Swedish

Detailed Translations for offentliggörande from Swedish to German

offentliggörande:

offentliggörande noun

 1. offentliggörande (deklaration; tillkännagivande; proklamering)
  die Publikation; die Veröffentlichung; die Offenbarung; die Bekanntmachung; die Bekanntgabe; die Proklamation
 2. offentliggörande (publikation; tillkännagivande)
  die Veröffentlichung; die Bekanntmachung; die Verlautbarung
 3. offentliggörande (publikation; publicering; kungörande)
  die Veröffentlichung; die Mitteilung; die Verlautbarung; die Bekanntgabe; die Bekanntmachung; die Meldung

Translation Matrix for offentliggörande:

NounRelated TranslationsOther Translations
Bekanntgabe deklaration; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande expression; kunggörelse; meddelande; nyhet; proklamation; publicitet; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; upprop; uttryck
Bekanntmachung deklaration; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande bekantskap; dekret; förklaring; kunggörelse; kungörelse; meddelande; nyhet; proklamation; publicitet; påpud; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; upprop
Meldung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation budskap; deklaration; förklaring; kungörelse; meddelande; nyhet; nyheter; publicitet; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivande
Mitteilung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation expression; information; kungörelse; meddelande; nyhet; publicitet; tillkännagivande; uppklarning; uttal; uttryck
Offenbarung deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande
Proklamation deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande
Publikation deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande artikel; bit; del; publikation; publikationer; skrift; stycke; tryckalster
Verlautbarung kungörande; offentliggörande; publicering; publikation; tillkännagivande kunggörelse; meddelande; nyhet; proklamation; publicitet; tillkännagivande; upprop
Veröffentlichung deklaration; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande kunggörelse; proklamation; publicering; publikation; skrift; tillkännagivande; tryckalster; upprop

Synonyms for "offentliggörande":


offentliggöra:

offentliggöra verb (offentliggör, offentligtgjorde, offentliggjort)

 1. offentliggöra (publicera; avslöja)
  freigeben; veröffentlichen
  • freigeben verb (gebe frei, gibst frei, gibt frei, gab frei, gabt frei, freigegeben)
  • veröffentlichen verb (veröffentliche, veröffentlichst, veröffentlicht, veröffentlichte, veröffentlichtet, veröffentlicht)
 2. offentliggöra (komma ut med; berätta)
 3. offentliggöra (göra bekant)
  veröffentlichen; bekanntmachen; verkündigen; bekanntgeben
  • veröffentlichen verb (veröffentliche, veröffentlichst, veröffentlicht, veröffentlichte, veröffentlichtet, veröffentlicht)
  • bekanntmachen verb (mache bekannt, machst bekannt, macht bekannt, machte bekannt, machtet bekannt, bekannt gemacht)
  • verkündigen verb (verkündige, verkündigst, verkündigt, verkündigte, verkündigtet, verkündigt)
 4. offentliggöra (publicera; utge; förlägga)
  ausbringen; herausbringen; ausgeben; abgeben; erstatten
  • ausbringen verb (bringe aus, bringst aus, bringt aus, bracht aus, brachtet aus, ausgebracht)
  • herausbringen verb (bringe heraus, bringst heraus, bringt heraus, bracht heraus, brachtet heraus, herausgebracht)
  • ausgeben verb (gebe aus, gibst aus, gibt aus, gab aus, gabt aus, ausgegeben)
  • abgeben verb (gebe ab, gibst ab, gab ab, gabt ab, abgegeben)
  • erstatten verb

Conjugations for offentliggöra:

presens
 1. offentliggör
 2. offentliggör
 3. offentliggör
 4. offentliggör
 5. offentliggör
 6. offentliggör
imperfekt
 1. offentligtgjorde
 2. offentligtgjorde
 3. offentligtgjorde
 4. offentligtgjorde
 5. offentligtgjorde
 6. offentligtgjorde
framtid 1
 1. kommer att offentliggöra
 2. kommer att offentliggöra
 3. kommer att offentliggöra
 4. kommer att offentliggöra
 5. kommer att offentliggöra
 6. kommer att offentliggöra
framtid 2
 1. skall offentliggöra
 2. skall offentliggöra
 3. skall offentliggöra
 4. skall offentliggöra
 5. skall offentliggöra
 6. skall offentliggöra
conditional
 1. skulle offentliggöra
 2. skulle offentliggöra
 3. skulle offentliggöra
 4. skulle offentliggöra
 5. skulle offentliggöra
 6. skulle offentliggöra
perfekt particip
 1. har offentliggjort
 2. har offentliggjort
 3. har offentliggjort
 4. har offentliggjort
 5. har offentliggjort
 6. har offentliggjort
imperfekt particip
 1. hade offentliggjort
 2. hade offentliggjort
 3. hade offentliggjort
 4. hade offentliggjort
 5. hade offentliggjort
 6. hade offentliggjort
blandad
 1. offentliggör!
 2. offentliggör!
 3. offentliggörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for offentliggöra:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abgeben förlägga; offentliggöra; publicera; utge avstå; avträda; hemleverera; inleverera; ladda ur; lasta av; leverera; lämna; lämna in; lämna tillbaka; skicka; uppge; utlämna; överge
ausbringen förlägga; offentliggöra; publicera; utge
ausgeben förlägga; offentliggöra; publicera; utge betala; betala ut; dela ut; distribuera; fördraga; ge bort; ge ut; lida; remittera pengar; skaffa; spendera; tillbringa; tåla; utgiva; uthärda; utleverera
bekanntgeben göra bekant; offentliggöra förlägga; ge ut; informera; lista; meddela; publicera; rapportera; tala om
bekanntmachen göra bekant; offentliggöra bestämma; deklarera; förkunna; förkunna offentligt; förlägga; förordna; ge ut; kungöra; proklamera; publicera; påbjuda; ropa ut; sända nyheterna; tillkännage; tillkännage namn
erstatten förlägga; offentliggöra; publicera; utge kompensera för; uppväga; återbetala
freigeben avslöja; offentliggöra; publicera befria; dela; fria; frige; frigöra; göra fri; låta gå; medge; slippa; släppa fri; ställa till förfogande; tillstå
herausbringen förlägga; offentliggöra; publicera; utge avkoda; avslöja; dechiffrera; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda ut; röja; ta med ut; uppenbara; yppa
mit etwas ankommen berätta; komma ut med; offentliggöra
verkündigen göra bekant; offentliggöra förkunna; proklamera; ropa ut; sända nyheterna; tillkännage namn
veröffentlichen avslöja; göra bekant; offentliggöra; publicera förlägga; ge ut; publicera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ausgeben bort given; bort givet

Synonyms for "offentliggöra":


Wiktionary Translations for offentliggöra:


Cross Translation:
FromToVia
offentliggöra verbreiten divulge — to make public
offentliggöra herausgeben; veröffentlichen publish — to issue something (usually printed work) for sale and distribution
offentliggöra aufbieten; veröffentlichen; ankündigen; anzeigen; avisieren; melden; anmelden; verkünden; bekannt machen; ansagen; annoncieren; inserieren publierrendre public et notoire.