Swedish

Detailed Translations for utställa from Swedish to German

utställa:

utställa verb (utställer, utställde, utställt)

 1. utställa (ådagalägga; visa; framställa; framlägga)
  ausstellen; zur Schau stellen; vorzeigen; darstellen; vorweisen; vorführen; darbieten; aushängen
  • ausstellen verb (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
  • zur Schau stellen verb (stelle zur Schau, stellst zur Schau, stellt zur Schau, stellte zur Schau, stelltet zur Schau, zur Schau gestellt)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • darstellen verb (stelle dar, stellst dar, stellt dar, stellte dar, stelltet dar, dargestellt)
  • vorweisen verb (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)
  • vorführen verb (führe vor, führst vor, führt vor, führte vor, führtet vor, vorgeführt)
  • darbieten verb (biete dar, bietest dar, bietet dar, bot dar, botet dar, dargeboten)
  • aushängen verb (hänge aus, hängst aus, hängt aus, hängte aus, hängtet aus, ausgehängt)
 2. utställa (visa; presentera; förevisa)
  präsentieren; sehen lassen; zeigen; aufweisen; vorzeigen; beweisen; nachweisen; erweisen; darbieten; belegen; vorweisen
  • präsentieren verb (präsentiere, präsentierst, präsentiert, präsentierte, präsentiertet, präsentiert)
  • zeigen verb (zeige, zeigst, zeigt, zog, zogt, gezogen)
  • aufweisen verb (weise auf, weist auf, wies auf, wiest auf, aufgewiesen)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • beweisen verb (beweise, beweist, bewies, bewiest, bewiesen)
  • nachweisen verb (weise nach, weisest nach, weist nach, wies nach, wieset nach, nachgewiesen)
  • erweisen verb (erweise, erweist, erwies, erwiest, erwiesen)
  • darbieten verb (biete dar, bietest dar, bietet dar, bot dar, botet dar, dargeboten)
  • belegen verb (belege, belegst, belegt, belegte, belegtet, belegt)
  • vorweisen verb (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)
 3. utställa (blottlägga; blotta; avslöja; utsätta någon för)
  enttarnen; bloßlegen
  • enttarnen verb
  • bloßlegen verb (lege bloß, legst bloß, legt bloß, legte bloß, legtet bloß, bloßgelegt)

Conjugations for utställa:

presens
 1. utställer
 2. utställer
 3. utställer
 4. utställer
 5. utställer
 6. utställer
imperfekt
 1. utställde
 2. utställde
 3. utställde
 4. utställde
 5. utställde
 6. utställde
framtid 1
 1. kommer att utställa
 2. kommer att utställa
 3. kommer att utställa
 4. kommer att utställa
 5. kommer att utställa
 6. kommer att utställa
framtid 2
 1. skall utställa
 2. skall utställa
 3. skall utställa
 4. skall utställa
 5. skall utställa
 6. skall utställa
conditional
 1. skulle utställa
 2. skulle utställa
 3. skulle utställa
 4. skulle utställa
 5. skulle utställa
 6. skulle utställa
perfekt particip
 1. har utställt
 2. har utställt
 3. har utställt
 4. har utställt
 5. har utställt
 6. har utställt
imperfekt particip
 1. hade utställt
 2. hade utställt
 3. hade utställt
 4. hade utställt
 5. hade utställt
 6. hade utställt
blandad
 1. utställ!
 2. utställ!
 3. utställd
 4. utställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for utställa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
aufweisen förevisa; presentera; utställa; visa
aushängen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga hänga ut; upplysa om kommande giftemål
ausstellen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga dela ut; distribuera; donera; förevisa; ge; skänka; ställa ut; tillåta; visa
belegen förevisa; presentera; utställa; visa allokera; belägga; bevisa; bokföra; demonstrera; notera; protokollföra; skriva ner; verifiera
beweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; verifiera
bloßlegen avslöja; blotta; blottlägga; utställa; utsätta någon för blotta; dra upp; göra bar
darbieten framlägga; framställa; förevisa; presentera; utställa; visa; ådagalägga figurera; posera; räcka; skicka; sätta fram för visning; visa
darstellen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga avbilda; beskriva; dramatisera; figurera; framställa; föregiva; föreslå; förkroppsliga; implicera; indikera; låtsa; måla av; peka mot; personifiera; porträttera; posera; representera; skildra; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tala för; teckna; tolka; uppträda
enttarnen avslöja; blotta; blottlägga; utställa; utsätta någon för
erweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; betyga; bevisa; demonstrera; donera; förklara; ge; skänka; tillkännagiva; vara fullgjord; vara uppfyllad; verifiera
nachweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; verifiera
präsentieren förevisa; presentera; utställa; visa erbjuda; förevisa; räcka; räcka fram; skicka; sätta fram för visning; visa
sehen lassen förevisa; presentera; utställa; visa
vorführen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga förevisa; medge; sätta fram för visning; tillstå; visa
vorweisen framlägga; framställa; förevisa; presentera; utställa; visa; ådagalägga belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; fria; föreslå; medge; proponera; tillstå; verifiera; väcka förslag om
vorzeigen framlägga; framställa; förevisa; presentera; utställa; visa; ådagalägga belägga; bestyrka; bevisa; bevittna; demonstrera; frambringa; förevisa; intyga; producera; sätta fram för visning; ta fram; vara vittne till; verifiera; visa
zeigen förevisa; presentera; utställa; visa bevittna; förevisa; glänsa; intyga; peka; ställa ut; sätta fram för visning; vara vittne till; visa; visa upp; visa upp sig
zur Schau stellen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga dra uppmärksamhet; förevisa; glänsa; ställa ut; vara uppfallande; visa; visa upp; visa upp sig