Swedish

Detailed Translations for förevisa from Swedish to German

förevisa:

förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)

 1. förevisa (visa)
  zeigen; präsentieren; vorführen; vorzeigen; zur Schau stellen; ausstellen
  • zeigen verb (zeige, zeigst, zeigt, zog, zogt, gezogen)
  • präsentieren verb (präsentiere, präsentierst, präsentiert, präsentierte, präsentiertet, präsentiert)
  • vorführen verb (führe vor, führst vor, führt vor, führte vor, führtet vor, vorgeführt)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • zur Schau stellen verb (stelle zur Schau, stellst zur Schau, stellt zur Schau, stellte zur Schau, stelltet zur Schau, zur Schau gestellt)
  • ausstellen verb (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
 2. förevisa (visa; presentera; utställa)
  präsentieren; sehen lassen; zeigen; aufweisen; vorzeigen; beweisen; nachweisen; erweisen; darbieten; belegen; vorweisen
  • präsentieren verb (präsentiere, präsentierst, präsentiert, präsentierte, präsentiertet, präsentiert)
  • zeigen verb (zeige, zeigst, zeigt, zog, zogt, gezogen)
  • aufweisen verb (weise auf, weist auf, wies auf, wiest auf, aufgewiesen)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • beweisen verb (beweise, beweist, bewies, bewiest, bewiesen)
  • nachweisen verb (weise nach, weisest nach, weist nach, wies nach, wieset nach, nachgewiesen)
  • erweisen verb (erweise, erweist, erwies, erwiest, erwiesen)
  • darbieten verb (biete dar, bietest dar, bietet dar, bot dar, botet dar, dargeboten)
  • belegen verb (belege, belegst, belegt, belegte, belegtet, belegt)
  • vorweisen verb (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)

Conjugations for förevisa:

presens
 1. förevisar
 2. förevisar
 3. förevisar
 4. förevisar
 5. förevisar
 6. förevisar
imperfekt
 1. förevisade
 2. förevisade
 3. förevisade
 4. förevisade
 5. förevisade
 6. förevisade
framtid 1
 1. kommer att förevisa
 2. kommer att förevisa
 3. kommer att förevisa
 4. kommer att förevisa
 5. kommer att förevisa
 6. kommer att förevisa
framtid 2
 1. skall förevisa
 2. skall förevisa
 3. skall förevisa
 4. skall förevisa
 5. skall förevisa
 6. skall förevisa
conditional
 1. skulle förevisa
 2. skulle förevisa
 3. skulle förevisa
 4. skulle förevisa
 5. skulle förevisa
 6. skulle förevisa
perfekt particip
 1. har förevisat
 2. har förevisat
 3. har förevisat
 4. har förevisat
 5. har förevisat
 6. har förevisat
imperfekt particip
 1. hade förevisat
 2. hade förevisat
 3. hade förevisat
 4. hade förevisat
 5. hade förevisat
 6. hade förevisat
blandad
 1. förevisa!
 2. förevisa!
 3. förevisad
 4. förevisande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förevisa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aufweisen förevisa; presentera; utställa; visa
ausstellen förevisa; visa dela ut; distribuera; donera; framlägga; framställa; ge; skänka; ställa ut; tillåta; utställa; visa; ådagalägga
belegen förevisa; presentera; utställa; visa allokera; belägga; bevisa; bokföra; demonstrera; notera; protokollföra; skriva ner; verifiera
beweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; verifiera
darbieten förevisa; presentera; utställa; visa figurera; framlägga; framställa; posera; räcka; skicka; sätta fram för visning; utställa; visa; ådagalägga
erweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; betyga; bevisa; demonstrera; donera; förklara; ge; skänka; tillkännagiva; vara fullgjord; vara uppfyllad; verifiera
nachweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; verifiera
präsentieren förevisa; presentera; utställa; visa erbjuda; räcka; räcka fram; skicka; sätta fram för visning; visa
sehen lassen förevisa; presentera; utställa; visa
vorführen förevisa; visa framlägga; framställa; medge; sätta fram för visning; tillstå; utställa; visa; ådagalägga
vorweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; framlägga; framställa; fria; föreslå; medge; proponera; tillstå; utställa; verifiera; visa; väcka förslag om; ådagalägga
vorzeigen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; bevittna; demonstrera; frambringa; framlägga; framställa; intyga; producera; sätta fram för visning; ta fram; utställa; vara vittne till; verifiera; visa; ådagalägga
zeigen förevisa; presentera; utställa; visa bevittna; glänsa; intyga; peka; ställa ut; sätta fram för visning; vara vittne till; visa; visa upp; visa upp sig
zur Schau stellen förevisa; visa dra uppmärksamhet; framlägga; framställa; glänsa; ställa ut; utställa; vara uppfallande; visa; visa upp; visa upp sig; ådagalägga

Synonyms for "förevisa":