Swedish

Detailed Translations for inhösta from Swedish to German

inhösta:

inhösta verb (inhöstar, inhöstade, inhöstat)

 1. inhösta (erhålla; draga; vinna; hämma)
  leihen; entlehnen; ziehen; entnehmen; holen; andrehen; erreichen; treiben; heranziehen; borgen; hervorziehen; ausschöpfen; herausnehmen; aushecken; ausfädeln; schaffen; abheben; schöpfen; ausnehmen; ausholen; auspumpen
  • leihen verb (leihe, leist, leiht, lieht, geliehen)
  • entlehnen verb (entlehne, entlehnst, entlehnt, entlehnte, entlehntet, entlehnt)
  • ziehen verb (ziehe, ziehst, zieht, zog, zogt, gezogen)
  • entnehmen verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • holen verb (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • andrehen verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • erreichen verb (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • treiben verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • heranziehen verb (ziehe heran, ziehst heran, zieht heran, zog heran, zogt heran, herangezogen)
  • borgen verb (borge, borgst, borgt, borgte, borgtet, geborgt)
  • hervorziehen verb (ziehe hervor, ziehst hervor, zieht hervor, zog hervor, zogt hervor, hervorgezogen)
  • ausschöpfen verb (schöpfe aus, schöpfst aus, schöpft aus, schöpfte aus, schöpftet aus, ausgeschöpft)
  • herausnehmen verb (nehme heraus, nimmst heraus, nimmt heraus, nahm heraus, nahmt heraus, herausgenommen)
  • aushecken verb (hecke aus, heckst aus, heckt aus, heckte aus, hecktet aus, ausgeheckt)
  • ausfädeln verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • schaffen verb (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • abheben verb (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • schöpfen verb (schöpfe, schöpfst, schöpft, schöpfte, schöpftet, geschöpft)
  • ausnehmen verb (nehme aus, nimmst aus, nimmt aus, nahm aus, nahmt aus, ausgenommen)
  • ausholen verb (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • auspumpen verb (pumpe aus, pumpst aus, pumpt aus, pumpte aus, pumptet aus, ausgepumpt)

Conjugations for inhösta:

presens
 1. inhöstar
 2. inhöstar
 3. inhöstar
 4. inhöstar
 5. inhöstar
 6. inhöstar
imperfekt
 1. inhöstade
 2. inhöstade
 3. inhöstade
 4. inhöstade
 5. inhöstade
 6. inhöstade
framtid 1
 1. kommer att inhösta
 2. kommer att inhösta
 3. kommer att inhösta
 4. kommer att inhösta
 5. kommer att inhösta
 6. kommer att inhösta
framtid 2
 1. skall inhösta
 2. skall inhösta
 3. skall inhösta
 4. skall inhösta
 5. skall inhösta
 6. skall inhösta
conditional
 1. skulle inhösta
 2. skulle inhösta
 3. skulle inhösta
 4. skulle inhösta
 5. skulle inhösta
 6. skulle inhösta
perfekt particip
 1. har inhöstat
 2. har inhöstat
 3. har inhöstat
 4. har inhöstat
 5. har inhöstat
 6. har inhöstat
imperfekt particip
 1. hade inhöstat
 2. hade inhöstat
 3. hade inhöstat
 4. hade inhöstat
 5. hade inhöstat
 6. hade inhöstat
blandad
 1. inhösta!
 2. inhösta!
 3. inhöstad
 4. inhöstande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for inhösta:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abheben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån; stiga; stiga upp; uppstiga
andrehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra till; försluta; knäppa upp; låsa; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga till; sätta fast
ausfädeln draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avbryta; bli nött; knäppa upp; lösa upp; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; sno upp; spela ett spratt; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av
aushecken draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av
ausholen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; plocka bort; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ut
ausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bota; fisk; fuska; klocka ur; lura; plocka bort; plundra; rensa; rensa ut; svindla; ta ur; ta ut; tömma; tömma på allt; utnyttja
auspumpen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna nöta ut; pumpa ur; slita ut; trötta; tömma
ausschöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna klara sig ur; rädda sig
borgen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
entlehnen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
entnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avfatta; beröva; deducera; dra upp; duka av; frånta; få ihop; förebrå; härleda; klandra; plocka; råna; samla; samla in; ta av; utarbeta; vanära
erreichen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna frambringa; förrätta; förtjäna; göra; ; sluta vid; utföra; uträtta; verkställa; vinna
heranziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra; föda upp; hänvända sig till; konsultera; odla; släpa; vända sig till
herausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra ut; lyfta ut; plocka bort; rensa ut; ta ur; ta ut; tömma
hervorziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
holen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dela ut; distribuera; ; förtjäna; hämta något; hämta upp; plocka upp något; samla; ta; vinna
leihen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
schaffen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bygga ut; dela ut; designa; distribuera; exploatera; fixa; frambringa; framkalla; fungera; föranleda; förrätta; förse; förverkliga; gräva upp; göra; införskaffa; klara; klara av; konstruera; leva upp till förväntningarna; medföra; orka; orka med; orsaka; realisera; skapa; tillhandahålla; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
schöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna designa; konstruera; skapa; skeda; uppfinna
treiben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna begå; frambringa; fungera; föda upp; förrätta; föröva; göra; göra sig skyldig till; ha sex; knäppa upp; lösa upp; odla; praktisera; resa sig; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; stiga upp; stå upp; uppstiga; utföra; uträtta; verkställa; älska med
ziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna andas in; bogsera; dra; draga; frambringa; föda upp; hala; häva; lyfta; odla; plocka upp något; rycka; slänga; släpa; sniffa in; snorta; ställa ut; uppfostra; uppföda; vara dragig

Synonyms for "inhösta":

 • inbärga

Wiktionary Translations for inhösta: