Swedish

Detailed Translations for kungörande from Swedish to German

kungörande:

kungörande [-ett] noun

 1. kungörande (publikation; publicering; offentliggörande)
  die Veröffentlichung; die Mitteilung; die Verlautbarung; die Bekanntgabe; die Bekanntmachung; die Meldung

Translation Matrix for kungörande:

NounRelated TranslationsOther Translations
Bekanntgabe kungörande; offentliggörande; publicering; publikation deklaration; expression; kunggörelse; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicitet; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; upprop; uttryck
Bekanntmachung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation bekantskap; deklaration; dekret; förklaring; kunggörelse; kungörelse; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicitet; publikation; påpud; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; upprop
Meldung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation budskap; deklaration; förklaring; kungörelse; meddelande; nyhet; nyheter; publicitet; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivande
Mitteilung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation expression; information; kungörelse; meddelande; nyhet; publicitet; tillkännagivande; uppklarning; uttal; uttryck
Verlautbarung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation kunggörelse; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamation; publicitet; publikation; tillkännagivande; upprop
Veröffentlichung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation deklaration; kunggörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicering; publikation; skrift; tillkännagivande; tryckalster; upprop

kungöra:

kungöra verb (kungörar, kungjorde, kungjort)

 1. kungöra (proklamera; tillkännage; påbjuda; deklarera; förkunna offentligt)
  anordnen; bestimmen; befehlen; verordnen; vorschreiben; diktieren; bekanntmachen
  • anordnen verb (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • bestimmen verb (bestimme, bestimmst, bestimmt, bestimmte, bestimmtet, bestimmt)
  • befehlen verb (befehle, befiehlst, befielht, befohl, befohlt, befohlen)
  • verordnen verb (verordne, verordnest, verordnet, verordnete, verordnetet, verordnet)
  • vorschreiben verb (schreibe vor, schreibst vor, schreibt vor, schrieb vor, schriebt vor, vorgeschrieben)
  • diktieren verb (diktiere, diktierst, diktiert, diktierte, diktiertet, diktiert)
  • bekanntmachen verb (mache bekannt, machst bekannt, macht bekannt, machte bekannt, machtet bekannt, bekannt gemacht)
 2. kungöra
 3. kungöra
  melden; annoncieren; ansagen; ankündigen; kundgeben
  • melden verb (melde, meldst, meldt, meldte, meldtet, gemeldet)
  • annoncieren verb (annonciere, annoncierst, annonciert, annoncierte, annonciertet, annonciert)
  • ansagen verb (sage an, sagst an, sagt an, sagte an, sagtet an, angesagt)
  • ankündigen verb (kündige an, kündigst an, kündigt an, kündigte an, kündigtet an, angekündigt)
  • kundgeben verb (gebee kund, gebest kund, gebet kund, gebete kund, gebetet kund, kundgegeben)
 4. kungöra (anmäla; avisera; förkunna)
  melden; annoncieren; etwas ankündigen; ansagen; ankündigen; kundgeben
  • melden verb (melde, meldst, meldt, meldte, meldtet, gemeldet)
  • annoncieren verb (annonciere, annoncierst, annonciert, annoncierte, annonciertet, annonciert)
  • ansagen verb (sage an, sagst an, sagt an, sagte an, sagtet an, angesagt)
  • ankündigen verb (kündige an, kündigst an, kündigt an, kündigte an, kündigtet an, angekündigt)
  • kundgeben verb (gebee kund, gebest kund, gebet kund, gebete kund, gebetet kund, kundgegeben)
 5. kungöra (påbjuda)
  befehlen; beauftragen; kommandieren
  • befehlen verb (befehle, befiehlst, befielht, befohl, befohlt, befohlen)
  • beauftragen verb (beuaftrage, beuaftragst, beuaftragt, beuaftragte, beuaftragtet, beauftragt)
  • kommandieren verb (kommandiere, kommandierst, kommandiert, kommandierte, kommandiertet, kommandiert)

Conjugations for kungöra:

presens
 1. kungörar
 2. kungörar
 3. kungörar
 4. kungörar
 5. kungörar
 6. kungörar
imperfekt
 1. kungjorde
 2. kungjorde
 3. kungjorde
 4. kungjorde
 5. kungjorde
 6. kungjorde
framtid 1
 1. kommer att kungöra
 2. kommer att kungöra
 3. kommer att kungöra
 4. kommer att kungöra
 5. kommer att kungöra
 6. kommer att kungöra
framtid 2
 1. skall kungöra
 2. skall kungöra
 3. skall kungöra
 4. skall kungöra
 5. skall kungöra
 6. skall kungöra
conditional
 1. skulle kungöra
 2. skulle kungöra
 3. skulle kungöra
 4. skulle kungöra
 5. skulle kungöra
 6. skulle kungöra
perfekt particip
 1. har kungjort
 2. har kungjort
 3. har kungjort
 4. har kungjort
 5. har kungjort
 6. har kungjort
imperfekt particip
 1. hade kungjort
 2. hade kungjort
 3. hade kungjort
 4. hade kungjort
 5. hade kungjort
 6. hade kungjort
blandad
 1. kungör!
 2. kungör!
 3. kungörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for kungöra:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ankündigen anmäla; avisera; förkunna; kungöra bestämma; förordna; påbjuda
annoncieren anmäla; avisera; förkunna; kungöra annonsera; förkunna; försälja; göra propaganda; propagera; rekrytera; sätta in en annons; sätta till salu; tillkännage
anordnen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage anordna; arrangera; befalla; beställa; bestämma; diktera; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; ordna; organisera
ansagen anmäla; avisera; förkunna; kungöra bestämma; förordna; påbjuda; tillkännage
beauftragen kungöra; påbjuda befalla; belasta; beordra; betunga; göra invändningar; klaga; kommendera; opponera sig; resa; resa upp; räta upp; ställa upp
befehlen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage befalla; beordra; beställa; diktera; forcera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; ge uppdrag; kommandera; kommendera; ordna; tvinga
bekanntmachen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage bestämma; förkunna; förlägga; förordna; ge ut; göra bekant; offentliggöra; publicera; påbjuda; ropa ut; sända nyheterna; tillkännage namn
bestimmen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage beskriva närmare; besluta; bestämma; definiera; dekorera; fastlägga; föreslå; föreställa; komma till en ände; pryda; pynta; skilja på varandra; tänka över; överväga
dekretieren kungöra
diktieren deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage beställa; diktera; diktera ett brev; ordna; ålägga
etwas ankündigen anmäla; avisera; förkunna; kungöra
kommandieren kungöra; påbjuda befalla; beordra; fordra; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; göra anspråk på; kommandera; kommendera; kräva
kundgeben anmäla; avisera; förkunna; kungöra medge; tillkännage; tillstå
melden anmäla; avisera; förkunna; kungöra anmäla sig; avge; berätta; deklarera; informera; lista; meddela; rapportera; reportera; skriva in sig; tala om; upge
verordnen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage administrera; befalla; beställa; dela ut; diktera; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; ordna; sköta; tilldela
vorschreiben deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage beställa; diktera; ordna

Synonyms for "kungöra":


Wiktionary Translations for kungöra:


Cross Translation:
FromToVia
kungöra ausplaudern; bekannt machen; enthüllen; bekanntgeben divulge — to indicate publicly; to proclaim