; splittra; söndra; vara befriad från
geben tillåta administrera; dela ut; distribuera; donera; förse; förvalta; ge; ge bort; ge en present; handha; införskaffa; lägga på; skänka; slå på; sätta på; tillhandahålla; utöva
genehmigen tillåta acceptera; auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; erkänna; foga sig; godkänna; medge; rätta sig efter; tolerera
gestatten tillåta auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna; medge; tolerera
gestehen tillåta bekänna; säga saningen; tillstå
gewähren tillåta dela ut; distribuera; foga sig; medge; rätta sig efter; tolerera
gutheißen tillåta auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna; tolerera
gönnen tillåta tilldela
hereinlassen tillåta släppa in
hineinlassen tillåta föra in; låta komma in; medge; släppa in; visa in
hinterlassen tillåta dumpa; inte bry sig; lämna bakom sig; låta gå; låta ligga kvar; låta vara; släppa tillbaka
lassen tillåta
leiden tillåta fördraga; genomgå; lida; tåla; undergå; uthärda; utstå
nachgeben tillåta ge efter för; medge
vergönnen tillåta foga sig; rätta sig efter
vorlassen tillåta
zuerkennen tillåta ge sig; ge upp; medge; tilldela
zugeben tillåta bidraga; ge efter för; ge sig; ge upp; säga saningen; tillstå; öka
zugestehen tillåta auktorisera; bemyndiga; ge sig; ge upp; medge; säga saningen; tilldela; tillstå
zulassen tillåta acceptera; aktivera; medge; släppa in; tillstå; tolerera
zustimmen bevilja; tillåta ge tillåtelse; instämma; tolerera
zuweisen tillåta tilldela
ModifierRelated TranslationsOther Translations
entgegenkommen behjälplig; möta

Synonyms for "tillåta":


Wiktionary Translations for tillåta:

tillåta
verb
 1. jemandem etwas erlauben
 2. jemandem die Zustimmung oder die Möglichkeit geben

Cross Translation:
FromToVia
tillåta befähigen; ermächtigen; bevollmächtigen empower — to give permission to
tillåta erlauben; genehmigen; zulassen permit — allow (something) to happen

Related Translations for tillåta