Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. mededeling:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for mededeling from Dutch to English

mededeling:

mededeling [de ~ (v)] noun

 1. de mededeling (boodschap; bericht; vermelding; )
  the statement; the message; the announcement; the report; the piece of news
 2. de mededeling (toelichting; statement; verklaring; )
  the notification; the statement; the announcement
 3. de mededeling (kennisgeving; verwittiging; convocatie)
  the announcement; the notice; the proclamation
 4. de mededeling (verwittiging; informatie; kennisgeving; convocatie)
  the notification; the information; the notice; the announcement
 5. de mededeling (proclamatie; bekendmaking; melding; )
  the announcement; the proclamation; the declaration; the publication

Translation Matrix for mededeling:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; convocatie; declaratie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; opheldering; proclamatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitlegging; uitspraak; verklaring; verkondiging; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; bericht; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; melding; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
declaration aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangeven; aangifte; aangifteformulier; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; declaratie; definiëring; diploma; melding; meningsuiting; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; weglating
information convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging data; gegevens; info; informatie; informaties; informeren; inlichting; inlichtingen; opheldering; ophelderingen; toelichting; toelichtingen; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; voorlichting
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; boodschap; document; e-mailbericht; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
notice convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging bekijks; congé; huuropzegging; kennisgeving; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
notification aangifte; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; kennisgeving; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verwittiging aankondigen; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; deurwaardersexploot; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; melding; sommatie
piece of news bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; artikel; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; stuk; uitgave; uitgeven; uitgifte
report bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aantekening; bericht; berichtgeving; blad; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededelingen; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; verhaal; verklaring; verslag; weekblad; weergave
statement aangifte; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; declaratie; gewag; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; statement; tijding; toelichting; uitlegging; uitspraak; verklaring; vermelding; verwittiging aantekening; bankafschrift; beweren; bewering; constatering; financieel overzicht; frase; gezegde; instructie; kwestie; lijst; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; staat; stelling; uitdrukking; uitlating; vaststelling; verklaring; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
VerbRelated TranslationsOther Translations
notice aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bespeuren; bestempelen; certificeren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarmerken; waarnemen; zien
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen

Related Words for "mededeling":


Wiktionary Translations for mededeling:

mededeling
noun
 1. informatie die bekend wordt gemaakt

Cross Translation:
FromToVia
mededeling communication communication — Action de communiquer ou résultat de cette action.