Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. skyla:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for skyla from Swedish to English

skyla:

skyla verb (skyler, skylde, skylt)

 1. skyla (dölja; gömma; undertrycka)
  to hide; to disguise; to conceal; to suppress; to blur; to hush up; to mantle; to veil; to gloss over
  • hide verb (hides, hid, hiding)
  • disguise verb (disguises, disguised, disguising)
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
  • hush up verb (hushes up, hushed up, hushing up)
  • mantle verb (mantles, mantled, mantling)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
  • gloss over verb (glosses over, glossed over, glossing over)
 2. skyla (dölja; kamouflera)
  to conceal; to mask; to cover; to mantle; to camouflage; to blur; to wrap; to envelop; to veil; to shroud; to swathe
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • mask verb (masks, masked, masking)
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • mantle verb (mantles, mantled, mantling)
  • camouflage verb (camouflages, camouflaged, camouflaging)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
  • wrap verb (wraps, wrapped, wrapping)
  • envelop verb (envelops, enveloped, enveloping)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
  • shroud verb (shrouds, shrouded, shrouding)
  • swathe verb (swathes, swathed, swathing)

Conjugations for skyla:

presens
 1. skyler
 2. skyler
 3. skyler
 4. skyler
 5. skyler
 6. skyler
imperfekt
 1. skylde
 2. skylde
 3. skylde
 4. skylde
 5. skylde
 6. skylde
framtid 1
 1. kommer att skyla
 2. kommer att skyla
 3. kommer att skyla
 4. kommer att skyla
 5. kommer att skyla
 6. kommer att skyla
framtid 2
 1. skall skyla
 2. skall skyla
 3. skall skyla
 4. skall skyla
 5. skall skyla
 6. skall skyla
conditional
 1. skulle skyla
 2. skulle skyla
 3. skulle skyla
 4. skulle skyla
 5. skulle skyla
 6. skulle skyla
perfekt particip
 1. har skylt
 2. har skylt
 3. har skylt
 4. har skylt
 5. har skylt
 6. har skylt
imperfekt particip
 1. hade skylt
 2. hade skylt
 3. hade skylt
 4. hade skylt
 5. hade skylt
 6. hade skylt
blandad
 1. skyl!
 2. skyl!
 3. skyld
 4. skylande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for skyla:

NounRelated TranslationsOther Translations
camouflage kamouflage
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
disguise fasad; förklädnad; täckmantel; utklädd
hide skinn
hush up förhyllning; förtigande; hemlighållande
mask mask; maskering
shroud svepning
swathe bandage; barnlindor; bindel
veil slöja
wrap halsduk; hukle; omslutning; scarf; sjal
VerbRelated TranslationsOther Translations
blur dölja; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma; smutsa ned
camouflage dölja; kamouflera; skyla beslöja; dölja; förkläda; kamouflera
conceal dölja; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma
cover dölja; kamouflera; skyla bekläda; berätta; besegla; beskriva; betäcka; bilda tak över; dölja; förklara; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; klä; promenera; rapportera; skildra; skydda; täcka; täcka över; välva; återberätta; övertäcka
disguise dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förkläda sig; förtäcka; gömma; kamouflera
envelop dölja; kamouflera; skyla
gloss over dölja; gömma; skyla; undertrycka bagatellisera
hide dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; ge tillflykt; gömma; gömma sig; skydda
hush up dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma; göra tyst; lugna; nedtysta
mantle dölja; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka dölja; förtäcka
mask dölja; kamouflera; skyla
shroud dölja; kamouflera; skyla
suppress dölja; gömma; skyla; undertrycka behärska; bestämma över; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; undertrycka
swathe dölja; kamouflera; skyla binda om; förbinda; insvepa; linda om
veil dölja; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; kamouflera
wrap dölja; kamouflera; skyla omsluta; packa
OtherRelated TranslationsOther Translations
blur sudd; suddighet
camouflage camouflage; camouflera
conceal fördölja; undanskymma
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
disguise förställa; förvända; överskyla
envelop kringränna; kringvärva; omvärva
hide undanskymma
mask maskera
shroud vant
veil florslöja
wrap svepa; veckla

Synonyms for "skyla":


Wiktionary Translations for skyla:

skyla
verb
 1. to cover as with a cloak

Cross Translation:
FromToVia
skyla cover decken — poetisch für bedecken, zudecken
skyla cover; overlay; lag; plate; protect; coat; back; wrap up recouvrir — Couvrir de nouveau. (Sens général)