Swedish

Detailed Translations for berätta from Swedish to English

berätta:

berätta verb (berättar, berättade, berättat)

 1. berätta (återberätta; skildra; förklara; beskriva; rapportera)
  to say; to expound; to describe; to depict; to define; to report; to tell; recount; to cover; to explain
  • say verb (says, said, saying)
  • expound verb (expounds, expounded, expounding)
  • describe verb (describes, described, describing)
  • depict verb (depicts, depicted, depicting)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • report verb (reports, reported, reporting)
  • tell verb (tells, told, telling)
  • recount verb
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • explain verb (explains, explained, explaining)
 2. berätta (rapportera)
  to tell; to report; to narrate
  • tell verb (tells, told, telling)
  • report verb (reports, reported, reporting)
  • narrate verb (narrates, narrated, narrating)
 3. berätta (tala; säga; snacka; )
  to speak; to rattle; to blab; to have a conversation; to tell; to talk; to chatter; to narrate; to relate; to chat
  • speak verb (speaks, spoke, speaking)
  • rattle verb (rattles, rattled, rattling)
  • blab verb (blabs, blabbed, blabbing)
  • have a conversation verb (has a conversation, had a conversation, having a conversation)
  • tell verb (tells, told, telling)
  • talk verb (talks, talked, talking)
  • chatter verb (chatters, chattered, chattering)
  • narrate verb (narrates, narrated, narrating)
  • relate verb (relates, related, relating)
  • chat verb (chats, chated, chating)
 4. berätta (göra känt; informera; tillkännage; göra uppmärksam på)
  to inform; to point out; to indicate; to tell; to instil; to call attention to; to make known; to instill
  • inform verb (informs, informed, informing)
  • point out verb (points out, pointed out, pointing out)
  • indicate verb (indicates, indicated, indicating)
  • tell verb (tells, told, telling)
  • instil verb, British (instils, instilled, instilling)
  • call attention to verb (calls attention to, called attention to, calling attention to)
  • make known verb (makes known, made known, making known)
  • instill verb, American
 5. berätta (komma ut med; offentliggöra)

Conjugations for berätta:

presens
 1. berättar
 2. berättar
 3. berättar
 4. berättar
 5. berättar
 6. berättar
imperfekt
 1. berättade
 2. berättade
 3. berättade
 4. berättade
 5. berättade
 6. berättade
framtid 1
 1. kommer att berätta
 2. kommer att berätta
 3. kommer att berätta
 4. kommer att berätta
 5. kommer att berätta
 6. kommer att berätta
framtid 2
 1. skall berätta
 2. skall berätta
 3. skall berätta
 4. skall berätta
 5. skall berätta
 6. skall berätta
conditional
 1. skulle berätta
 2. skulle berätta
 3. skulle berätta
 4. skulle berätta
 5. skulle berätta
 6. skulle berätta
perfekt particip
 1. har berättat
 2. har berättat
 3. har berättat
 4. har berättat
 5. har berättat
 6. har berättat
imperfekt particip
 1. hade berättat
 2. hade berättat
 3. hade berättat
 4. hade berättat
 5. hade berättat
 6. hade berättat
blandad
 1. berätta!
 2. berätta!
 3. berättad
 4. berättande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for berätta:

NounRelated TranslationsOther Translations
chat chatt; kallprat; konversation; prat; pratande; pratstund; rykte; samspråk; samtal; skvaller; småprat
chatter babbel; kackel; snattrande; tjatter
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
rattle blabbra; prata bubbla; pratkvarn; rassel; skaller; skallra; skramla; skrammel; skvallerkäring; skvallertant; slammer
recount omräkning
report anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; förteckning; kommentera; kungörelser; lista; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; protokoll; rapport; reportage; skrift; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppsats; uppteckning; väcka åtal mot
say medbestämmande
talk dialog; konversation; pladder; prat; pratstund; rykte; samspråk; samtal; skvaller; snack
VerbRelated TranslationsOther Translations
blab berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om ange; avslöja; babbla; blabbra; dregla; fjäska; flamsa; ge vidare; lisma; låta slippa ur sig; låta tungan gå; låta undfalla sig; pladdra; prata smörja; skvallra; sladdra; spotta ur sig; svamla; tjalla; tramsa
call attention to berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage
chat berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om chatta; dilla; dregla; fjäska; flamsa; gagga; ha ett långt och trevligt samtal; konversera; lisma; prata; prata dumheter; prata smörja; snacka; svamla; tala; tramsa
chatter berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om dregla; fjäska; flamsa; kvacka; lisma; prata smörja; snattra; svamla; tjattra; tramsa
come out with berätta; komma ut med; offentliggöra
cover berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bekläda; besegla; betäcka; bilda tak över; dölja; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; kamouflera; klä; promenera; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; övertäcka
define berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avgränsa; begränsa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; markera; noggrant ange; precisera; sätta fingret på; utmärka; utstaka
depict berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; definiera; framställa; karakterisera; måla av; porträttera; skildra; teckna; utmärka
describe berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; definiera; framställa; karakterisera; skildra; teckna; utmärka
explain berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara; göra tydligt; illustrera; instruera; kasta ljus över; klargöra
expound berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förkunna; illustrera; kasta ljus över; klargöra; proklamera
have a conversation berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om hålla ett tal; prata; tala
indicate berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage dra uppmärksamhet till; föreslå; implicera; indikera; noggrant ange; peka; peka mot; peka på; peka ut; precisera; sätta fingret på; tala för; visa; visa ut
inform berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage anmäla; avisera; förklara; förkunna; göra känt; göra sin åsikt hörd; informera; instruera; kungöra; meddela; rapportera; reportera; tillkännage; upplysa
instil berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage bibringa; inge; ingiva; inprägla; intrycka; sätta sin prägel på någon; trycka på
instill berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage bibringa; inge; ingiva; inprägla; intrycka; sätta sin prägel på någon; trycka på
make known berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage göra känt; informera; upplysa
narrate berätta; konversera; pladdra; prata; rapportera; sladdra; snacka; säga; tala; tala om
point out berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage dra uppmärksamhet till; indikera; noggrant ange; peka ut; precisera; sätta fingret på; visa ut
rattle berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om fladdra; flaxa; kvacka; pipa; skallra; skramla
recount berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta kolla; räkna om; testa; undersöka
relate berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om koppla; relatera
report berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta sagor; fördöma; informera; meddela; rapportera; reportera
say berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta
speak berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om anropa; diskutera; ge uttryck åt; hålla ett tal; kalla på; prata; ropa; skrika; tala; tala om; tolka
talk berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om diskutera; ge uttryck åt; hålla ett tal; konversera; prata; snacka; tala; tolka; vara upptagen
tell berätta; beskriva; förklara; göra känt; göra uppmärksam på; informera; konversera; pladdra; prata; rapportera; skildra; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tillkännage; återberätta ge vidare; skvallra; sufflera
OtherRelated TranslationsOther Translations
chat småprata
chatter dösnack
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
depict utmåla
explain klarlägga
indicate häntyda; indicera; påvisa
inform delge; delgiva; inkoppla
make known bekantgöra
narrate förtälja
point out påvisa; utpeka
rattle knatter; knattra; smatter
relate förtälja
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
say förslagsvis; säg
speak språka
talk orda; samspråka; språka; tugg
tell berättas; förtälja

Synonyms for "berätta":


Wiktionary Translations for berätta:

berätta
verb
 1. to relate a story
 2. to pass information

Cross Translation:
FromToVia
berätta report; refer; relate berichten — jemanden über etwas informieren
berätta tell erzählen — schriftlich oder mündlich ein Erlebnis oder Vorkommnis anschaulich zur Darstellung bringen
berätta tell; relate; narrate; recount raconter — Conter, narrer, faire le récit
berätta report; give an account; refer; be related to rapporterapporter une chose, la remettre au lieu où elle était.

Related Translations for berätta