Swedish

Detailed Translations for erhålla from Swedish to German

erhålla:

erhålla verb (erhåller, erhöll, erhållit)

 1. erhålla (mottaga)
  empfangen; bekommen; erhalten; in Empfang nehmen; entgegenehmen; annehmen; hinnehmen
  • empfangen verb (empfange, empfängst, empfängt, empfing, empfingt, empfangen)
  • bekommen verb (bekomme, bekommst, bekommt, bekam, bekamt, bekommen)
  • erhalten verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • annehmen verb (nehme an, nimmst an, nimmt an, nahm an, nahmt an, angenommen)
  • hinnehmen verb (nehme hin, nimmst hin, nimmt hin, nahm hin, nahmt hin, hingenommen)
 2. erhålla (lyckats få)
  kriegen; erhalten; bekommen; empfangen
  • kriegen verb (kriege, kriegst, kriegt, kriegte, kriegtet, gekriegt)
  • erhalten verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • bekommen verb (bekomme, bekommst, bekommt, bekam, bekamt, bekommen)
  • empfangen verb (empfange, empfängst, empfängt, empfing, empfingt, empfangen)
 3. erhålla (draga; vinna; hämma; inhösta)
  leihen; entlehnen; ziehen; entnehmen; holen; andrehen; erreichen; treiben; heranziehen; borgen; hervorziehen; ausschöpfen; herausnehmen; aushecken; ausfädeln; schaffen; abheben; schöpfen; ausnehmen; ausholen; auspumpen
  • leihen verb (leihe, leist, leiht, lieht, geliehen)
  • entlehnen verb (entlehne, entlehnst, entlehnt, entlehnte, entlehntet, entlehnt)
  • ziehen verb (ziehe, ziehst, zieht, zog, zogt, gezogen)
  • entnehmen verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • holen verb (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • andrehen verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • erreichen verb (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • treiben verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • heranziehen verb (ziehe heran, ziehst heran, zieht heran, zog heran, zogt heran, herangezogen)
  • borgen verb (borge, borgst, borgt, borgte, borgtet, geborgt)
  • hervorziehen verb (ziehe hervor, ziehst hervor, zieht hervor, zog hervor, zogt hervor, hervorgezogen)
  • ausschöpfen verb (schöpfe aus, schöpfst aus, schöpft aus, schöpfte aus, schöpftet aus, ausgeschöpft)
  • herausnehmen verb (nehme heraus, nimmst heraus, nimmt heraus, nahm heraus, nahmt heraus, herausgenommen)
  • aushecken verb (hecke aus, heckst aus, heckt aus, heckte aus, hecktet aus, ausgeheckt)
  • ausfädeln verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • schaffen verb (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • abheben verb (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • schöpfen verb (schöpfe, schöpfst, schöpft, schöpfte, schöpftet, geschöpft)
  • ausnehmen verb (nehme aus, nimmst aus, nimmt aus, nahm aus, nahmt aus, ausgenommen)
  • ausholen verb (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • auspumpen verb (pumpe aus, pumpst aus, pumpt aus, pumpte aus, pumptet aus, ausgepumpt)
 4. erhålla (vinna; uppnå; förvärva)
  gewinnen; siegen
  • gewinnen verb (gewinne, gewinnst, gewinnt, gewann, gewannt, gewonnen)
  • siegen verb (siege, siegst, siegt, siegte, siegtet, gesiegt)

Conjugations for erhålla:

presens
 1. erhåller
 2. erhåller
 3. erhåller
 4. erhåller
 5. erhåller
 6. erhåller
imperfekt
 1. erhöll
 2. erhöll
 3. erhöll
 4. erhöll
 5. erhöll
 6. erhöll
framtid 1
 1. kommer att erhålla
 2. kommer att erhålla
 3. kommer att erhålla
 4. kommer att erhålla
 5. kommer att erhålla
 6. kommer att erhålla
framtid 2
 1. skall erhålla
 2. skall erhålla
 3. skall erhålla
 4. skall erhålla
 5. skall erhålla
 6. skall erhålla
conditional
 1. skulle erhålla
 2. skulle erhålla
 3. skulle erhålla
 4. skulle erhålla
 5. skulle erhålla
 6. skulle erhålla
perfekt particip
 1. har erhållit
 2. har erhållit
 3. har erhållit
 4. har erhållit
 5. har erhållit
 6. har erhållit
imperfekt particip
 1. hade erhållit
 2. hade erhållit
 3. hade erhållit
 4. hade erhållit
 5. hade erhållit
 6. hade erhållit
blandad
 1. erhåll!
 2. erhåll!
 3. erhållen
 4. erhållande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for erhålla:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abheben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån; stiga; stiga upp; uppstiga
andrehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra till; försluta; knäppa upp; låsa; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga till; sätta fast
annehmen erhålla; mottaga acceptera; acceptera en gåva; adoptera; anta; demonstera; emotta; förklara; förmoda; förutsätta; gissa; ha avsiktet; medge; motta; mottaga; postulera; sikta på; sträva efter; svara, besvara; ta emot; ta emot en gåva; tro; tro på; tänka; uppta; utgå ifrån; visa
ausfädeln draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avbryta; bli nött; knäppa upp; lösa upp; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; sno upp; spela ett spratt; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av
aushecken draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av
ausholen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; plocka bort; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ut
ausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bota; fisk; fuska; klocka ur; lura; plocka bort; plundra; rensa; rensa ut; svindla; ta ur; ta ut; tömma; tömma på allt; utnyttja
auspumpen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna nöta ut; pumpa ur; slita ut; trötta; tömma
ausschöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna klara sig ur; rädda sig
bekommen erhålla; lyckats få; mottaga angripa; fatta; ; förtjäna; gripa; hämta sig; komma på fötter igen; ta; ta fasta på; tillfriskna; vinna
borgen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
empfangen erhålla; lyckats få; mottaga acceptera; emotta; underhålla; välkomna
entgegenehmen erhålla; mottaga
entlehnen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
entnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avfatta; beröva; deducera; dra upp; duka av; frånta; få ihop; förebrå; härleda; klandra; plocka; råna; samla; samla in; ta av; utarbeta; vanära
erhalten erhålla; lyckats få; mottaga bevara; förbli densamme; förtjäna; förvärva; gälla; hålla stånd; hålla vid; nyskapa; skydda; stå fast; stå kvar; tjäna; underhålla; uppbära; upprätthålla; vakta; vara likadan; vinna
erreichen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna frambringa; förrätta; förtjäna; göra; ; sluta vid; utföra; uträtta; verkställa; vinna
gewinnen erhålla; förvärva; uppnå; vinna angripa; avkasta; fatta; förtjäna; gripa; hämta in; inbringa; lägga fram; ta fasta på; vinna; vinna seger
heranziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra; föda upp; hänvända sig till; konsultera; odla; släpa; vända sig till
herausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra ut; lyfta ut; plocka bort; rensa ut; ta ur; ta ut; tömma
hervorziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
hinnehmen erhålla; mottaga acceptera; acceptera en gåva; emotta; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta emot; ta emot en gåva
holen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dela ut; distribuera; ; förtjäna; hämta något; hämta upp; plocka upp något; samla; ta; vinna
in Empfang nehmen erhålla; mottaga acceptera; emotta
kriegen erhålla; lyckats få anfäkta; fånga; gripa; hemsöka; kriga; ta fast
leihen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
schaffen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bygga ut; dela ut; designa; distribuera; exploatera; fixa; frambringa; framkalla; fungera; föranleda; förrätta; förse; förverkliga; gräva upp; göra; införskaffa; klara; klara av; konstruera; leva upp till förväntningarna; medföra; orka; orka med; orsaka; realisera; skapa; tillhandahålla; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
schöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna designa; konstruera; skapa; skeda; uppfinna
siegen erhålla; förvärva; uppnå; vinna förtjäna; segra; triumfera; vinna; vinna seger
treiben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna begå; frambringa; fungera; föda upp; förrätta; föröva; göra; göra sig skyldig till; ha sex; knäppa upp; lösa upp; odla; praktisera; resa sig; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; stiga upp; stå upp; uppstiga; utföra; uträtta; verkställa; älska med
ziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna andas in; bogsera; dra; draga; frambringa; föda upp; hala; häva; lyfta; odla; plocka upp något; rycka; slänga; släpa; sniffa in; snorta; ställa ut; uppfostra; uppföda; vara dragig

Synonyms for "erhålla":


Wiktionary Translations for erhålla:

erhålla
verb
 1. (transitiv) etwas bekommen
 2. (transitiv) seinen Teil von etwas erhalten
 1. (transitiv) sich einer Person oder Sache bemächtigen
 2. (transitiv) etwas empfangen, etwas erhalten, etwas erlangen, etwas (oder einen Zustand) erreichen

Cross Translation:
FromToVia
erhålla kriegen; bekommen get — receive
erhålla erlangen obtain — to get hold of, acquire
erhålla erlangen; habhaft werden; sich erwerben; erwerben; anschaffen; gewinnen obtenir — Se faire accorder par tel ou tel moyen une chose que l’on désirer.