Dutch

Detailed Translations for bekendmaking from Dutch to English

bekendmaking:

bekendmaking [de ~ (v)] noun

 1. de bekendmaking (afkondiging; publicatie; proclamatie; openbaarmaking; openbare publicatie)
  the publication; the proclamation; the declaration; the promulgation
 2. de bekendmaking (proclamatie; melding; aankondiging; )
  the announcement; the proclamation; the declaration; the publication
 3. de bekendmaking (mededeling; boodschap; bericht; )
  the statement; the message; the announcement; the report; the piece of news
 4. de bekendmaking
  the display

Translation Matrix for bekendmaking:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; proclamatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verwittiging
declaration aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging aangeven; aangifte; aangifteformulier; certificaat; charter; declaratie; definiëring; diploma; melding; meningsuiting; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; weglating
display bekendmaking beeldscherm; etalering; monitor; uitstalling
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; boodschap; document; e-mailbericht; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
piece of news bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging convocatie; kennisgeving; mededeling; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; verwittiging
promulgation afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging artikel; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publiceren; publikatie; stuk; uitgave; uitgeven; uitgifte
report bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aantekening; bericht; berichtgeving; blad; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededelingen; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; verhaal; verklaring; verslag; weekblad; weergave
statement bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aantekening; bankafschrift; bevestiging; beweren; bewering; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; staat; statement; stelling; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; vaststelling; verklaring; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
VerbRelated TranslationsOther Translations
display aanbieden; etaleren; exposeren; laten zien; offreren; openbaren; presenteren; tentoonspreiden; tentoonstellen; tonen; uitstallen; vertonen; voor ogen brengen; voorleggen; zich uiten
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen

Related Words for "bekendmaking":

 • bekendmakingen

Wiktionary Translations for bekendmaking:


Cross Translation:
FromToVia
bekendmaking advice; announcement; communication; message; notice; report; notification; information; account; info renseignementindice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.