Dutch

Detailed Translations for melding from Dutch to English

melding:

melding [de ~ (v)] noun

 1. de melding (bericht; aankondiging)
  the announcement
 2. de melding (mededeling; boodschap; bericht; )
  the statement; the message; the announcement; the report; the piece of news
 3. de melding (aangifte; verklaring; declaratie; aangeven)
  the declaration
 4. de melding (proclamatie; bekendmaking; aankondiging; )
  the announcement; the proclamation; the declaration; the publication
 5. de melding
  the notification
  – A message or announcement sent to the user or administrator of a system. The recipient may be a human or an automated notification manager. 1
 6. de melding
  the notification
  – Information displayed to a user about someone else adding him or her to a contact list, a contact's offline or online status, a missed conversation, voice mail message, service problem, or other item. 1
 7. de melding (waarschuwing; alert)
  the alert
  – A notification that is displayed to a user when user-defined criteria are met. 1

Translation Matrix for melding:

NounRelated TranslationsOther Translations
alert alert; melding; waarschuwing waarschuwing
announcement aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; proclamatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verwittiging
declaration aangeven; aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; declaratie; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verklaring; verkondiging aangifte; aangifteformulier; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; definiëring; diploma; meningsuiting; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; weglating
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; boodschap; document; e-mailbericht; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
notification melding aangifte; aankondigen; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; deurwaardersexploot; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; opheldering; sommatie; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verwittiging
piece of news bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; verwittiging
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; artikel; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; stuk; uitgave; uitgeven; uitgifte
report bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aantekening; bericht; berichtgeving; blad; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededelingen; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; verhaal; verklaring; verslag; weekblad; weergave
statement bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aantekening; bankafschrift; bevestiging; beweren; bewering; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; staat; statement; stelling; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; vaststelling; verklaring; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
VerbRelated TranslationsOther Translations
alert waarschuwen
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
alert ad rem; alert; bewust; bij bewustzijn; hoede; oplettend; paraat; slagvaardig; uitgeslapen; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker

Related Words for "melding":

 • meldingen

Related Translations for melding