Swedish

Detailed Translations for undertrycka from Swedish to English

undertrycka:

undertrycka verb (undertryckar, undertryckade, undertryckat)

 1. undertrycka (hålla kontrollen över; krossa; betvinga; hålla tillbaka)
  to suppress; to revoke; to withhold; to subdue; to retract; keep in control; to recant; to keep back; to pulverize; to take back; to rub fine; to crush; to pulverise
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • revoke verb (revokes, revoked, revoking)
  • withhold verb (withholds, withheld, withholding)
  • subdue verb (subdues, subdued, subdueing)
  • retract verb (retracts, retracted, retracting)
  • recant verb (recants, recanted, recanting)
  • keep back verb (keeps back, kept back, keeping back)
  • pulverize verb, American (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • take back verb (takes back, took back, taking back)
  • rub fine verb (rubs fine, rubbed fine, rubbing fine)
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
  • pulverise verb, British
 2. undertrycka
  to suppress
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
 3. undertrycka (hålla tillbaka; dölja; svälja; stänga inne)
  to bottle up; to accumulate; pen up
 4. undertrycka (dölja; skyla; gömma)
  to hide; to disguise; to conceal; to suppress; to blur; to hush up; to mantle; to veil; to gloss over
  • hide verb (hides, hid, hiding)
  • disguise verb (disguises, disguised, disguising)
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
  • hush up verb (hushes up, hushed up, hushing up)
  • mantle verb (mantles, mantled, mantling)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
  • gloss over verb (glosses over, glossed over, glossing over)
 5. undertrycka (förtrycka)
  to oppress
  • oppress verb (oppresses, oppressed, oppressing)

Conjugations for undertrycka:

presens
 1. undertryckar
 2. undertryckar
 3. undertryckar
 4. undertryckar
 5. undertryckar
 6. undertryckar
imperfekt
 1. undertryckade
 2. undertryckade
 3. undertryckade
 4. undertryckade
 5. undertryckade
 6. undertryckade
framtid 1
 1. kommer att undertrycka
 2. kommer att undertrycka
 3. kommer att undertrycka
 4. kommer att undertrycka
 5. kommer att undertrycka
 6. kommer att undertrycka
framtid 2
 1. skall undertrycka
 2. skall undertrycka
 3. skall undertrycka
 4. skall undertrycka
 5. skall undertrycka
 6. skall undertrycka
conditional
 1. skulle undertrycka
 2. skulle undertrycka
 3. skulle undertrycka
 4. skulle undertrycka
 5. skulle undertrycka
 6. skulle undertrycka
perfekt particip
 1. har undertryckat
 2. har undertryckat
 3. har undertryckat
 4. har undertryckat
 5. har undertryckat
 6. har undertryckat
imperfekt particip
 1. hade undertryckat
 2. hade undertryckat
 3. hade undertryckat
 4. hade undertryckat
 5. hade undertryckat
 6. hade undertryckat
blandad
 1. undertrycka!
 2. undertrycka!
 3. undertryckad
 4. undertryckande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for undertrycka:

NounRelated TranslationsOther Translations
disguise fasad; förklädnad; täckmantel; utklädd
hide skinn
hush up förhyllning; förtigande; hemlighållande
revoke försummelse
veil slöja
VerbRelated TranslationsOther Translations
accumulate dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka anhopa; samla; samla ihop; samla på hög; stapla; tillta; åstadkomma; öka; ökas
blur dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; smutsa ned
bottle up dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
conceal dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla
crush betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka förkrossa; krama ur; krossa; mala sönder; pressa; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka hårt; trycka sönder
disguise dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förkläda sig; förtäcka; gömma; kamouflera
gloss over dölja; gömma; skyla; undertrycka bagatellisera
hide dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; ge tillflykt; gömma; gömma sig; skydda
hush up dölja; gömma; skyla; undertrycka avskärma; dölja; förtäcka; gömma; göra tyst; lugna; nedtysta
keep back betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; behålla sitt lugn; hålla sig lugn; hålla tillbaka
keep in control betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
mantle dölja; gömma; skyla; undertrycka dölja; förtäcka; kamouflera; skyla
oppress förtrycka; undertrycka alarmera; larma; skämta; spänna fast; varna; varsko
pen up dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
pulverise betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder
pulverize betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder
recant betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka återkalla
retract betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
revoke betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka annullera; upphäva; återkalla
rub fine betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder
subdue betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; dressera; hålla tillbaka; tama
suppress betvinga; dölja; gömma; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; skyla; undertrycka behärska; bestämma över; kontrollera
take back betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
veil dölja; gömma; skyla; undertrycka beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; kamouflera; skyla
withhold betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behålla sitt lugn; hålla sig lugn
OtherRelated TranslationsOther Translations
accumulate ackumulera; hopas
blur sudd; suddighet
conceal fördölja; undanskymma
disguise förställa; förvända; överskyla
hide undanskymma
pulverise finfördela; pulverisera; pulvrisera
pulverize finfördela; pulverisera; pulvrisera
subdue kuva; underkuva
take back återtaga
veil florslöja
withhold undanhålla

Synonyms for "undertrycka":


Wiktionary Translations for undertrycka:

undertrycka
verb
 1. to hold in place, to keep low