Swedish

Detailed Translations for låsa from Swedish to German

låsa:

låsa verb (låser, låste, låst)

 1. låsa (sätta fast; skruva fast)
  festdrehen; anziehen; andrehen; anschrauben; festschrauben
  • festdrehen verb (drehe fest, drehst fest, dreht fest, drehte fest, drehtet fest, festgedreht)
  • anziehen verb (ziehe an, ziehst an, zieht an, zog an, zogt an, angezogen)
  • andrehen verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • anschrauben verb (schraube an, schraubst an, schraubt an, schraubte an, schraubtet an, angeschraubt)
  • festschrauben verb (schraube fest, schraubst fest, schraubt fest, schraubte fest, schraubtet fest, festgeschraubt)
 2. låsa (stänga)
  abschließen; zuschliessen; verriegeln; versperren; zumachen; zusperren; zudrehen
  • zuschliessen verb (schließe zu, schließt zu, schloß zu, schloßt zu, zugeschlossen)
  • verriegeln verb (verriegele, verriegelst, verriegelt, verriegelte, verriegeltet, verriegelt)
  • versperren verb (versperre, versperrst, versperrt, versperrte, versperrtet, versperrt)
  • zumachen verb (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • zusperren verb (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
  • zudrehen verb (drehe zu, drehst zu, dreht zu, drehte zu, drehtet zu, zugedreht)
 3. låsa
  verriegeln; schließen; sperren; abschliessen; verschließen; versperren; zusperren; zumachen; zuschliessen; verrammeln; absperren
  • verriegeln verb (verriegele, verriegelst, verriegelt, verriegelte, verriegeltet, verriegelt)
  • schließen verb (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • sperren verb (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • abschliessen verb (schließe ab, schließst ab, schließt ab, schloß ab, schloßet ab, abgeschlossen)
  • verschließen verb (verschließe, verschließt, verschloß, verschloßt, verschlossen)
  • versperren verb (versperre, versperrst, versperrt, versperrte, versperrtet, versperrt)
  • zusperren verb (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
  • zumachen verb (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • zuschliessen verb (schließe zu, schließt zu, schloß zu, schloßt zu, zugeschlossen)
  • verrammeln verb (verrammele, verrammelst, verrammelt, verrammelte, verrammeltet, verrammelt)
  • absperren verb (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)

Conjugations for låsa:

presens
 1. låser
 2. låser
 3. låser
 4. låser
 5. låser
 6. låser
imperfekt
 1. låste
 2. låste
 3. låste
 4. låste
 5. låste
 6. låste
framtid 1
 1. kommer att låsa
 2. kommer att låsa
 3. kommer att låsa
 4. kommer att låsa
 5. kommer att låsa
 6. kommer att låsa
framtid 2
 1. skall låsa
 2. skall låsa
 3. skall låsa
 4. skall låsa
 5. skall låsa
 6. skall låsa
conditional
 1. skulle låsa
 2. skulle låsa
 3. skulle låsa
 4. skulle låsa
 5. skulle låsa
 6. skulle låsa
perfekt particip
 1. har låst
 2. har låst
 3. har låst
 4. har låst
 5. har låst
 6. har låst
imperfekt particip
 1. hade låst
 2. hade låst
 3. hade låst
 4. hade låst
 5. hade låst
 6. hade låst
blandad
 1. lås!
 2. lås!
 3. låst
 4. låsande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for låsa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abschliessen låsa dra till; försegla; knäppa igen; plombera; plugga igen; stoppa igen; stänga; stänga till; tamponera
abschließen låsa; stänga avsluta; sluta; vrida nyckeln
absperren låsa avspärra; begränsa; blockera; hålla fängslad; inskränka; regla; skydda; spärra; spärra av; täcka
andrehen låsa; skruva fast; sätta fast dra till; draga; erhålla; försluta; hämma; inhösta; knäppa upp; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga till; vinna
anschrauben låsa; skruva fast; sätta fast dra till; försluta; skruva; skruva fast; skruva ner; spänna; stänga till
anziehen låsa; skruva fast; sätta fast anställa; dra upp; hyra; klä sig; rekrytera; rycka upp; skruva fast; skruva ner; stiga upp
festdrehen låsa; skruva fast; sätta fast skruva fast; skruva ner; skruva till; skruva åt
festschrauben låsa; skruva fast; sätta fast dra till; försluta; skruva; skruva fast; skruva ner; spänna; stänga till
schließen låsa avbetala; avvända; becka; besegla; besluta; bestämma; betala av; bomma igen; deducera; dikta; dra till; driva; fylla hål; föra till ett slut; härleda; inkapsla; innesluta; knäppa igen; komma till en ände; lösa; plombera; plugga igen; sluta till; slå igen; stoppa igen; stänga; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; täta hål; vrida av; vända bort
sperren låsa avspärra; blockera; bomma igen; dra till; lås; plombera; plugga igen; sluta till; stoppa igen; stänga; stänga till; tamponera
verrammeln låsa barrikadera; blokkera; spärra
verriegeln låsa; stänga bomma igen; dra till; sluta till; stänga; stänga till
verschließen låsa bomma igen; dra till; kvarhålla; plombera; plugga igen; sluta till; stoppa igen; stänga; stänga till; tamponera
versperren låsa; stänga barrikadera; blokkera; bomma igen; sluta till; spärra; stänga
zudrehen låsa; stänga avvända; stänga av; vrida av; vända bort
zumachen låsa; stänga bomma igen; dra till; fastbinda; knäppa igen; plombera; plugga igen; sluta till; stoppa igen; stänga; stänga till; tamponera
zuschliessen låsa; stänga
zusperren låsa; stänga avspärra; blockera; bomma igen; dra till; sluta till; stänga; stänga till

Synonyms for "låsa":


Wiktionary Translations for låsa:

låsa
verb
 1. etwas in einer Position befestigen
 2. das Öffnen durch Unbefugter mit einem Verschließmechanismus blockieren
 3. mit einem Schlüssel ein Schloss schließen

Cross Translation:
FromToVia
låsa abschließen lock — to fasten with a lock
låsa schließen; verschließen; zuschließen; zumachen fermer — Clore.
låsa abschließen fermer à clé — verrouiller une porte avec une clé

Related Translations for låsa