Dutch

Detailed Translations for bericht from Dutch to English

bericht:

bericht [het ~] noun

 1. het bericht (tijding)
  the message; the tidings; the news; the report; the intelligence; the piece of news
 2. het bericht (aankondiging; melding)
  the announcement
 3. het bericht (mededeling; boodschap; vermelding; )
  the statement; the message; the announcement; the report; the piece of news
 4. het bericht (verslag; referaat)
  the commentary; the report; the account
 5. het bericht (tijdschrift; periodiek; magazine; )
  the magazine; the periodical; the journal; the message; the monthly magazine; the report; the weekly; the news; the piece of news; the monthly
 6. het bericht (boodschap)
  the message
  – a communication (usually brief) that is written or spoken or signaled 1
  • message [the ~] noun
   • he sent a three-word message1
 7. het bericht
  the post; the article
  – A message that appears in a newsgroup, public folder, or other forum accessible by a number of individuals. 2
 8. het bericht
  the message
  – An individual unit of data transported between endpoint locations. A message consists of a document plus a header (information about the transfer). 2
 9. het bericht (document)
  the message; the document
  – An electronic instance of one-to-many schemas. Usually documents are sent between two processes. 2

Translation Matrix for bericht:

NounRelated TranslationsOther Translations
account bericht; referaat; verslag Windows Live-account; account; afrekening; afrekening in het criminele circuit; bankrekening; factuur; nota; opstel; rekening; scriptie; verslag; zakelijke account
announcement aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging
article bericht artikel; ding; goed; handelsartikel; handelsproduct; item; lidwoord; object; publicatie; stuk; voorwerp; zaak
commentary bericht; referaat; verslag nadere uitleg; toelichting
document bericht; document acte; akte; bewijsstuk; document; geschreven stuk; geschrift; officieel stuk; papier; schriftuur; script
intelligence bericht; tijding adremheid; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; geheime dienst; genie; gevatheid; goochemheid; hersens; inlichtingendienst; intellect; intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid; snedigheid; uitgeslapenheid; veiligheidsdienst; vernuft; verstand
journal bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; dagboek; journaal; logboek; nieuwsjournaal; tijdschrift
magazine bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; tijdschrift
message bekendmaking; bericht; blad; boodschap; document; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verwittiging; weekblad e-mailbericht
monthly bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
monthly magazine bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
news bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad journaal; nieuws; nieuwsbericht; televisiejournaal
periodical bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; tijdschrift
piece of news bekendmaking; bericht; blad; boodschap; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verwittiging; weekblad
post bericht ambt; baan; betrekking; dienstbetrekking; functie; gebrachte brieven; job; mast; paal; pijler; pilaar; positie; post; standoord; wachtpost
report bekendmaking; bericht; blad; boodschap; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; referaat; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad aantekening; berichtgeving; lijst; lijst van gegevens; mededelingen; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; proces verbaal; rapport; rapportage; reportage; scriptie; staat; staatje; verhaal; verklaring; verslag; weergave
statement bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aantekening; bankafschrift; bevestiging; beweren; bewering; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; staat; statement; stelling; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; vaststelling; verklaring; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
tidings bericht; tijding
weekly bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
VerbRelated TranslationsOther Translations
document archiveren; bewaren; documenteren; opbergen; opslaan
post boeken; op de bus doen; plaatsen; posten; situeren; zich afspelen
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
periodical periodiek
ModifierRelated TranslationsOther Translations
monthly maandelijks
weekly wekelijks

Related Words for "bericht":

 • berichtten

Synonyms for "bericht":


Related Definitions for "bericht":

 1. mondelinge of schriftelijke informatie3
  • we hebben nog geen bericht van Ahmed3

Wiktionary Translations for bericht:

bericht
noun
 1. overgebrachte korte communicatie, meestal over een recente gebeurtenis
bericht
noun
 1. a concept conveyed

Cross Translation:
FromToVia
bericht note Notiz — kurze, stichwortartige Auflistung
bericht message messagecharge ou commission de dire ou de porter quelque chose.
bericht advice; announcement; communication; message; notice; report; notification; information; account; info renseignementindice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.

berichten:

berichten verb (bericht, berichtte, berichtten, bericht)

 1. berichten (iets melden)
  to report; to inform
  • report verb (reports, reported, reporting)
  • inform verb (informs, informed, informing)
 2. berichten (rapporteren; melden; meedelen; informeren; verslag uitbrengen)
  to report; to inform; to announce; to state
  • report verb (reports, reported, reporting)
  • inform verb (informs, informed, informing)
  • announce verb (announces, announced, announcing)
  • state verb (states, stated, stating)

Conjugations for berichten:

o.t.t.
 1. bericht
 2. bericht
 3. bericht
 4. berichten
 5. berichten
 6. berichten
o.v.t.
 1. berichtte
 2. berichtte
 3. berichtte
 4. berichtten
 5. berichtten
 6. berichtten
v.t.t.
 1. heb bericht
 2. hebt bericht
 3. heeft bericht
 4. hebben bericht
 5. hebben bericht
 6. hebben bericht
v.v.t.
 1. had bericht
 2. had bericht
 3. had bericht
 4. hadden bericht
 5. hadden bericht
 6. hadden bericht
o.t.t.t.
 1. zal berichten
 2. zult berichten
 3. zal berichten
 4. zullen berichten
 5. zullen berichten
 6. zullen berichten
o.v.t.t.
 1. zou berichten
 2. zou berichten
 3. zou berichten
 4. zouden berichten
 5. zouden berichten
 6. zouden berichten
diversen
 1. bericht!
 2. bericht!
 3. bericht
 4. berichtend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

berichten [de ~] noun

 1. de berichten
  the messaging
  – The use of computers and data communication equipment to convey messages from one person to another, as by e-mail, voice mail, or fax. 2

Translation Matrix for berichten:

NounRelated TranslationsOther Translations
messaging berichten
report aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; relaas; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verhaal; verklaring; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad; weergave
state conditie; gesteldheid; land; natie; positie; rijk; staat; status; toestand
VerbRelated TranslationsOther Translations
announce berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aandienen; aankondigen; aanschrijven; aanzeggen; adverteren; afkondigen; annonceren; bekendmaken; iets aankondigen; in aantocht zijn; kennis geven; konde doen; mening kenbaar maken; per advertentie aankondigen; proclameren; verkondigen; zich aandienen; zich voordoen
inform berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aandienen; bewust maken; iets aankondigen; informeren; inlichten; kennisgeven van; mening kenbaar maken; onderrichten; op de hoogte brengen; tippen; van iets in kennis stellen; verkondigen; verwittigen; voorlichten; waarschuwen; zeggen
report berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen beschrijven; klikken; mededelen; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; vertellen; zeggen
state berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen afkondigen; bekendmaken; mening kenbaar maken; proclameren; verkondigen

Wiktionary Translations for berichten:

berichten
verb
 1. van nieuws voorzien over iets
berichten
verb
 1. to relate details of

Cross Translation:
FromToVia
berichten report; refer; relate berichten — jemanden über etwas informieren
berichten communicate; report; impart; put across; get across communiquerrendre commun à ; faire part de ; transmettre.
berichten inform; report; acquaint; enlighten; notify; advise; apprise; find out informerinstruire de quelque chose ; faire savoir quelque chose.
berichten inform; report; acquaint; enlighten; notify; advise; apprise renseigner — Donner des renseignements. (Sens général).

Related Translations for bericht