Dutch

Detailed Translations for opgave from Dutch to English

opgave:

opgave [de ~] noun

 1. de opgave (vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte; probleem)
  the assignment; the problematical case; the summary; the statement; the question; the task; the problem; the problems
 2. de opgave (zich neerleggen bij)
  the resignation
 3. de opgave (mededeling; boodschap; bericht; )
  the statement; the message; the announcement; the report; the piece of news
 4. de opgave (aanmelding; inschrijving)
  the registration
 5. de opgave (leeroefening)
 6. de opgave (lijst van gegevens; staat; overzicht; )
  the report; the list; the record

Translation Matrix for opgave:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging
assignment kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aanwijzing; bevelschrift; consigne; dwangbevel; gunning; instructie; opdracht; order; taak; toewijzing; voorschrift
list lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje ledenlijst; legerlijst; lijst; opnoeming; opsomming; register; slagzij; staat; tabel; tafel
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; boodschap; document; e-mailbericht; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
piece of news bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
problem kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte complicatie; geval; interpellatie; knik; kwestie; probleem; probleemgeval; strubbeling; vraag; vraagstuk
problematical case kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte geval; ingewikkeldheid; moeilijkheid; probleem; probleemgeval
problems kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte beroeringen; defecten; kwesties; moeilijkheden; narigheden; ongemakken; ongerieven; problematiek; problemen; sores; zorgen
question kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte geval; interpellatie; issue; kwestie; probleem; punt; vraag; vraagstuk; zaak
record lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje album; elpee; grammofoon; grammofoonplaat; l.p.; langspeelplaat; lp; optekening; plaat; rapport; record; reportage; schijf; verhaal; verslag; weergave
registration aanmelding; inschrijving; opgave aanmelden; boeking; inschrijving; registratie
report bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; mededeling; melding; opgaaf; opgave; overzicht; relaas; staat; staatje; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aantekening; bericht; berichtgeving; blad; maandblad; magazine; mededelingen; noot; notitie; opschrijving; opstel; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; reportage; scriptie; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; verhaal; verklaring; verslag; weekblad; weergave
resignation opgave; zich neerleggen bij aftreding; ontslagaanvraag; ontslagaanvrage; opzeggen; opzegging; uittreding
statement bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; kwestie; mededeling; melding; opgaaf; opgave; probleem; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zwaarte aangifte; aantekening; bankafschrift; bevestiging; beweren; bewering; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gezegde; instructie; lijst; mededeling; meningsuiting; noot; notitie; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; staat; statement; stelling; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; vaststelling; verklaring; zegswijze; zin
summary kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte excerpt; extract; lijst; opnoeming; opsomming; resumé; samenvatting; staat; uittreksel
task kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte arbeid; ingewikkeldheid; job; karwei; karweitje; klusje; moeilijkheid; probleem; schoolopdracht; taak
teaching exercise leeroefening; opgave
VerbRelated TranslationsOther Translations
list boeken; een lijst maken; erbij zeggen; noemen; noteren; opnemen in een lijst; opnoemen; opschrijven; opsommen; optekenen; registreren; vastleggen; vermelden
question aanvechten; aarzelen; bestrijden; betwisten; doorvragen; doorzagen; interpelleren; ondervragen; overhoren; twijfelen; uithoren; uitvragen; verhoren; weifelen
record aantekenen; boeken; boekstaven; inspreken; noteren; onthouden; op schrift stellen; opnemen; opschrijven; opslaan; optekenen; registreren; te boek stellen; vastleggen
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen

Related Words for "opgave":

 • opgaves

Wiktionary Translations for opgave:

opgave
noun
 1. relinquishment of a right, claim or privilege
 2. piece of work done as part of one’s duties
 3. difficult or tedious undertaking

Cross Translation:
FromToVia
opgave problem; trouble; issue problèmequestion scientifique à résoudre.
opgave task; job; chore; stint; assignment tâchetravail donner à accomplir.

Related Translations for opgave