Dutch

Detailed Translations for fiksheid from Dutch to Spanish

fiksheid:


fiks:


Translation Matrix for fiks:

NounRelated TranslationsOther Translations
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
poderoso gezaghebber; gezagsdrager
resistente verzetsstrijder
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
justo precies goed
ModifierRelated TranslationsOther Translations
con firmeza ferm; fiks; flink; stevig dapper; ferm; flink; manhaftig; moedig; moreel sterk; vastbesloten
con fuerza ferm; fiks; flink; stevig breed; dapper; ferm; flink; fors; heldhaftig; heroïsch; kloek; manhaftig; moedig; moreel sterk; onverschrokken; stout; stoutmoedig; uit de kluiten gewassen
considerable ferm; fiks; flink; stevig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; danig; duchtig; enorm; flink; fors; gedecideerd; kordaat; noemenswaardige; nogal; nogal wat; redelijk; relatief; resoluut; substantieel; tamelijk; tamelijk veel; vastberaden; vrij veel; vrij wat
considerablemente ferm; fiks; flink; stevig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; enorm; flink; fors; gedecideerd; kordaat; relatief; resoluut; substantieel; vastberaden
duradero ferm; fiks; flink; stevig blijvend; de hele tijd; duurzaam; hecht; langjarig; veeljarig; voortdurend
firme ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd beslist; besluitvaardig; breed; degelijke; doortastend; ferm; fors; gedecideerd; geheid; hecht; kordaat; krachtdadig; krachtig; onbuigzaam; ongetwijfeld; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; resoluut; stabiel; standvastig; stevig; stijfkoppig; stug; taai; uit de kluiten gewassen; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; volhardend; zeker
firmemente ferm; fiks; flink; stevig
fornido ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd flink; fors; forse; gespierd; grofgebouwd; intens; intensief; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; stevig; struis; zwaar; zwaargebouwd
fuerte ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; sterk; stevig; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
fuertemente ferm; fiks; flink; stevig breed; fors; uit de kluiten gewassen
inquebrantable ferm; fiks; flink; stevig bikkelhard; halsstarrig; hardhoofdig; keihard; koppig; onbreekbaar; onbuigzaam; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; stijfhoofdig; stijfkoppig; vasthoudend; volhardend
irrefutable ferm; fiks; flink; stevig onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onwankelbaar; onweerlegbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vast en zeker; vasthoudend; volhardend
justo ferm; fiks; flink; stevig afgepast; billijk; contemplatief; correct; eerlijk; fair; fideel; gegrond; geldig; gepast; gerechtvaardigd; geschikt; gewettigd; goed; juist; keurig; kuis; net; net aan; netjes; openhartig; oprecht; precies; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; rein; rondborstig; schappelijk; schoon; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
musculoso ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd fors; gespierd; intens; intensief; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd
poderoso ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd fantastisch; formidabel; geweldig; gezichtsbepalend; invloedrijk; prachtig; toonaangevend; vooraanstaand
potente ferm; fiks; flink; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd dapper; ferm; flink; fysiek sterk; intens; intensief; krachtig; mannelijk; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; potent; sterk; stevig; viriel
resistente ferm; fiks; flink; stevig bestand tegen; bestendig; degelijke; opgewassen tegen; volhoudend
vigoroso ferm; fiks; flink; stevig bezet; breed; daadkrachtig; dapper; doortastend; drastisch; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; ferm; flink; fors; fysiek sterk; groot; intens; intensief; krachtdadig; krachtig; massief; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; potig; robuust; sterk; stevig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd

Related Words for "fiks":


Wiktionary Translations for fiks:


Cross Translation:
FromToVia
fiks fuerte puissant — Qui a beaucoup de pouvoir.