Swedish

Detailed Translations for visa from Swedish to German

visa:

visa verb (visar, visade, visat)

 1. visa (utställa; ådagalägga; framställa; framlägga)
  ausstellen; zur Schau stellen; vorzeigen; darstellen; vorweisen; vorführen; darbieten; aushängen
  • ausstellen verb (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
  • zur Schau stellen verb (stelle zur Schau, stellst zur Schau, stellt zur Schau, stellte zur Schau, stelltet zur Schau, zur Schau gestellt)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • darstellen verb (stelle dar, stellst dar, stellt dar, stellte dar, stelltet dar, dargestellt)
  • vorweisen verb (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)
  • vorführen verb (führe vor, führst vor, führt vor, führte vor, führtet vor, vorgeführt)
  • darbieten verb (biete dar, bietest dar, bietet dar, bot dar, botet dar, dargeboten)
  • aushängen verb (hänge aus, hängst aus, hängt aus, hängte aus, hängtet aus, ausgehängt)
 2. visa (presentera; förevisa; utställa)
  präsentieren; sehen lassen; zeigen; aufweisen; vorzeigen; beweisen; nachweisen; erweisen; darbieten; belegen; vorweisen
  • präsentieren verb (präsentiere, präsentierst, präsentiert, präsentierte, präsentiertet, präsentiert)
  • zeigen verb (zeige, zeigst, zeigt, zog, zogt, gezogen)
  • aufweisen verb (weise auf, weist auf, wies auf, wiest auf, aufgewiesen)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • beweisen verb (beweise, beweist, bewies, bewiest, bewiesen)
  • nachweisen verb (weise nach, weisest nach, weist nach, wies nach, wieset nach, nachgewiesen)
  • erweisen verb (erweise, erweist, erwies, erwiest, erwiesen)
  • darbieten verb (biete dar, bietest dar, bietet dar, bot dar, botet dar, dargeboten)
  • belegen verb (belege, belegst, belegt, belegte, belegtet, belegt)
  • vorweisen verb (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)
 3. visa (sätta fram för visning)
  präsentieren; vorzeigen; zeigen; anbieten; vorstellen; vorführen; darbieten; feilbieten
  • präsentieren verb (präsentiere, präsentierst, präsentiert, präsentierte, präsentiertet, präsentiert)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • zeigen verb (zeige, zeigst, zeigt, zog, zogt, gezogen)
  • anbieten verb (biete an, bietest an, bietet an, bot an, botet an, angeboten)
  • vorstellen verb (stelle vor, stellst vor, stellt vor, stellte vor, stelltet vor, vorgestellt)
  • vorführen verb (führe vor, führst vor, führt vor, führte vor, führtet vor, vorgeführt)
  • darbieten verb (biete dar, bietest dar, bietet dar, bot dar, botet dar, dargeboten)
  • feilbieten verb (feilbiete, feilbietest, feilbietet, feilbot, feilbotet, feilgeboten)
 4. visa (förevisa)
  zeigen; präsentieren; vorführen; vorzeigen; zur Schau stellen; ausstellen
  • zeigen verb (zeige, zeigst, zeigt, zog, zogt, gezogen)
  • präsentieren verb (präsentiere, präsentierst, präsentiert, präsentierte, präsentiertet, präsentiert)
  • vorführen verb (führe vor, führst vor, führt vor, führte vor, führtet vor, vorgeführt)
  • vorzeigen verb (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • zur Schau stellen verb (stelle zur Schau, stellst zur Schau, stellt zur Schau, stellte zur Schau, stelltet zur Schau, zur Schau gestellt)
  • ausstellen verb (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
 5. visa (demonstera; förklara)
  demonstrieren; behaupten; feststellen; konstatieren; aufstellen; annehmen; eineKundgebunghalten; eineKundgebungabhalten
  • demonstrieren verb (demonstriere, demonstrierst, demonstriert, demonstrierte, demonstriertet, demonstriert)
  • behaupten verb (behaupte, behauptest, behauptet, behauptete, behauptetet, behauptet)
  • feststellen verb (stelle fest, stellst fest, stellt fest, stellte fest, stelltet fest, festgestellt)
  • konstatieren verb (konstatiere, konstatierst, konstatiert, konstatierte, konstatiertet, konstatiert)
  • aufstellen verb (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • annehmen verb (nehme an, nimmst an, nimmt an, nahm an, nahmt an, angenommen)
 6. visa (peka; indikera; peka på)
  anweisen; anzeigen; hinweisen
  • anweisen verb (weise an, weisest an, weist an, wies an, wiest an, angewiesen)
  • anzeigen verb (zeige an, zeigst an, zeigt an, zeigte an, zeigtet an, angezeigt)
  • hinweisen verb (weise hin, weist hin, wies hin, wiest hin, hingewiesen)
 7. visa (ta fram)
  hervorbringen
  • hervorbringen verb (bringe hervor, bringst hervor, bringt hervor, brachte hervor, brachtet hervor, hervorgebracht)
 8. visa (ta fram)
 9. visa (visa fram)
  hervorbringen; zum Vorschein bringen
 10. visa (ta fram; producera; frambringa)
  vorzeigen; hervor holen; hervor ziehen
 11. visa
  anzeigen
  • anzeigen verb (zeige an, zeigst an, zeigt an, zeigte an, zeigtet an, angezeigt)
 12. visa
  erweitern
  • erweitern verb (erweitere, erweiterst, erweitert, erweiterte, erweitertet, erweitert)

Conjugations for visa:

presens
 1. visar
 2. visar
 3. visar
 4. visar
 5. visar
 6. visar
imperfekt
 1. visade
 2. visade
 3. visade
 4. visade
 5. visade
 6. visade
framtid 1
 1. kommer att visa
 2. kommer att visa
 3. kommer att visa
 4. kommer att visa
 5. kommer att visa
 6. kommer att visa
framtid 2
 1. skall visa
 2. skall visa
 3. skall visa
 4. skall visa
 5. skall visa
 6. skall visa
conditional
 1. skulle visa
 2. skulle visa
 3. skulle visa
 4. skulle visa
 5. skulle visa
 6. skulle visa
perfekt particip
 1. har visat
 2. har visat
 3. har visat
 4. har visat
 5. har visat
 6. har visat
imperfekt particip
 1. hade visat
 2. hade visat
 3. hade visat
 4. hade visat
 5. hade visat
 6. hade visat
blandad
 1. visa!
 2. visa!
 3. visad
 4. visande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

visa [-ett] noun

 1. visa (melodi; sång)
  die Melodie; die Weise
 2. visa
  Vorführen; Demonstrieren

Translation Matrix for visa:

NounRelated TranslationsOther Translations
Demonstrieren visa
Melodie melodi; sång; visa låt; melodi; sång
Vorführen visa
Weise melodi; sång; visa
VerbRelated TranslationsOther Translations
anbieten sätta fram för visning; visa erbjuda; mångla; räcka; räcka fram; skicka; överräcka
annehmen demonstera; förklara; visa acceptera; acceptera en gåva; adoptera; anta; emotta; erhålla; förmoda; förutsätta; gissa; ha avsiktet; medge; motta; mottaga; postulera; sikta på; sträva efter; svara, besvara; ta emot; ta emot en gåva; tro; tro på; tänka; uppta; utgå ifrån
anweisen indikera; peka; peka på; visa anvisa; beordra; beordra någon; ge i uppdrag åt någon; instruera
anzeigen indikera; peka; peka på; visa ange; anmäla; annonsera; avge; avslöja; berätta sagor; deklarera; fördöma; förråda; informera; meddela; rapportera; skvallra; skvallra på; tillkännage; tjalla; upge
aufstellen demonstera; förklara; visa anordna; arrangera; bygga; bygga upp; förlägga; inrätta; installera; komponera; konsumera; lägga ner; ordna; organisera; sammanställa; skapa; starta; stationera; ställa till med; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner; upprätta
aufweisen förevisa; presentera; utställa; visa
aushängen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga hänga ut; upplysa om kommande giftemål
ausstellen framlägga; framställa; förevisa; utställa; visa; ådagalägga dela ut; distribuera; donera; ge; skänka; ställa ut; tillåta
behaupten demonstera; förklara; visa låtsas; stoppa någon
belegen förevisa; presentera; utställa; visa allokera; belägga; bevisa; bokföra; demonstrera; notera; protokollföra; skriva ner; verifiera
beweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; verifiera
darbieten framlägga; framställa; förevisa; presentera; sätta fram för visning; utställa; visa; ådagalägga figurera; posera; räcka; skicka
darstellen framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga avbilda; beskriva; dramatisera; figurera; framställa; föregiva; föreslå; förkroppsliga; implicera; indikera; låtsa; måla av; peka mot; personifiera; porträttera; posera; representera; skildra; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tala för; teckna; tolka; uppträda
demonstrieren demonstera; förklara; visa
eineKundgebungabhalten demonstera; förklara; visa demonstrera; visa vad du menar
eineKundgebunghalten demonstera; förklara; visa demonstrera; visa vad du menar
erweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; betyga; bevisa; demonstrera; donera; förklara; ge; skänka; tillkännagiva; vara fullgjord; vara uppfyllad; verifiera
erweitern visa bredda; bygga ut; föröka sig; lägga till; sprida; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vidga; ökas
feilbieten sätta fram för visning; visa mångla; sälja
feststellen demonstera; förklara; visa ana; bestämma; bevittna; bli medveten om; erfara; fastställa; förstå; förvissa sig om; hitta; konstatera; känna; lägga märke till; märka; närvara; observera; spåra; uppfatta; uppleva; uppmärksamma; övervara
hervor holen frambringa; producera; ta fram; visa
hervor ziehen frambringa; producera; ta fram; visa
hervorbringen ta fram; visa; visa fram bära; designa; frambringa; föda upp; föra; konstruera; kreera; medge; odla; skapa; tillstå; uppfinna; uppfostra; uppföda
hinweisen indikera; peka; peka på; visa berätta; dra uppmärksamhet till; ge någon anvisning på; göra känt; göra uppmärksam på; hänvisa till; indikera; informera; peka ut; råda någon att vända sig till; tillkännage; visa ut
konstatieren demonstera; förklara; visa fastställa; förvissa sig om; konstatera
nachweisen förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; verifiera
präsentieren förevisa; presentera; sätta fram för visning; utställa; visa erbjuda; räcka; räcka fram; skicka
sehen lassen förevisa; presentera; utställa; visa
vorführen framlägga; framställa; förevisa; sätta fram för visning; utställa; visa; ådagalägga medge; tillstå
vorstellen sätta fram för visning; visa demonstrera; introducera; presentera
vorweisen framlägga; framställa; förevisa; presentera; utställa; visa; ådagalägga belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; fria; föreslå; medge; proponera; tillstå; verifiera; väcka förslag om
vorzeigen frambringa; framlägga; framställa; förevisa; presentera; producera; sätta fram för visning; ta fram; utställa; visa; ådagalägga belägga; bestyrka; bevisa; bevittna; demonstrera; intyga; vara vittne till; verifiera
zeigen förevisa; presentera; sätta fram för visning; utställa; visa bevittna; glänsa; intyga; peka; ställa ut; vara vittne till; visa upp; visa upp sig
zum Vorschein bringen visa; visa fram
zum Vorschein holen ta fram; visa
zur Schau stellen framlägga; framställa; förevisa; utställa; visa; ådagalägga dra uppmärksamhet; glänsa; ställa ut; vara uppfallande; visa upp; visa upp sig

Synonyms for "visa":


Wiktionary Translations for visa:

visa
verb
 1. einen Beweis führen
 2. va.|: jemandem etwas zukommen lassen
 3. geh.|: etwas offenbaren, etwas zutage treten lassen
 4. transitiv: Auskunft über den Stand von etwas geben
 5. di(transitiv): jemanden etwas sehen lassen
 6. auf etwas zeigen: (meist mit dem Finger) in die Richtung von etwas deuten
noun
 1. gehoben, veraltet: Melodie
 2. Musik: gesungenes Musikstück

Cross Translation:
FromToVia
visa zeigen tonen — laten zien
visa Lied lied — het melodische geluid
visa beweisen; prüfen prove — to demonstrate that something is true; to give proof for
visa zeigen show — display
visa zeigen show — indicate (a fact) to be true
visa Lied; Gesang; Song song — music with words
visa manifestieren; demonstrieren manifesterrendre manifeste.
visa übersetzen; übergeben; übertragen traduire — Faire la traduction d’un texte ou de paroles ou de tout document depuis une langue vers une autre langue.

Related Translations for visa